Kongres Ekonomistów Polskich

W dniach 28-29 listopada 2013 roku w Warszawie odbył się IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości, Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych" organizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, którego Prezesem jest prof. Elżbieta Mączyńska.

Patronat honorowy przyjął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Udział wzięło szereg znakomitości.

Wśród nich m.in.: prof. Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego; prof. Grzegorz W. Kołodko, Akademia Leona Koźmińskiego, TIGER; prof. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Janusz Lewandowski, Komisarz europejski ds. programowania finansowego i budżetu w Komisji Europejskiej; Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan; Leszek Czarnecki, Przewodniczący Rady Naadzorczej Getin Bank; Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej; Andrzej K. Koźmiński, prezydent Akademii Leona Koźmińskiego.

Wśród zaproszonych gości byli też przedstawiciele dwóch organizacji zawodowych: Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych – Krzysztof Bratkowski oraz Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości – Leszek A. Hardek.

Organizowane co kilka lat kongresy ekonomistów polskich zawsze traktowane były jako niezwykle ważne wydarzenia, poruszające fundamentalne problemy polskiej gospodarki i nauk ekonomicznych. Tradycje kongresów sięgają roku 1887, kiedy to polscy ekonomiści i prawnicy z trzech zaborów zorganizowali w Krakowie Pierwszy Zjazd Ekonomistów i Prawników. Miał on charakter kongresu, w którym udział wzięło około 200 osób, a referaty przygotowali m.in. Witold Skarżyński – O konieczności i możliwości gruntownej reformy kredytu ziemskiego oraz Antoni Donimirski – O kolonizacji wewnętrznej.

Po II Wojnie Światowej kolejne zjazdy i kongresy organizowane były w ważnych dla kraju okresach. Ogólnopolski Zjazd Ekonomistów Polskich, a zarazem Kongres, odbył się 8–10 grudnia 1950 r. i był przygotowaniem do Kongresu Nauki Polskiej w 1951 r. Połączony z Kongresem II Zjazd Ekonomistów Polskich odbył się 7–9 czerwca 1956 r. w Warszawie. Kolejny III Zjazd i Kongres Ekonomistów Polskich obradował 7–8 stycznia 1971 r. IV Zjazd Ekonomistów Polskich odbył się 6–7 marca 1981 r. W 1993 r. na VI Zjeździe PTE przy współpracy z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Zrzeszenia Prawników Polskich i Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa podjęto podstawowe w tym okresie pytanie: Jak zdynamizować polską gospodarkę? Obradujący 25 i 26 stycznia 2001 r. VII Kongres Ekonomistów Polskich nt. Ekonomia w epoce cywilizacji informacyjnej podjął również trudne problemy wyzwań XXI wieku. Szczególny charakter miał też VIII Kongres, który odbył się w dniach 29–30 listopada 2007 r. Był to pierwszy kongres od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, stąd też, jego tematyka nawiązywała do tego wydarzenia. Kongres odbywał się pod hasłem Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia.

Jak zatem wykazuje historia kongresów ekonomistów polskich, odbywały się one co kilka lat, w wysoce zróżnicowanych warunkach społeczno-gospodarczych, a także politycznych, stąd i myśli przewodnie stanowiły swego rodzaju signum temporis.

Obecny IX Kongres Ekonomistów Polskich również odbył się w szczególnych warunkach kształtujących się jako następstwo globalnego, zapoczątkowanego w latach 2007/2008 w USA kryzysu gospodarczego i finansowego. Kryzys ten obnażył skalę i zakres globalnie naruszonej równowagi, w tym równowagi między sektorem finansowym i realnym, z czym – jak się okazuje – światu trudno się uporać. Wśród znawców przedmiotu nie brakuje przy tym opinii, że następstwa kryzysu globalnego będą długotrwałe, przekraczające dekadę. W gospodarce światowej dokonują się silne przegrupowania sił – Stany Zjednoczone Ameryki powoli tracą swą hegemonistyczną pozycję na rzecz Azji, w tym przede wszystkim Chin.

 

Dyskusję w paralelnych blokach tematycznych poprzedziła sesja plenarna, otwierająca Kongres, która dotyczyła fundamentalnych problemów w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej. 

Zobacz także inne teksty:
Zawód przyszłości - Facility Manager 10.09-22.10.2022 r.
Forum Rynku Nieruchomości
Szkolenie online 19.05.2022 r. - English for Real Estate
Szkolenie online 26.05.2022 r. - Oferta RODO w obrocie nieruchomościami
Szkolenie online 30.05.2022 r. - "Umowy dotyczące nieruchomości: przedwstępna"
Szkolenie online 01.06.2022 r. - Ustawa AML - darmowe szkolenie dla członków PFRN
Szkolenie 22.06.2022 r. - Sprzedaż działek budowlanych
Szkolenie online 21.06.2022 r. - Współwłasność – sprzedaż i kupno nieruchomości przez małżonków. Współwłasność w udziałach.
Jak zweryfikować pośrednika i zarządcę?
Reklama na stronie PFRN
Zostań członkiem National Association of Realtors
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA