XIX Kongres PFRN już za nami...


W dniach 23-24 maja 2014 roku w Bydgoszczy, odbył się XIX Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Kongresy PFRN to największe spotkanie profesjonalistów i pasjonatów rynku nieruchomości.

Gospodarzem tegorocznego Kongresu, było Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw.

W czasie 2 dni Kongresu PFRN – największego spotkania profesjonalistów i pasjonatów rynku nieruchomości odbyło się 13 wykładów i dyskusji ułożonych w 3 grupach tematycznych: Nieruchomości-Nauka-Biznes.
„Te słowa definiują pracę profesjonalnych pośredników i zarządców nieruchomości – osób stale podnoszących kwalifikacje i śledzących zmiany w przepisach prawnych czy aktualnej sytuacji rynkowej. Jak zawsze uczestnicy Kongresu PFRN uzyskali szereg aktualnych wiadomości, dzięki którym mogą jeszcze skuteczniej wspierać swoich klientów” – powiedział Leszek A. Hardek, Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, która wspólnie ze Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw była organizatorem wydarzenia.

Z informacji za I kwartał 2014 r. przekazanych przez prof. Jacka Łaszka z Narodowego Banku Polskiego wynika, że ceny na rynkach mieszkaniowych największych polskich miast stabilizują się (w Warszawie średnia ważona cena transakcyjna mkw. mieszkania na rynku wtórnym wyniosła 7 000 zł), rozwojowi sektora sprzyja niski historycznie poziom stóp procentowych kredytu mieszkaniowego, stabilna kredytowa dostępność mieszkania, ponadto deweloperzy stopniowo wyprzedają nadwyżkę mieszkań i uruchamiają nowe inwestycje.

Dla dalszego rozwoju sektora nieruchomości wtórnych niezbędna jest dalsza profesjonalizacja zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. W obliczu rządowego uwolnienia rynku, PFRN jako samorząd zawodowy, pod koniec grudnia uruchomiła proces nadawania własnych licencji, potwierdzających kompetencje zawodowe. Obecnie w Centralnym Rejestrze PFRN widnieje niemal 4 000 osób posiadających licencje PFRN i liczba ta stale rośnie. W czasie Kongresu Claudine Speltz, Prezydent Europejskiej Rady Nieruchomości (CEPI) przedstawiła znaczenie zawodów pośrednika i zarządcy w krajach Unii Europejskiej.


„Profesje te są regulowane w większości państw Europy Zachodniej w różnym zakresie. W niektórych państwach, tak jak w Polsce, wprowadzono deregulację. PFRN postrzega to jako działanie polityczne – proces ten odbył się bez konsultacji społecznych, a ignorowanie nabytych praw i tytułów zawodowych nasuwa wątpliwości co do zgodności z polską konstytucją. Dostępne dane europejskie nie potwierdzają też tezy, jakoby deregulacja miała być korzystna dla konsumenta, dzięki zwiększeniu konkurencji i wpływowi na obniżenie wynagrodzeń” – zaznaczyła Claudine Speltz.

Na potrzebę budowania wiarygodności zawodu pośrednika wskazał również Jarosław Święcicki, prezes zarządu Grupy Morizon S.A. Z najnowszej ankiety przeprowadzonej przez portal Domy.pl wynika, że 22 proc. osób poszukujących mieszkania chciałoby skorzystać z usług pośrednika. Jedna trzecia klientów oczekuje od niego pomocy w bezpiecznym w zorganizowaniu i bezpiecznym przeprowadzeniu transakcji. Dlatego dziś, znacznie bardziej niż przed deregulacją, na znaczeniu zyskują: budowanie trwałych, długofalowych relacji z klientami poprzez kreowanie pozycji wiarygodnego eksperta. Jak to zrobić, wykorzystują media społecznościowe i realizując niestandardowe kampanie marketingowe, opowiedziała w czasie Kongresu Natalia Hatalska, autorka jednego z najpopularniejszych w Polsce blogów poświęconych reklamie. Z branżowymi systemami potwierdzania jakości usług i standardami etycznymi zapoznali gości Kongresu przedstawiciele: Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i organizacji RICS (Royal Institution of Chartered Surveyor).

W czasie Kongresu poruszone zostały także aktualne tematy, mające silny wpływ na rynek nieruchomości. W czasie debaty dotyczącej Funduszu Mieszkań na Wynajem prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego stwierdziła:
„Na rynku jest nadmiar mieszkań, więc nie ma potrzeby budować nowych”.
Prof. Jacek Łaszek z Narodowego Banku Polskiego potwierdził:
„Bank Gospodarstwa Krajowego niebezpiecznie zaczyna zajmować się deweloperką. Rynek prywatny sam zapewni odpowiednie mieszkania na wynajem, należy tylko znowelizować ustawę o ochronie praw lokatorów”.
Uczestnicy Kongresu dyskutowali o możliwym wpływie na rynek nieruchomości wprowadzanej ustawy o prawie konsumenckim.
„Wiele wskazuje na to, że ten akt prawny zostanie przyjęty w proponowanym kształcie i nałoży wiele nowych obowiązków, często trudnych do wypełnienia. Pośrednicy będą musieli zmienić swoje przyzwyczajenia, sposób pozyskiwania ofert, na nowo przyzwyczaić konsumentów, że najpierw wizyta w biurze z kompletem dokumentów, zawarcie umowy, a dopiero później – wyjazd i obejrzenie nieruchomości” – powiedziała Anna Jackowska, wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

W sekcji programowej Kongresu dotyczącej biznesu ważną prelekcję przedstawił dr Krzysztof Matela z bydgoskiej Loży Business Center Club. Przedstawił on warunki, jakie powinny być spełnione, aby młodsi inwestorzy byli skłonni do inwestowania w nieruchomości. Wykłady przeprowadzili ponadto laureaci Konkursu im. Jerzego Kląskały na najlepszą pracę magisterską, zainicjowanego w 2005 r. przez PFRN. Aleksandra Zimoch przedstawiła perspektywy rozwoju w Polsce odwróconego kredytu hipotecznego, a Michał Wrzosek zaprezentował analizę opłacalności przekształcenia gruntów rolnych na działki budowlane.

Po zakończeniu części merytorycznej XIX Kongresu PFRN o godz. 20.00 rozpoczęła się Gala Wieczorna.

Po uroczystej kolacji nastąpiła część oficjalna wieczoru, w czasie której wręczono Złote Odznaki, Wyróżnienia PFRN.
Na podstawie wyników głosowania członkowie Kapituły zdecydowali o przyznaniu pięciu Złotych Odznak, które otrzymali:

Elżbieta Trawińska
Dorota Winiarska
Jerzy Sobański
Dariusz Juszczyński
Andrzej Franciszek Reinke

Przyznano również czternaście Wyróżnień PFRN 2014, które odebrali:

Iwona Panfil
Anna Cieślak
Krzysztof Majusiak
Jacek Czechowski
Magdalena Kulpaka
Adam Staszak
Małgorzata Janucewicz
Sylwia Michałowska
Małgorzata Stankiewicz-Bartz
Mariusz Dubieniecki
Joanna Maskulanis
Elżbieta Liberda
Grzegorz Maciejowski
Sławomir Ledziński
 
Wyróżnienia za wkład w rozwój rynku nieruchomości przyznano:

1. DOLNOŚLĄSKIEMU STOWARZYSZENIU POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2. STOWARZYSZENIU POMORSKIEMU POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Nagrodę medialną regionalną odebrał zespół redakcyjny Eksperci DOSPON dla Mediów.
Nagroda naukowa została przyznana Prof. dr hab. Jackowi Łaszkowi.
Nagrodę specjalną za całość działalności społecznej i zawodowej odebrała Mec. Janina Bułaj.

Przyznano również WYRÓŻNIENIA DODATKOWE. „Za wkład w rozwój lokalnego Stowarzyszenia i pracę na rzecz Rynku Nieruchomości”. Nagroda Wspólna dla:

Prof. dr hab. Leszka Kałkowskiego
Prof. dr hab. Stanisława Belniaka
Prof. dr hab. Piotra Łebkowskiego
Prof. dr hab. Adama Nalepki

"Wyróżnienie specjalne za wkład w rozwój zawodów nieruchomościowych" dla P. Witolda Czapli i p. Janusza Lisieckiego.

"Wyróżnienie specjalne za wkład w rozwój PFRN" P. Agnieszce Dąbrowskiej

"Za Wkład w Rozwój Rynku Nieruchomości" Pani Prof. dr hab. Elżbiecie Mączyńskiej.


Serdecznie gratulujemy!

Patronat honorowy nad XIX Kongresem PFRN objęli: Ministerstwo Gospodarki, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, Business Centre Club, Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski oraz Polski Związek Firm Deweloperskich. Patronat merytoryczny sprawuje Polskie Towarzystwo Ekonomicznie. Patronat medialny: Rzeczpospolita i Nieruchomości CH Beck. Współpraca: SAGA Brokers. Diamentowy sponsor: Grupa PZU. Złoty sponsor – Grupa Morizon Melog. Srebrny sponsor: KOMAKO i Microsoft. 

Ogromne podziękowania składamy tym instytucjom i firmom, które wsparły organizację XIX Kongresu PFRN:

PATRONAT HONOROWY:

- Ministerstwo Gospodarki

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski Ewa Mes

- Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotr Całbecki

- Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski

- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

- Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

- Polski Związek Firm Deweloperskich

- Business Centre Club

PATRONAT PRASOWY:

- "Rzeczpospolita"

- Nieruchomości C.H. Beck

WSPÓŁPRACA:

- CEPI Europejska Rada Profesjonalistów Rynku Nieruchomości

- SAGA Brokers

DIAMENTOWY SPONSOR XIX KONGRESU PFRN:

- Grupa PZU

ZŁOTY SPONSOR KONGRESU PFRN:

- Grupa Morizon - Melog

SREBRNY SPONSOR XIX KONGRESU PFRN:

- KOMAKO i Microsoft – "dostawcy chmury dla branży nieruchomości”
Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA