XIII Kongres PFRN - relacja

XIII Kongres rozpoczął się wystąpieniem Prezydenta PFRN Aleksandra Schellera, podczas którego zostało podpisane porozumienie pomiędzy Polską Federacją Rynku Nieruchomości a Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Michał Serzycki i Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości – Aleksander Scheller w porozumieniu wyrazili wolę wspólnego działalnia na rzecz upowszechniania prawa do ochrony danych osobowych i prawa do prywatności oraz tworzenia kodeksu dobrych praktyk. Strony będą współpracować na rzecz podnoszenia wiedzy dotyczącej ochrony prywatności oraz danych osobowych i w tym zakresie będą w szczególności podejmować wspólne działania edukacyjne i promocyjne.

Podczas pierwszego panelu dyskusyjnego zastanawiano się nad przyszłością zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.

W związku ze zmianami w ustawie o gospodarce nieruchomościami, które zniosły obowiązek zdawania egzaminu państwowego na uzyskanie licencji pośrednika i zarządcy, istnieje uzasadniona obawa, że do zawodu zaczną napływać ludzie nieprzygotowani i bez odpowiedniej wiedzy. Prezydent PFRN przedstawił założenia do certyfikacji zawodu wypracowane przez prezesów stowarzyszeń należących do PFRN.

Gość specjalny Kongresu - Ludwig Mennel, Prezes Instytutu Marketingu Nieruchomości w Lindau mówił o nastawieniu, technikach i strategiach przy sprzedaży i pozyskiwaniu nieruchomości, które powodują trwały sukces.


Równocześnie odbywały się wykłady dla pośredników i zarządców nieruchomości.

U pośredników dominowały tematy związane z reklamą zarówno prasową jak i w Internecie oraz o narzędziach i procedurach związanych z zarządzaniem kontaktami z klientem.

Zarządcy dyskutowali na temat barier w zaciąganiu kredytów mieszkaniowych przez wspólnoty mieszkaniowe. Komisja Edukacji PFRN przedstawiła program kursów dla pracowników zarządcy nieruchomości wykonujących czynności pomocnicze.
Dr Irena Ożóg - była Wiceminister Finansów przedstawiła kierunki zmian w podatkach na 2008 rok

Część merytoryczną kongresu zakończyło wystąpienie Dyrektor ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Pani Małgorzaty Walczak, która przybliżyła prognozy rynku budowlanego. Dobre perspektywy na przyszłość rokuje duża liczba pozwoleń wydanych na budowę nowych mieszkań.

Po część merytorycznej rozpoczęła się część rozrywkowa. W tym roku uczestnicy kongresu bawili się w klimatycznym miejscu Warszawy w Fabryce Trzciny.

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA