Patronaty i współpraca PFRN - relacje (2016 r.)
Kwiecień:

12-13.04.2016, Warszawa, Facility Management Forum,

Organizator: Puls Biznesu, Patronat honorowy: PFRN


Facility Management Forum, to spotkanie praktyków zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami. Na spotkaniu, z myślą o Państwa potrzebach i oczekiwaniach zostało przedstawione nowe spojrzenie na kwestie związane z zarządzaniem powierzchnią biurową. Podczas spotkania przedstawione zostało nowe, świeże spojrzenie na zarządzanie nieruchomościami, case studies, doszło również do dyskusji, mówiono nie tylko o kosztach i podatkach, ale o trendach, efektywności i wpływie codziennej pracy na funkcjonowanie całej organizacji.


20.04.2016, Sosnowiec, Konferencja naukowa "Własność w systemie Prawa",

Organizator: Wyższa Szkoła Humanitas i Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes, Patronat honorowy: PFRN

W dniu 20 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się ogólnokrajowa konferencja naukowa zatytułowana „Własność w systemie prawa” z cyklu „Stosowanie prawa w praktyce”. Wydarzenie zostało zorganizowana przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu wraz ze Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Działem Promocji WSH.  Władze Uczelni oraz przybyłych gości przywitali organizatorzy konferencji: dyrektor Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu - dr Anna Rogacka-Łukasik oraz prof. nadz. dr hab. Paweł Chmielnicki - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Uroczystego otwarcia konferencji dokonała prof. nadzw. dr Maria Zrałek - dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych oraz Wydziału Administracji i Zarządzania WSH, podkreślając ważność i aktualność tematyki konferencji. Następnie słowo wstępne wygłosił prof. nadzw. WSH dr Bolesław Ćwiertniak, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, jak również profesor w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, który po przywitaniu gości i przedstawieniu porządku obrad konferencji, omówił jej zakres tematyczny.


29-30.04.2016, Warszawa, KONFERCENCJA - Tylko dla orłów (Fredrik Eklund - nr 1 na nowojorskim rynku nieruchomości).

Organizator: M&P, Patronat honorowy: PFRN

Po raz pierwszy na jednym wydarzeniu w Polsce, połączono 5 niezwykle ważnych dziedzin, które wpływają na Twoją finansową przyszłość: Sprzedaż – najnowsze techniki i metody sprzedaży od praktyków, którzy wygenerowali kilkanaście milionów dolarów zysku. Główną gwiazdą kongresu był Fredrik Eklund – według NY Times i wielu uznanych mediów Najlepszy Agent Nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i jeden z najskuteczniejszych na świecie. Wartość sprzedanych nieruchomości przez Fredrika tylko w miesiącu grudniu wyniosła 200 mln $$$.


Maj:

10-11.05.2016, Toruń, Inwestycje i nieruchomości w gospodarce światowej,

Organizator: WNEiZ UMK, Patronat honorowy: PFRN

10 i 11 maja 2016 na UMK trwała konferencja naukowa "Inwestycje i nieruchomości w gospodarce światowej". Sesję zorganizowała Katedra Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, która w tym roku obchodzi jubileusz 40-lecia istnienia. W konferencji obok przedstawicieli ośrodków naukowych zajmujących się jej problematyką udział wzięli przedstawiciele instytucji rządowych, samorządowych oraz biznesu. Miejscem obrad było Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki (Al. Solidarności 1-3) oraz Hotel Filmar (ul. Grudziądzka 45). W związku z jubileuszem 11 maja o godz. 9.00 odbyło się nadanie audytorium Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania imienia prof. Kazimierza Czyżniewskiego połączona z odsłonięciem pamiątkowej tablicy w gmachu WNEiZ.


17-18.05.2016, Serock, VI Szkolenie FM,

Organizator: Real Estate Manager, Patronat honorowy: PFRN

Powyższe szkolenie to praktyczne warsztaty oraz indywidualne konsultacje z najlepszymi ekspertami z branży nieruchomości komercyjnych! Podczas szkolenia uczestnicy mogli poznać sprawdzone metody zarządzania techniką w nowoczesnych i starszych obiektach, rozwiązać wraz z ekspertami problemowe zadania z zakresu rozliczania kosztów typu service charge, poznać skuteczne metody optymalizacji budżetów operacyjnych w oparciu o najlepsze przykłady rynkowe, dowiedzieć się, jakie są wymogi prawne przeglądów okresowych w obiektach i zorganizuj całoroczny kalendarz prac, skonstruować skuteczny model współpracy z dostawcami serwisów budynkowych i dowiedz się, jak w obecnych realiach biznesowych dobierać rzetelnych partnerów, przeanalizować problematyczne zapisy prawne w gwarancjach i umowach najmu i dowiedz się, jak skutecznie regulować współpracę pomiędzy zarządcą a najemcą.


20.05.2016, Wrocław, Kongres "Profesjonalizm w obrocie nieruchomościami" - 25-lecie WGN,

Organizator: WGN - Nieruchomości, Patronat honorowy: PFRN

W dniach 20 – 21 maja 2016 r. WGN świętował swoje ćwierć wieku istnienia na rynku. Firma została założona w 1991 roku i od tego czasu działa z sukcesem na rynku krajowym i zagranicznym. Uroczystości odbywały się w reprezentacyjnych salach Wrocławskiego Centrum Kongresowego przy Hali Stulecia i połączone zostały z konferencją szkoleniową: 42 Kongresem Grupy WGN. Konferencja odbyła się pod hasłem „Profesjonalizm w obrocie nieruchomościami”. Obejmowała ona 2 dni intensywnych szkoleń, podzielonych na dwie sekcje: otwartą - dla wszystkich zainteresowanych z branży nieruchomości i finansów, oraz zamkniętą – wyłącznie dla członków Grupy WGN. Prelegentami były takie autorytety, jak m.in.: Ewa Klos-Rychter – radca prawny, Kazimierz Kirejczyk - prezes firmy doradczo-konsultingowej REAS, Janusz Lipiński – Wiceprezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości, Leszek Hardek - Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Tomasz Łysakowski - business & communication coach, Danuta Hansen – Realty Executives International, która jest zarazem ambasadorem na Polskę National Association of Realtors NAR.


Czerwiec:

6-7.06.2016Hotel Sheraton, Sopot, Forum Rynku Nieruchomości

Organizator: Nowy Adres, Patronat honorowy: PFRN

Polityka nowego rządu i jej wpływ na rynek zdominowały dyskusje podczas 6. edycji konferencji „Forum Rynku Nieruchomości”, którą firma Nowy Adres S.A. zorganizowała w dniach 6-7. czerwca w sopockim hotelu Sheraton. Wszystko wskazuje jednak na to, że rewolucji nie będzie, a prosperity we wszystkich sektorach rodzimego rynku nieruchomości jeszcze potrwa. Konferencje z cyklu „Forum Rynku Nieruchomości” to największe i najbardziej prestiżowe spotkania branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce - w tegorocznej, 6. edycji wzięła udział rekordowa liczba blisko 500 przedstawicieli deweloperów mieszkaniowych, pośredników, przedstawicieli banków i instytucji finansowych z całej Polski. Tradycyjnie już uczestnicy mogli skorzystać z innowacyjnego systemu umawiania spotkań biznesowych „Match Maker”. Za pomocą tego programu umówiono podczas obu dni imprezy w sumie blisko 450 spotkań biznesowych.


22.06.2016Warszawa, Hotel Marriott, IV KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ

Organizator: Zespół Doradców GospodarczychPatronat honorowy: PFRN

Podczas tegorocznego IV Kongresu Infrastruktury Polskiej, który odbył się 22 czerwca w Hotelu Marriott w Warszawie, były poruszane zagadnienia: polityki inwestycyjnej państwa i relacji zamawiających i generalnych wykonawców, utrzymanie infrastruktury – outsourcing, utrzymaj standard, ppp; inwestycje infrastrukturalne związane ze zmianami klimatu; Narodowe Forum Kontraktowe; nowe rozwiązania i technologie w służbie oświetlenia miast; warunki prowadzenia biznesu w reżimie pzp. Podczas kongresu odbyły się 4 fora tematyczne: budownictwa infrastrukturalnego, dróg samorządowych i infrastruktury towarzyszącej, oświetlenia w infrastrukturze, forum infrastruktury energetycznej. W debacie poświęconej  w/w zagadnieniom w nowej perspektywie politycznej i w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej wzięli udział m.in. Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa; Adrian Furgalski, Wiceprezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR; Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe; Mateusz Morawiecki,  Ministerstwo Rozwoju; Mirosław Panek, p.o. Prezesa Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły m.in. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (minister Andrzej Adamczyk był gościem specjalnym Kongresu) oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

Październik:

6.10.2016, Wrocław, III Kongres Mieszkaniowy Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Organizator: PZFD, Patronat honorowy: PFRN

Dużym sukcesem zakończył się III Kongres Mieszkaniowy, organizowany przez Polski Związek Firm Deweloperskich oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W spotkaniu wzięło udział ponad 700 osób związanych z rynkiem mieszkalnictwa w Polsce. We Wrocławiu spotkali się reprezentanci Rządu, samorządów, świata nauki, firm deweloperskich i budowlanych, a także przedstawiciele TBS, spółdzielni mieszkaniowych, instytucji finansowych, architekci i prawnicy. Punktem wyjścia do rozmowy była obecna polityka mieszkaniowa, zmiany w warunkach technicznych, ograniczenia gruntowe oraz finansowanie branży mieszkalnictwa. III Kongres Mieszkaniowy poświęcony został polityce mieszkaniowej w szerokim ujęciu. Merytoryczne zagadnienia zostały omówione w ramach dwóch paneli i sześciu debat, które odbyły się w Centrum Konferencyjnym przy Hali Stulecia we Wrocławiu. Paneliści nie koncentrowali się wyłącznie na działalności deweloperów, ale mówili o polityce mieszkaniowej w skali kraju i roli, jaką w jej realizacji odgrywają wszystkie podmioty.


18-20.10.2016, Kielce, LOKUM EXPO Salon Obsługi i Utrzymania Nieruchomości

Organizator: Grupa MEDIUM Sp. z o.o., Patronat honorowy: PFRN

W ocenie zwiedzających tegoroczna edycja targów zapisze się w ich kalendarzu bardzo pozytywnie, a to ze względu na jakość zwiedzających jacy odwiedzili ich stoiska. W rozmowach podkreślano, że wartością dodaną wydarzenia są profesjonaliści, którzy odwiedzili targi. Wiele spotkań prowadzonych na stoiskach ma szansę w przyszłości zakończyć się kontraktami. Targi Lokum Expo są wydarzeniem, które jak najbardziej spełniają oczekiwania właścicieli i zarządców nieruchomości, gdyż w chwili obecnej bardzo dużym problemem są wysokie koszty ciepła zużywanego w budynkach wielorodzinnych – mówił w ramach podsumowana Jerzy Materek, właściciel firmy BrunPol, wystawca Lokum Expo. W pierwszym i drugim dniu było wiele wygłoszonych referatów, które były poświęcone działaniom zmierzającym do ograniczenia zużycia oraz kosztów ciepła. Nasza firma działa w tym zakresie w związku z czym uznaliśmy, że powinniśmy się pojawić na takiej imprezie, która jest dedykowana zarządcom nieruchomości – dodał. W ramach salonu odbyły się konferencje, które skupiły wokół siebie osoby żywo zainteresowane tematyką optymalizacji kosztów utrzymania nieruchomości, zarzadzania spółdzielnią mieszkaniową i komercyjną. Wręczone zostały nagrody „7 Złotych Zasad Spółdzielczości” oraz  Zarządca Roku 2016 – Lider Rynku Nieruchomości.


19-20.10.2016, Warszawa, Hotel Hilton, 9. Konferencja Biurowce w Polsce

Organizator: Nowy Adres, Patronat honorowy: PFRN

Wykład o tytule „Brexit a rynek nieruchomości - idą ciężkie czasy, czy raczej powinniśmy się cieszyć?“ wygłosił uznany ekonomista, były prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. Marek Belka. Pierwszego dnia konferencyjnego o obecnej sytuacji na rynkach regionalnych będą dyskutowali przedstawiciele największych krajowych deweloperów oraz międzynarodowych firm doradczych. Uwagę zwróciły również panele dyskusyjne i prezentacje dotyczące najlepszych produktów inwestycyjnych i finansowania nowych projektów biurowych. Wśród ponad 30 prelegentów, moderatorów dyskusji i panelistów znajdowali się dzienikarze branżowi, uznani analitycy oraz przedstawiciele największych graczy na polskim rynku biurowym.


19-20.10.2016, Hotel Hilton, Warszawa, Polski Rynek Mieszkaniowy

Organizator: Nowy Adres, Patronat honorowy: PFRN

Kazimierz Kirejczyk, Prezes Zarządu REAS, wraz ze Zbigniewem Juroszkiem, Prezesem Zarządu ATAL, Edwardem Lauferem, Prezesem Zarządu Vantage Development, Grzegorzem Kiełpszem, Prezesem Zarządu PZFD i Dorotą Jarodzką – Śródką, Prezesem Zarządu Archicom SA rozmawiali o aktualnej sytuacji na rynku mieszkaniowym. Dyskusja pt. „Noga na gazie, czy raczej na hamulcu?" otworzyła panelową część konferencji. Następną część zatytułowaną „Czyny nie słowa – jak ożywić rynek najmu w Polsce" organizatorzy poświęcili niezwykle aktualnemu obecnie tematowi rozwoju rynku najmu i możliwości wpływu na jego charakter przez rządowy projekt „Mieszkanie+". Głos w dyskusji zabrali Dariusz Węglicki, przedstawiciel Bouwfonds Investment Management, Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu z Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury, Sławomir Muturi, Przewodniczący Rady Nadzorczej MZURI oraz Adam Dąbkowski, Dyrektor Generalny Nexity Polska. Rozmowę poprowadzi Paweł Sztejter, Partner Zarządzający w REAS. Nie zabrakło również spojrzenia statystycznego. O wpływie niżu demograficznego na przyszły kształt rynku nieruchomości w panelu zatytułowanym „Po górce musi przyjść dołek, czyli kto będzie kupował mieszkania, gdy z rynku zniknie demograficzny wyż lat 80?" dyskutowali Iwona Chojnowska-Haponik, Dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ, Piotr Filip, z Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS, prof.dr hab. Irena Kotowska z Zakładu Demografii SGH oraz Katarzyna Kuniewicz, Parter, dyrektor Działu Badań i Analiz Rynku REAS.


22-23.10.2016, Gdańsk, hala AMBER EXPO, Targi Mieszkaniowe Nowy DOM Nowe MIESZKANIE

Organizator: MURATOR EXPO, Patronat honorowy: Polska Federacja Rynku Nieruchomości

Targi Nowy DOM Nowe MIESZKANIE w jednym miejscu i czasie gwarantowały dostęp do aktualnej oferty mieszkań i niezbędnej wiedzy potrzebnej przy bezpiecznym zakupie własnego M. Ekspozycję wystawców uzupełniał bogaty program edukacyjny i rozbudowane Centrum Porad, w którym goście mogli korzystać z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji. Na targach zainteresowani mogli zbadać swoją zdolność kredytową i dowiedzieć się gdzie i jak otrzymać kredyt „szyty na miarę”. Z projektantami wnętrz odwiedzający targi mogli zaaranżować własny dom czy mieszkanie, dostosowć do własnych potrzeb mieszkanie od dewelopera, przebudować mieszkanie z rynku wtórnego. Można było również między innymi  poznać zasady urządzania małych mieszkań, dowiedzieć się jak stworzyć wnętrze mieszkania lub domu, tak, aby było dopasowane do indywidualnych potrzeb.


26-27.10.2016, Warszawa, Kongres Real Estate Management

Organizator: FORUM MEDIA POLSKA, Patronat honorowy: PFRN

26-27 października odbył się Kongres 1St CEE Real Estate Management – największe wydarzenie w Polsce, dedykowane profesjonalistom z rynku nieruchomości. Jest już tradycją, że na imprezach tej rangi Unima 2000 S.A. prowadzi prelekcje lub prezentuje na własnym stoisku najnowsze rozwiązania informatyczne dla branży. Podczas obecnej edycji Kongresu zaprosiliśmy uczestników do odwiedzenia naszego stoiska, na którym podzieliliśmy się doświadczeniami z wdrożeń platformy Axxerion. Za mami ciekawe rozmowy biznesowe i nowe wyzwania w przyszłości W trakcie imprezy poruszone zostały między innymi zagadnienia takie jak rola Strategicznego Facility Managementu w generowaniu milionowych optymalizacji w administracji publicznej, głęboka analiza założeń kontraktów na serwisy budynkowe i ich wpływ na komfort najemców i użytkowników, czy rola rynku dostawców i usług w budowaniu dojrzałego rynku zarządzania, oraz wiele innych.


Listopad:

24.11.2016, Warszawa, Centrum Konferencyjnego Nimbus, VII Ogólnopolski Kongres Zarządców Nieruchomości

Organizator: Miesięcznik „Wspólnota Mieszkaniowa”, Patronat honorowy: PFRN

Prawie 150 zarządców nieruchomości z całej Polski 24 listopada 2015 r. wypełniło salę Centrum Konferencyjnego Nimbus w Warszawie. Po raz siódmy pod egidą miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa” odbyły się ważne i inspirujące debaty. Ogólnopolski Kongres Zarządców Nieruchomości jak co roku był okazją do wymiany doświadczeń uczestników zawodowo związanych z zarządzaniem nieruchomościami. W trakcie spotkania były poruszane tematy takie jak: prawo, finanse i bezpieczeństwo cyfrowe, nowości techniczne, zarządzanie oraz komfort życia. Przedstawione tematy były żywo komentowane, nie tylko na forum, ale także w rozmowach kuluarowych.


Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA