PFRN wygrała batalię w obronie licencji

PFRN wygrała batalię w obronie licencji pośredników w obrocie nieruchomości


W dniu 14 października 2010 roku na konferencji prasowej zorganizowanej w Sejmie przez Polską Federację Rynku Nieruchomości, Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz SDPL, Pani Dyrektor Otylia Trzaskalska – Stroińska z Ministerstwa Gospodarski, przekazała oficjalne stanowisko Ministra Gospodarki w sprawie wykreślenia z projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców,  artykułów wprowadzających zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami, dotyczących zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Tak zmieniony projekt ustawy zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Dyrektor, stanie pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów w dniu 23 listopada 2010 roku, opublikowanie tej zmiany na stronie Ministerstwa Gospodarki nastąpiło w dniu 17 października 2010 roku.

Dziękujemy wszystkim pośrednikom w obrocie nieruchomościami, osobom nam przychylnym, stowarzyszeniom i innym organizacjom za wsparcie i pomoc w osiągnięciu tego sukcesu.  

 

Pozdrawiamy serdecznie,

Zarząd PFRN


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi działań Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w sprawie obrony licencji pośredników w obrocie nieruchomościami.

31. Posłanka Beata Kempa w obronie licencji
Przekazujemy Państwu pismo Pani Posłanki Beaty Kempy do Ministra Gospodarki Pana Waldemara Pawlaka, w sprawie propozycji likwidacji licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami. Pani Posłanka Kempa między innymi zwraca się do Pana Ministra Pawlaka z apelem o przeprowadzenie konsultacji środowiskowych przed wprowadzeniem planowanych rozwiązań. więcej


30.
Kolejne interpelacje posłów w sprawie propozycji likwidacji licencji

Przekazujemy kolejne interpelacje złożone przez Posłów w sprawie propozycji likwidacji licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami. Dodatkowo przekazujemy Państwu treść odpowiedzi z Ministerstwa Gospodarki jaką otrzymał Poseł Stanisław Kalemba. więcej


29. Interpelacje 3 posłów

Przekazujemy Państwu kolejne interpelacje poselskie w sprawie likwidacji licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami, które są wynikiem wspólnej akcji protestacyjnej członków Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. więcej


28. Relacja po spotkaniu w KPRM w sprawie projektu ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych

W dniu 7 lipca 2010 r., na zaproszenie Pana Michała Boniego Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów i Rafała Baniaka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spotkanie, na które zostali zaproszeni przedstawiciele PFRN oraz Związku Rzemiosła Polskiego, Konfederacji Pracodawców Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej, Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. więcej


27. Posłowie za utrzymaniem licencji

Zapraszamy do zapoznania się z pismami Posłów popierających stanowisko PFRN w sprawie utrzymania ludzi o wysokich kwalifikacjach mających uprawnienia zawodowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. więcej  

 

26. Interpelacja Posła Stanisława Kalemby

Zapraszamy do zapoznania się z treścią interpelacji złożonej do Ministerstwa Gospodarki przez Posła Stanisława Kalembę. więcej


25. Międzynarodowe organizacje za utrzymaniem licencji

Polska Federacja Rynku Nieruchomości otrzymała listy popierające naszą organizację w działaniach dotyczących utrzymania licencji zawodowych pośrednika w obrocie nieruchomościami. więcej
 

24. Interpelacja Posła Andrzeja Sztorca

Zapraszamy do zapoznania się z treścią interpelacji złożonej przez Pana Posła Andrzeja Sztorca do Ministerstwa Gospodarki w sprawie projektu zniesienia przez Ministerstwo Gospodarki licencji zawodowych dla pośredników w obrocie nieruchomościami. więcej  
 

23. Interpelacja Posła Sławomira Zawiślaka 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią interpelacji Pana Posła Sławomira Zawiślaka, jaką PFRN otrzymała z Biura Poselskiego. więcej
 

22. Federacja Rzeczoznawców przeciw certyfikacji zawodu pośrednika

Zapraszamy do zapoznania z pismem jakie Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych przekazała do Pana Ministra Michała Boniego w sprawie propozycji likwidacji uprawnień zawodowych dla pośredników w obrocie nieruchomościami. więcej
 

21. PROTEST

przeciwko projektowi ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców zmieniającego ustawę o gospodarce nieruchomościami w zakresie likwidacji uprawnień zawodowych dla pośredników w obrocie nieruchomościami. więcej  
 

20. Dlaczego pośrednicy upierają się przy licencjach?

27 maja 2010 roku w siedzibie Konfederacji Pracodawców Polskich, której Polska Federacja Rynku Nieruchomości jest członkiem, odbył się panel dyskusyjny nt. „Konsekwencje zmian w ustawie  o gospodarce nieruchomościami proponowanych w projekcie ustawy dereglamentacyjnej”  z udziałem  organizacji skupiających profesjonalistów rynku nieruchomości oraz przedstawicieli resortu infrastruktury oraz resortu gospodarki. więcej
 

19. Interpelacja

Zapraszamy do zapoznania się z treścią interpelacji w sprawie zniesienia obowiązku uzyskiwania licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami, złożonej przez Posłów: Ewę Drozd, Tomasza Piotra Nowaka, Macieja Orzechowskiego, Piotra Waśko i Marka Zielińskiego do Ministerstwa Gospodarki. więcej  

 

18. KPP przekazuje stanowisko  

Konfederacja Pracodawców Polskich przekazała swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. więcej

 

17. Materiał prasowy

Ministerstwo Gospodarki zaproponowało likwidację zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Takie będą skutki  uchwalenia ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców w kształcie przygotowanym przez wspomniany resort. Czy chodzi o to aby osoby karane i niewykształcone mogły pośredniczyć w obrocie nieruchomościami? więcej  

 

16. Interpelacje w sprawie likwidacji licencji

Informujemy, że zostały złożone kolejne interpelacje poselskie w sprawie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. więcej
 

15. Ministerstwo Gospodarki odpowiada na interpelację poselską

Informujemy, że na stronie Sejmu RP zostały zamieszczone odpowiedzi z Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Infrastruktury na interpelację Posła Jacka Tomczaka w sprawie projektu ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, w którym planuje się likwidację licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami. więcej

 

14. Kolejna interpelacja poselska w sprawie licencji pośrednika

Poseł Zbigniew Babalski złożył interpelację w sprawie projektu ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, który przewiduje zniesienie licencji zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami więcej

 

13. Ministerstwo Gospodarki przekazuje sprostowanie  

Naczelnik Wydziału Prasowego Ministerstwa Gospodarki poinformował PFRN o treści sprostowania przesłanego do Dziennika Gazety Prawnej w związku z artykułem „Likwidacja licencji i zezwoleń ułatwi zakładanie firm” autorstwa Małgorzaty Piaseckiej – Sobkiewicz, który ukazał się w dniu 20 stycznia 2010 roku   więcej

 

12. Utrzymanie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami

Chcieliśmy się z Państwem podzielić informacjami na temat kolejnych działań Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości dotyczących obrony licencji zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami. więcej
 

11. Ważna konferencja w gorącym czasie !

„Zawody regulowane w świetle ustawy o świadczeniu usług” pod takim tytułem odbyła się w Bydgoszczy sobotnia (16 stycznia 2010) konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw pod patronatem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.
Jednak wydarzenia ostatnich tygodni zdominowały konferencję i główna dyskusja dotyczyła projektu innej kontrowersyjnej ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.  więcej

 

10. Sprostowanie do Dziennika Gazeta Prawna

Aż trzy teksty autorstwa Małgorzaty Piaseckiej – Sobkiewicz poświecone projektowi ustawy o znoszeniu barier zamieszcza Dziennik Gazeta Prawna z dnia 20.01.2010. Z przykrością stwierdzamy, że autorka tym razem nie wykazała się znajomością tematu. więcej

 

9. Interpelacja poselska w sprawie ustawy o ograniczaniu barier

Zapraszamy do zapoznania się z treścią interpelacji poselskiej Pana Posła Jacka Tomczaka w sprawie projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. więcej  

 

8. Spotkanie w Ministerstwie Gospodarki

W dniu 7 stycznia 2010 odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości z Panem Rafałem Baniakiem – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki, który jest odpowiedzialny za prace nad ustawą o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. więcej

 

7. Opinia PFRN do ustawy o ograniczaniu barier

Polska Federacja Rynku Nieruchomości przekazała do Ministerstwa Gospodarki opinię do projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców przygotowaną wspólnie ze Stowarzyszeniami zrzeszonymi w PFRN. więcej

 

6. Komentarz do programu Plus Minus

W dniu 14 grudnia 2009 roku został wyemitowany program Plus Minus, w którym przedstawiono sprawę likwidacji licencji zawodowych pośrednika w obrocie nieruchomościami, ponieważ w programie pojawiło się wiele nieściłości, PFRN wysłała stanowisko w tej sprawie do autora programu Pana Redaktora Tadeusza Mosza. więcej

 

5. Odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki

Zgodnie z wcześniejsza informacją przypominamy, że zwróciliśmy się do Ministerstwa Gospodarki o wyjaśnienie jaki sposób zostali wybrani „partnerzy społeczni” oraz co oznaczają „prekonsultacje” i jaki niosą za sobą skutek do projektu ustawy „o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców”. więcej

 

4. Czy chodzi o likwidację zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami?

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem prasowym w sprawie prac nad przygotowaniem projektu ustawy „O ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców”.  więcej

 

3. Projekt ustawy zamieszczony na stronie Ministerstwa Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki zareagowało na nasze pismo i zamieściło informację na swojej oficjalnej stronie z projektem ustawy.  więcej

 

2. Obrona licencji zawodowych - komunikat

Wczoraj po południu otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Gospodarki, w której Ministerstwo potwierdziło, iż trwają prace nad ustawą o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. więcej

 

1. Komunikat w sprawie projektu likwidacji licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami

W dniu 07 grudnia 2009r na stronie internetowej Konfederacji Pracodawców Polskich - KPP (organizacja pozarządowa) pojawił się projekt ustawy "o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców".  więcej  

 

 

Zobacz także inne teksty:
Zawód przyszłości - Facility Manager 10.09-22.10.2022 r.
Forum Rynku Nieruchomości
Szkolenie online 19.05.2022 r. - English for Real Estate
Szkolenie online 26.05.2022 r. - Oferta RODO w obrocie nieruchomościami
Szkolenie online 30.05.2022 r. - "Umowy dotyczące nieruchomości: przedwstępna"
Szkolenie online 01.06.2022 r. - Ustawa AML - darmowe szkolenie dla członków PFRN
Szkolenie 22.06.2022 r. - Sprzedaż działek budowlanych
Szkolenie online 21.06.2022 r. - Współwłasność – sprzedaż i kupno nieruchomości przez małżonków. Współwłasność w udziałach.
Jak zweryfikować pośrednika i zarządcę?
Reklama na stronie PFRN
Zostań członkiem National Association of Realtors
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA