Śniadanie prasowe w PFRN - 5 września 2007
Powakacyjne spotkanie z dziennikarzami zorganizowane przez Polską Federację Rynku Nieruchomości odbyło się 5 września br. w siedzibie PFRN. Podczas śniadania prasowego poruszyliśmy wiele kluczowych tematów, które mają wpływ na rynek nieruchomości, przedstawiliśmy nasze prognozy i opinie dotyczące następujących zagadnień:

 

Czy i jak sytuacja na amerykańskim rynku nieruchomości może wpłynąć na rynek polski?

 

„Przyczyną kryzysu w USA są tzw. kredyty subprime, przyznawane osobom o znikomej wiarygodności kredytowej. Gdy już wszyscy, których było na to stać, kupili domy, banki i firmy pośrednictwa kredytowego za­częły pożyczać ludziom niebędącym w stanie spłacać zobo­wiązań. Kiedy wartość domów przestała rosnąć, wzrosła po­daż nieruchomości, których nikt nie chciał kupić - tłumaczą eksperci z PFRN.” Puls Biznesu 11.09.2007

Wpływ planowanych zmian ustawowych przekształcających w obrębie miast grunty rolne na tereny budowlane na faktyczną podaż i ceny terenów budowlanych

„Procedura podziału nieru­chomości jest bardzo zbiuro­kratyzowana i na decyzję o po­dziale trzeba czekać kilka, a często nawet kilkanaście miesięcy. Najgorzej jest w du­żych miastach, gdzie buduje się najwięcej - mówi Tomasz Lebiedź , członek zarządu Pol­skiej Federacji Rynku Nieru­chomości” Gazeta Prawna 11.09.2007

 

„Należałoby np. obniżyć lub znieść opłaty adiacenckie i rentę planistyczną, bowiem te swojego rodzaju podatki po­bierane przez gminy blokują inwestycje - mówi Janusz Schmidt , wiceprezydent Pol­skiej Federacji Rynku Nieru­chomościami. Wyjaśnia, że lu­dzie posiadający działki bu­dowlane nie chcą ich sprzeda­wać przez pięć lat od uchwale­nia planów zagospodarowania przestrzennego, po to, by unik­nąć tych opłat.” Gazeta Prawna 06.09.2007

 

 

Aktualna sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce 

„W Poznaniu ceny mogą do końca roku wzrosnąć o kilka złotych na każdym metrze, mimo że liczba no­wych mieszkań z roku na rok rośnie - w tym roku na rynek trafi 2,1 tys. lokali w budownictwie wielorodzinnym i ok. 950 domów jednorodzinnych. Pośrednicy spodziewają się także ok. 16 tys. transakcji na rynku wtórnym. Średnio w sierp­niu nowe mieszkania kosztowały w tym mieście 7 tys. zł za metr. - Ry­nek wtórny niewiele ustępuje pier­wotnemu, lokale nowsze, wybudo­wane po 1990 roku, kosztują ok. 7,8 tys. zł za mkw., a starsze ponad 6 tys. zł - mówi Aleksander Scheller , prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.” Rzeczpospolita 10.09.2007

„We Wrocławiu wzrosło zainteresowanie apartamen­tami o wysokim i bardzo wyso­kim standardzie. Kupują je m.in. zagraniczne koncerny działające w mieście i okoli­cach, przeznaczając na miesz­kania dla menedżerów. Firmy, które u nas inwestują i prze­noszą tu swe siedziby, poszuku­ją także nieruchomości do wy­najęcia — opowiada Jan Mikita , wiceprezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników Puls Biznesu 11.09.2007

 

„W Krakowie stawki, po letniej korekcie, idą w górę, przekraczając w Śródmieściu 13 tys. zł za mkw. Lokale o najgorszym standardzie, w wielkiej płycie kosztują ok. 5,6 tys. zł. - Ostatnio sporo osób decyduje się na zakup lokum właśnie w wiel­kiej płycie. Popularnością cieszy się Nowa Huta, która do tej pory nie wzbudzała dużego entuzjazmu - twierdzi Jacek Nowak z Małopol­skiego Stowarzyszenia Pośredni­ków w Obrocie Nieruchomościami.” Rzeczpospolita 10.09.2007

„Od początku bieżącego roku ce­ny nieruchomości w Trójmieście, choć ciągle nieco rosną, ulegają sta­bilizacji. W samym Gdańsku mieszkania podrożały od początku roku o ok. 500 zł na metrze, do ok. 5,5 tys. zł. Wyższy wzrost zanotowano w Gdyni, gdzie w 1 semestrze 2007 r. stawki poszły w górę o ok. 1 tys. zł, dochodząc nawet do 6,8 tys. zł. Do największej fali zwyżek doszło jednak w Sopocie i to głównie w czasie wakacji. Mieszkania podrożały w tym nadmorskim kurorcie średnio o 2 tys. zł, z 8,8 tys. zł na 13 tys. zł za każdy metr - Na rynek zaczynają trafiać mieszkania z rynku wtórnego, gdyż inwestorzy uznają, iż ceny już wię­cej nie wzrosną - mówi Krystyna Prokaziuk , prezes Stowarzyszenia Pomorskiego Pośredników w Ob­rocie Nieruchomościami. Podkre­śla, że w Trójmieście mieszkania bę­dą ciągle powoli drożeć.” Rzeczpospolita 10.09.2007

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA