Interpelacja Posła Sławomira Zawiślaka

Sławomir Zawiślak

Poseł na Sejm RP                                         Warszawa, 24.06.2010 r.

Klub Parlamentarny PiS

 

 

 

 

 

Szanowny Pan

Waldemar Pawlak

Wicepremier

Minister Gospodarki

 

                                                                                                                     

 

Interpelacja

 

 

w sprawie projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców zmieniającego ustawę o gospodarce nieruchomościami w zakresie likwidacji uprawnień zawodowych dla pośredników w obrocie nieruchomościami

 

 

Do mojego Biura Poselskiego wpłynął pisemny wniosek przedstawicieli Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości zaniepokojonych działaniami Ministerstwa Gospodarki mającymi na celu likwidację dotychczasowych zasad funkcjonowania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz kryteriów dostępu do zawodu osobom nie posiadającym kompetencji do obsługi rynku nieruchomości. W/w w głównej mierze obawiają się, iż likwidacja licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami doprowadzi do usunięcia ochrony osób, które zawierają transakcje na rynku nieruchomości, a tym samym umożliwi wykonywanie tego zawodu osobom do tego nieprzygotowanym. Spowoduje również zamknięcie wielu małych rodzinnych firm, które nie będą w stanie konkurować na nowych ustalonych w krzywdzący dla nich sposób regułach. 

W/w zwracają szczególną uwagę na wypowiedzi w tym zakresie byłego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki,  Pana Adama Szejnfelda, który publicznie ostrzegał, iż będzie „trzecia wojna światowa” z pośrednikami w obrocie nieruchomościami, wprowadzając jednocześnie  opinię publiczną w błąd co do zasad prowadzenia działalności zawodowej.

Moi interesanci twierdzą, że Ministerstwo Gospodarki ignoruje opinie ekspertów oraz Ministerstwa Infrastruktury, które zostały ujęte w uwagach do ustawy o świadczeniu usług, gdy po raz pierwszy Minister Gospodarki próbował usunąć z zakresu regulacji ustawowych trzy grupy zawodowe: rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami.

            Wskazują na nieuzasadnione działania i twierdzenia Ministerstwa Gospodarki związane z  regulacją ustawową dotyczącą pośrednika w obrocie nieruchomościami. Za przykład podają sugestie jakoby uzyskanie licencji pośrednika nieruchomości ograniczało dostęp do wykonywania tego zawodu, a jej uzyskanie wymaga poniesienia kosztów około 20000 złotych. Uważają za zasadne ochronę obywateli dokonujących transakcji na rynku nieruchomości. Uważają, że w/w działaniami rząd chce zniszczyć funkcjonujący od ponad 10 lat system uprawnień osób obsługujących rynek nieruchomości. Wskazują na wieloletnie doświadczenie i zaufanie klientów budowane od 1989 r. przez wielotysięczną grupę fachowców, zaufanie poprzednich rządów do pośredników w obrocie nieruchomościami i ich usług. Podkreślają przy tym, iż w interesie ochrony konsumenta wprowadzono sprawdzone rozwiązania w postaci dopuszczenia do rynku osób posiadających zweryfikowaną wiedzę, oraz zasad etyki i standardów zawodowych czy procedur pozbawiania prawa wykonywania zawodu osobom, które naruszyły obowiązujące reguły.

            W/w uważają, iż obecnie funkcjonujące rozwiązania prawne w zakresie obrotu nieruchomościami dobrze służą obywatelom i w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju rynku nieruchomości. Dziwią się czemu mają służyć insynuacje przekazywane opinii publicznej  przez Ministerstwo Gospodarki o złej jakości usług oraz o roli pośrednika w obrocie nieruchomościami, przez co kreowany jest fałszywy wizerunek pośrednika jako osoby niekompetentnej, nie mającej na nic wpływu, która za nic otrzymuje wynagrodzenie. Słusznie podnoszą konieczność merytorycznych działań w zakresie tworzenia projektów prawnych, które mają służyć dobru społeczeństwa i obywateli, przyczyniać się do rozwoju gospodarczego.

 

 

Mając na uwadze powyższe uprzejmie proszę Pana Premiera o odpowiedź na następujące pytania:

 

 

  1. Jakie są dokładnie założenia projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców zmieniającego ustawę o gospodarce nieruchomościami w zakresie likwidacji uprawnień zawodowych dla pośredników w obrocie nieruchomościami?

 

  1. Jakie będą ewentualne skutki wejścia w życie w/w projektu ustawy? Czy był on konsultowany także z przedstawicielami środowiska branżowego pośredników nieruchomości?
Zobacz także inne teksty:
Biuro PFRN
Nowe terminy kursów CCIM w 2022 roku!
Zawód przyszłości - Facility Manager
Kolejna 17 edycja konkursu o Nagrodę im. Jerzego Kląskały
Szkolenie online 15.12.2021r. "Aktualizacja obowiązków AML dla pośredników w obrocie nieruchomościami"
Szkolenie online 27.01.2022r. "Prawo autorskie w procesie budowlanym"
Szkolenie online 01.02.2022r. "Ocena stanu prawnego i technicznego obiektu budowlanego oraz nieruchomości przez profesjonalnego pośrednika/zarządcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa "
Szkolenie online 15-16.02.2022r. - Problematyka prawna wybranych umów dot. nieruchomości
Jak zweryfikować pośrednika i zarządcę?
Nowe terminy kursów CCIM!
Reklama na stronie PFRN
Zostań członkiem National Association of Realtors
Szkolenie online 15.12.2021r. "Ocena stanu prawnego i technicznego obiektu budowlanego oraz nieruchomości przez profesjonalnego pośrednika/zarządcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa "
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA