WAŻNA KONFERENCJA W GORĄCYM CZASIE !

 WAŻNA KONFERENCJA W GORĄCYM CZASIE !

 

„Zawody regulowane w świetle ustawy o świadczeniu usług” pod takim tytułem odbyła się w Bydgoszczy sobotnia (16 stycznia 2010) konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw pod patronatem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

 

Jednak wydarzenia ostatnich tygodni zdominowały konferencję i główna dyskusja dotyczyła projektu innej kontrowersyjnej ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

 

Konferencja w bydgoskim hotelu City odbyła się z udziałem:

 

Pana Pawła Duciaka – Naczelnika Wydziału Wyceny i Rynku Nieruchomości Departamentu  Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Infrastruktury

 

Pani Małgorzaty Szulczewskiej - Dyrektora ds. ubezpieczeń grup zawodowych Saga Brokers Sp.z.o.

 

Pana Aleksandra Schellera  - Prezydenta Polskiej Federacji Rynku NieruchomościRelacja z konferencji:

 


Ustawa o świadczeniu usług na terytorium RP wdraża dyrektywę 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z grudnia 2006r. o zasadach usług na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

Na wdrożenie dyrektywy Państwa członkowskie miały czas do 28 grudnia 2009 roku.

Ministerstwo Gospodarki pomimo wagi dokumentu i grożącym Polsce karami ze strony Komisji Europejskiej nie zdołało przygotować aktów prawnych do implementacji dyrektywy. Obecnie ustawa o świadczeniu usług jest  zaledwie w sejmowym przygotowaniu. W ubiegłym roku PFRN wraz dwiema federacjami zarządców nieruchomości i federacją rzeczoznawców majątkowych brała udział w pracach nad zmianami do ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z implementacją dyrektywy usługowej. Już wówczas w Ministerstwie Gospodarki pojawił się pomysł likwidacji licencji dla zawodów pośrednika, zarządcy i rzeczoznawcy majątkowego. W ramach konsultacji PFRN twardo argumentowało, że licencje dla zawodów regulowanych w UOGN nie są barierą dla przedsiębiorców, a jedynie potwierdzają niezbędne kwalifikacje zawodowe. Podobne stanowisko prezentowało Ministerstwo Infrastruktury. Te działania przekonały Ministerstwo Gospodarki, które odstąpiło od pomysłu likwidacji licencji i uprawnień zawodowych. W konsekwencji ustawa o świadczeniu usług na terytorium RP w obecnym kształcie zmienia jedynie kwestię związaną z ubezpieczeniem OC dla pośredników i zarządców nieruchomości. Nie będzie obowiązkowego ubezpieczenia dla przedsiębiorcy. Obowiązek ten będą musiały wykonywać osoby fizyczne z licencją zawodową. W przypadku pośredników ustawa likwiduje także zakaz łączenia różnych sposobów wykonywania zawodu (art. 180 ust 7 UOGN). Więcej informacji na temat ustawy na stronie http://www.pfrn.pl/page/862

 

 

Jednakże dominującym tematem konferencji stał się projekt a właściwie „wersja robocza projektu” ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców przygotowywany w dość dziwnym trybie przez Ministerstwo Gospodarki. Pan Paweł Duciak z Ministerstwa Infrastruktury zapytany jakie stanowisko wobec propozycji resortu gospodarki ma Ministerstwo Infrastruktury, odpowiedział, że oficjalnego stanowiska Ministerstwo zająć nie może z uwagi na brak oficjalnego projektu. Jednak zostało przesłane do Ministerstwa Gospodarki pytanie o wyjaśnienie dziwnego trybu legislacyjnego projektu ustawy oraz braku konsultacji zagadnień leżących w kompetencji Ministerstwa Infrastruktury. W odpowiedzi Ministerstwo Gospodarki stwierdziło, iż projekt ustawy ma charakter roboczy bez akceptacji kierownictwa Ministerstwa Gospodarki. Dla usprawiedliwienia nieformalnych działań został użyty nowatorski termin „pre-konsultacji”. W przedmiotowej odpowiedzi stwierdzono, że projekt ustawy będzie jeszcze raz przesłany do uzgodnień międzyresortowych i społecznych w ramach  właściwej procedury po publikacji projektu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

 

Dla Ministerstwa Infrastruktury jest to działanie kontrowersyjne i niespotykane do tej pory w procesie ustawodawczym, szczególnie, iż terminy „pre-konsultacje”, „wstępny projekt ustawy” nie występują w regulaminie pracy Rady Ministrów.Należy dodać, że projekt ustawy nie zawiera uzasadnienia do zapisów likwidujących licencje pośredników. Autor projektu ustawy wylicza natomiast oszczędności, jakie przyniosłaby likwidacja kosztów utrzymania centralnego rejestru pośredników i ukrywa przychody ministerstwa z tytułu powadzonych postępowań kwalifikacyjnych, które są kilkakrotnie większe od wcześniej wspomnianych kosztów.

 

Na pytanie uczestników skierowane do Naczelnika Duciaka jakie będzie stanowisko Ministerstwa Infrastruktury w sprawie propozycji likwidacji licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami, pan Duciak odpowiedział, że póki nie ma oficjalnego projektu, nie ma też oficjalnego stanowiska Ministerstwa. Naczelnik Duciak jednakże podkreślił, że dotychczas Ministerstwo prezentowało stanowisko, że licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami nie ogranicza swobody przedsiębiorców i stanowi ochronę konsumentów oraz zapewnia bezpieczeństwo obrotu prawnego. Niekonsekwencją byłoby więc zajęcie odmiennego stanowiska niż dotychczasowe. 

 

Treść stanowisk Ministerstwa Infrastruktury:

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na interpelację - lipiec 2009

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury w sprawie zawodów regulowanych - lipiec 2009

 

Wyjaśnienia przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury uczestnikom konferencji pozwoliły zweryfikować informacje jakie dochodzą z różnych źródeł jakoby sprawa licencji była już przesądzona i podejmowane akcje protestacyjne zostały przeprowadzone w ostatnim momencie.

 

Niestety swoje manipulacyjne cegiełki dokładają niektórzy z dziennikarzy. W jednym z opiniotwórczych dzienników - Gazecie Prawnej w dniu 20 stycznia br. pojawiło się stwierdzenie, że konsultacje społeczne się zakończyły i projekt ustawy trafi na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów, co jest rażącą nierzetelnością dziennikarską. Autor artykułu zestawia uprawnienia zawodowe pośrednika w obrocie nieruchomościami z licencją na transport i demagogicznie stwierdza, że likwidacja obu tych ”barier” umożliwi jak największej liczbie osób założenie własnej firmy. Prawdą jest, że bez licencji na transport nie można założyć firmy transportowej. Nieprawdą jest natomiast, że do założenia firmy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami konieczna jest licencja.Taka manipulacja prasowa jest niedopuszczalna, świadczy o nierzetelności dziennikarskiej i braku podstawowej wiedzy na temat zasad przyznawania tych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami.

 

PFRN przygotowała sprostowanie do tego skandalicznego i manipulacyjnego artykułu. Zapoznaj się z treścią sprostowania

 

 

Szanowni Państwo !

Jeśli jesteście zainteresowani rzetelną i kompetentną informacją odwiedzajcie naszą stronę www.pfrn.pl oraz czytajcie nasze newslettery. PFRN zanim wyśle informacje - sprawdza je u źródła. Nie pozwalamy sobie na dezorientację i wprowadzanie naszych członków w błąd. Czytajcie nasze komunikaty!

 

Z poważaniem

Aleksander Scheller

Prezydent PFRN

 

Zobacz także inne teksty:
Biuro PFRN
Nowe terminy kursów CCIM w 2022 roku!
Zawód przyszłości - Facility Manager
Kolejna 17 edycja konkursu o Nagrodę im. Jerzego Kląskały
Szkolenie online 15.12.2021r. "Aktualizacja obowiązków AML dla pośredników w obrocie nieruchomościami"
Szkolenie online 27.01.2022r. "Prawo autorskie w procesie budowlanym"
Szkolenie online 01.02.2022r. "Ocena stanu prawnego i technicznego obiektu budowlanego oraz nieruchomości przez profesjonalnego pośrednika/zarządcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa "
Szkolenie online 15-16.02.2022r. - Problematyka prawna wybranych umów dot. nieruchomości
Jak zweryfikować pośrednika i zarządcę?
Nowe terminy kursów CCIM!
Reklama na stronie PFRN
Zostań członkiem National Association of Realtors
Szkolenie online 15.12.2021r. "Ocena stanu prawnego i technicznego obiektu budowlanego oraz nieruchomości przez profesjonalnego pośrednika/zarządcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa "
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA