Raport o wizerunku pośrednika w obrocie nieruchomościami

Szanowni Państwo,

Po raz pierwszy Polska Federacja Rynku Nieruchomości zleciła badania opinii publicznej na temat wizerunku pośrednika w obrocie nieruchomościami. To pierwsza ale z pewnością nie ostatnia, profesjonalna analiza aktualnej sytuacji.


Trawestując myśl popularnego swego czasu filozofa można powiedzieć,
 iż „świadomość określa” byt.

 
Zawód pośrednika w  obrocie nieruchomościami jest oparty na zaufaniu, a to z kolei stanowi pochodną relacji pośrednik - klient. Od  jakości tych  relacji, jak również sposobu postrzegania zawodu, uprzedzeń i założeń, a także istnienia i treści stereotypów i klisz funkcjonujących w odbiorze społecznym zależy wizerunek  pośredników, ich wiarygodność i  prestiż tego  zawodu.

Obiektywna ocena, oparta na badaniach a nie intuicji, powinna pomóc w odpowiedzi na pytanie  czy i w jakim zakresie powinniśmy zmieniać nasz sposób działania, kształtować codzienną  praktykę i postawy.

Badania zostały przeprowadzone przez firmę PENTOR na przełomie sierpnia i września tego roku i zostały oficjalnie zaprezentowane na XIV Kongresie PFRN, który się odbył 4 grudnia 2008 roku w Gdyni. Raport został przygotowany dzięki 6 stowarzyszeniom, które włączyły się do współfinansowania badań, są to:

 • Bielsko-Częstochowsko-Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
 • Poznańskie Stowarzyszenie Pośredników i Organizatorów Rynku Nieruchomości
 • Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw
 • Warmińsko Mazurskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
 • Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
 • Wielkopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

na terenach tych stowarzyszeń zostały przeprowadzone rozmowy z respondentami.

Prezentujemy Państwu pierwszą część Raportu:

Udział w rynku - Jedynym z  celów badawczych było określenie odsetka transakcji na rynku nieruchomości dokonywanych przy pomocy pośrednia w obrocie nieruchomościami.

 1. Z przeprowadzonych badań wynika, że 30% transakcji na rynku nieruchomości odbywa się przy pomocy pośrednika.
 2. Respondenci w odpowiedzi na pytanie czemu nie korzystali z usług pośrednika, najczęściej motywowali to brakiem potrzeby (40%), faktem dokonywania transakcji w gronie rodzinnym (21%) oraz chęcią uniknięcia dodatkowych wydatków (19%).
 3. Na pytanie „Dlaczego korzystał(a) Pan(i) z usług pośrednika” respondenci odpowiadali następująco:

-          oszczędność czasu, szybkość (35%),

-          wygoda (20%),

-          bezpieczeństwo i pewność (19%),

-          trudność w znalezieniu odpowiedniej oferty (11%),

-          szeroka oferta (10%)

-          kompetentna i fachowa pomoc ze strony pośrednika (9%).

Umowa pośrednictwa – osoby korzystające z usług pośrednika w obrocie nieruchomościami zostały zapytane o to, czy nawiązując współpracę z pośrednikiem zawarli z nim umowę oraz czy mieli wpływ na czynności pośrednictwa zawarte w umowie.

 1. Na pytanie czy „Zawarł(a) Pan(i) umowę w formie pisemnej 90,70% odpowiedziało twierdząco, 9,30% nie podpisało umowy pośrednictwa.
 2. 71% badanych miało wpływ na kształt umowy pośrednictwa.
 3. Zgodnie z deklaracjami 70% badanych pośrednik obsługiwał także drugą stronę transakcji.

Ubezpieczenie OC i licencja zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościamiZależało nam na informacji czy klienci korzystający z usług pośrednika wiedzą o obowiązku posiadania licencji przez pośredników i ubezpieczeniu OC.

 1. Zdaniem 75% ankietowanych pośrednik, z którym współpracowali legitymował się stosowną licencją w zakresie obrotu nieruchomościami, co czwarty badanu nie był pewien czy osoba z którą współpracował  posiadała licencję zawodową
 2. 46% osób potwierdziło, że pośrednik z którym współpracowali posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, prawie 54% badanych nie było w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. 

W przyszłym tygodniu zaprezentujemy Państwu kolejną cześć raportu, gdzie przedstawimy wyniki na temat poziomu zadowolenia z usług pośrednictwa oraz spostrzeżeń na temat pracy pośrednika w obrocie nieruchomości.

 

Z poważaniem
Aleksander Scheller
Prezydent PFRN


Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA