Śniadanie prasowe w PFRN - 24 lutego 2009
W dniu 24 lutego 2009 roku odbyło się śniadanie prasowe Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na temat bieżącej sytuacji na rynku mieszkaniowym.

Przybyłym przedstawicielom mediów zostały zaprezentowane statystyki przygotowane w oparciu o rzeczywiste transakcje z lokalnych systemów MLS.

Dwa lata temu podczas śniadania prasowego w 2007 roku (link http://www.pfrn.pl/page/308) środowisko pośredników pierwsze sygnalizowało objawy późniejszego załamania cen, gdy w mediach dominowały zachęty do kupowania nieruchomości głównie w celu, zarabianiu na inwestycji. Praktyka pokazała, że to pośrednik najlepiej wyczuwa rynek bo jest z nim w bezustannym kontakcie. Doświadczenie pośredników i ich bezpośredni kontakt z klientem jest nieocenionym źródłem informacji pozwalającej nie tylko ocenić bieżący stan rynku ale i w miarę trafnie przewidywać co się stanie w najbliższych miesiącach.
Trójmiejski rynek nieruchomości prezentował Jerzy Oleszczuk – Prezes Pomorskiego SPON: „Początek roku 2008 napawał optymizmem i nadzieją na dalszy ciąg hossy w nieruchomościach. Łatwość udzielanych kredytów mieszkaniowych, wyścig banków w sprzedaży i obniżaniu wymogów budził pewne obawy. Kredyty często udzielane były osobom, które nie posiadały jakichkolwiek środków (na opłaty, koszty zakupu, remont). Finansowane były wszelkie opłaty. Klienci nie posiadający środków własnych kupowali mieszkania często nie bacząc na cenę gdyż była ona tak samo wirtualna dla nich jak kwota kredytu. Przy udziale kredytu kupowano w 2008 roku ponad 90 % mieszkań. Sytuacja taka spowodowała wzrost cen mieszkań do poziomów często absurdalnych. Druga połowa roku to powolne wycofywanie się banków i zaostrzenie kryteriów kredytowych. Powodowało to spowolnienie obrotu nieruchomościami. Coraz częściej sporządzano aneksy i wydłużano czas transakcji. Koniec roku to sztywne stanowisko banków, zaostrzenie procedur kredytowych, powodujących ograniczenie źródeł finansowania nabycia nieruchomości. Ilość klientów nabywających spada. Pojawia się więcej ofert na rynku.

Rok 2008 to obniżenie o około 10 - 20 % ilości zawieranych umów. Biorąc pod uwagę średni czas sprzedawanych nieruchomości i często około 20-40 dniowy okres oczekiwania na kredyt sytuacja opisana powyżej nie ma swojego odzwierciedlenia w przedstawionych zestawieniach dla naszego regionu.”
Ksenia Zacharewicz – członek zarządu BCK SPON przedstawiła informacje na temat śląskiego rynku nieruchomości:
‘Początek roku 2008 do października 2008 był to zdecydowany wzrost popytu, duże zainteresowanie lokalami mieszkalnymi spowodował dalszy wzrost cen, sytuacja zmieniała się od października, mniejsze zainteresowanie mieszkaniami, mniej kupujących, trudniej dostępny kredyt hipoteczny. Końcówka roku to bardzo duży spadek obrotu lokalami mieszkalnymi. Ceny mieszkań z rynku wtórnego do końca roku spadły do ok. 10%, większe spadki cen i upusty zauważalne były na rynku pierwotnym.”
Janusz Schmidt – Prezes Warszawskiego SPON przybliżył sytuacje na stołecznym rynku:
„Jak wynika z danych warszawskiego SPON, za średnie stołeczne wynagrodzenie (w ubiegłym roku 4,202 zł) można było kupić niecałe pół mkw. Według Janusza Schmidta. - Miesięczny dochód powinien pozwalać na zakup jednego mkw., jeśli byłoby to więcej - na pewno wzrósłby popyt na mieszkania.”
Aleksander Scheller – Prezydent PFRN jako przedstawiciel  poznańskiego rynku nieruchomości:
„Podstawowym pytaniem pośredników stało się pytanie o promesę kredytową klienta kupującego. Wstępne oceny banku i płynące informacje ustne o możliwości uzyskania kredytu przestały być podstawą wiarygodności nabywcy.”
Tadeusz Maskulanis przedstawiciel Dolnośląskiego SPON przygotował informację na temat sytuacji na wrocławskim rynku mieszkaniowym:
Moje obserwacje rynku nieruchomości we Wrocławiu pozwalają mi stwierdzić, że w 2008r na rynek zgłoszonych było około 20% więcej mieszkań deweloperskich w stosunku do 2007 natomiast rynek wtórny zatrzymał się w zgłaszaniu sprzedaży nie godząc się na proponowane przez pośredników niższe ceny. Tylko sprzedający, będący w sytuacji przymusowej zostali przy zamiarze sprzedaży nawet za niższą cenę. Pierwsze miesiące 2009r pozwalają przypuszczać, że sytuacja na rynku wtórnym zaczyna się normować, mamy więcej zgłoszeń sprzedaży w cenach adekwatnych do aktualnej sytuacji na rynku. Obserwujemy również zwiększenie zainteresowania kupujących, jest to grupa uczestników rynku posiadająca własne środki finansowe.
W konferencji prasowe wzięli również udział członkowie Zarządu PFRN: Barbara Litobarska – Jama (Wiceprezydent), Janusz Lisiecki (Wiceprezydent), Teresa Konowska (Członek zarządu), Krystyna Prokaziuk (Członek Zarządu)
Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA