FAQ - o Karcie Praw Klienta

Co dla Klientów oznacza fakt przyjęcia przez Firmę Karty Praw Klienta?

Firma, która dobrowolnie przyjęła „Kartę Praw Klienta” zobowiązała się tym samym do poinformowania swoich Klientów o tym, jak bogatą usługę mają prawo otrzymać, oraz do  umożliwienia im skorzystania z takiej usługi.Jakie są cele wprowadzenia przez Polską Federację Rynku Nieruchomości „Karty Praw Klienta”?

  1. Powiadomienie Klientów jakie mają prawa i co mogą otrzymać od pośrednika, jeśli postanowią skorzystać ze wszystkich swoich praw, oraz
  2. Wskazanie Klientom tych Firm, które gotowe są same i we współpracy z innymi firmami świadczyć usługi na najwyższym poziomie poddając się przy tym „konsumencko-federacyjnej” kontroli jakości swojej pracy.Jakie Korzyści odniesie Klient korzystający z usługi świadczonej w ramach „Karty Praw Klienta”?

Korzyści z zatrudnienia profesjonalisty jest wiele jednak najważniejsze jest to, że to tylko skorzystanie z pełni praw umożliwi Klientowi zrealizowanie jego celu, oraz sprawi, że nie sprzeda on swojej nieruchomości zbyt tanio, i nie kupi zbyt drogo.

Należy pamiętać, że fachowiec pracujący na rynku nieruchomości posiada wiedzę, techniki i profesjonalne narzędzia ułatwiające sprawne i korzystne dla Klienta przeprowadzenie transakcji. Zatrudniony przez Państwa Pośrednik będzie mógł zastosować wszystkie dostępne mu techniki i narzędzia tylko wtedy, gdy udzielicie mu prawa wyłącznej reprezentacji. Gdy tego nie zrobicie, to sami pozbawicie się prawa do jawnego i profesjonalnego marketingu swoich ofert i znacznie ograniczycie możliwość przeprowadzenia transakcji zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Korzystając ze swoich praw dostaniecie lepszą usługę!Jak sprawdzić, czy dana Firma Posiada Licencję na posługiwanie się znakiem „Karta Praw Klienta”?

Należy wpisać nazwę (lub część nazwy) firmy, wyszukiwarce znajdującej się na stronie [ tutaj ].

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA