Śniadanie prasowe w PFRN - 26 października 2006r.
Polska Federacja Rynku Nieruchomości popiera Ministerstwo w pomyśle znowelizowania przepisów dotyczących przyznawania licencji zawodowych m.in. dla zarządców. Według PFRN w branży pośrednictwa w obrocie nieruchomościami pracuje około 25000 osób. Natomiast w branży zarządzania nieruchomościami zatrudnionych jest około 30000 osób. PFRN szacuje, że do 2010 roku rynek nieruchomości powiększy się łącznie o około 90000 nowych pracowników.

LICENCJA I i II STOPNIA:

Aby usprawnić działalność pośredników i zarządców Polska Federacja Rynku Nieruchomości proponuje wprowadzenie dwustopniowych licencji.

Pierwszy stopień licencji w pośrednictwie (agent nieruchomości) otrzymywałaby osoba, która:

 • wykonuje czynności pod nadzorem pośrednika,
 • posiada wykształcenie średnie,
 • ukończony kurs z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Drugi stopień licencji w pośrednictwie otrzymywałby osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe związane z pośrednictwem,
 • ukończony kurs kwalifikacyjny,
 • półroczna praktyka,
 • zdany egzamin państwowy.

Pierwszy stopień licencji dla zarządców (administrator nieruchomości) otrzymywałaby osoba, która:

 • wykonuje czynności pod nadzorem zarządcy,
 • posiadaja wykształcenie średnie,
 • ukończony kurs z zakresu zarządzania.

Drugi stopień licencji dla zarządców otrzymywałaby osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe związane z zarządzaniem,
 • ukończony kurs kwalifikacyjny,
 • półroczne praktyki,
 • zdany egzamin państwowy.

PFRN planuje także w przyszłości wprowadzić licencje trzeciego stopnia dla wybitnych specjalistów rynku nieruchomości, doradców posiadających szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, finansów oraz inwestycji w nieruchomości.

Udało jej się dojść do porozumienia z Ministerstwem Budownictwa w sprawie wprowadzenia zmian w Ustawie o gospodarce nieruchomościami. Kandydat na pośrednika lub zarządcę, posiadający wyższe wykształcenie nie związane z kierunkiem nieruchomościowym, będzie mógł ukończyć do wyboru studia podyplomowe - kierunkowe lub kurs kwalifikacyjny.

Przedstawione na śniadaniu postulaty dotyczyły również możliwości odbywania kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez organizacje zawodowe na równi ze studiami podyplomowymi na uczelniach wyższych. Zaproponowano także wpisanie zawodu pośrednika i zarządcy na listę wolnych zawodów w kodeksie spółek handlowych.

Zarząd PFRN poruszył także kwestię braku planów zagospodarowania przestrzennego
w kraju. Wpływa to, bowiem negatywnie na polski rynek nieruchomości i jest jedną z przyczyn niskiej podaży mieszkań oraz wysokiego poziomu cen.

Biznes Warszawski napisał „ Pomysły PFRN popiera Ministerstwo Budownictwa. Sekretarz Stanu MB Piotr Styczeń stwierdził, że nowa ustawa powinna być gotowa w połowie przyszłego roku oraz, że obecnie trwają ustalenia międzyresortowe. Bardzo negatywnie ocenił sytuację, w której na 700 zainteresowanych tylko 10 procent zdaje egzaminy, dlatego też powstał pomysł aby stworzyć poziomy, które pozwolą większej liczbie ludzi pracować w zawodach licencjonowanych w rynku mieszkaniowym”

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

W najbliższym czasie Polska Federacja Rynku Nieruchomości planuje uruchomić portal internetowy dla polskich pośredników. Na portalu umieszczane będą bieżące informacje związane z rynkiem nieruchomości, stanowiące podstawowe źródło wiedzy dla pośredników. Portal będzie także przeznaczony dla klientów zainteresowanych kupnem, sprzedażą, bądź wynajmem domów i mieszkań. Planowane jest także wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością w biurach zarzadzania nieruchomosciami a także nadal trwaja prace nad wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000.

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA