System Jakości PFRN "EXPERT"

SYSTEM W AKTUALIZACJI - Sprzedaż dokumentów czasowo wstrzymana!Nowa jakość w Twoim biurze nieruchomości    SJ Expert w swoim zakresie jest zgodny z normą PN-EN 15733:2010    

Na rynku nieruchomości działa cały szereg podmiotów, ciągle tworzą się nowe biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, część działa w szarej strefie, niezgodnie z prawem. Skąd klient ma wiedzieć, któremu pośrednikowi powierzyć swój dorobek życia? 


W ramach Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości powstał nowy program - System Jakości PFRN „Expert” - skierowany do biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, z których pośrednicy zrzeszeni są w regionalnych stowarzyszeniach PFRN.

System Jakości pozwoli wyróżnić podmioty działające zgodnie z prawem oraz standardami zawodowymi, w których pośrednicy podnoszą swoje kwalifikacje i dbają o jakość usług. Polska Federacja Rynku Nieruchomości będzie udzielać rekomendacji biurom działającym w tym Systemie, a także nadawać certyfikaty pośrednikom i pracownikom zatrudnionym w tych biurach. 

 

System Jakości Expert został stworzony przez zespół pośredników z wieloletnim doświadczeniem, w składzie Barbara Urbanowicz, Leszek A. Hardek, Henryka Wilczyńska, Janusz Schmidt.

Jakie KORZYŚCI odniosą podmioty, które przystąpią do Systemu?

  • Dostęp do dokumentów i procedur dotyczących usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, ułatwiających pracę z klientem
  • Udział w programach promocyjnych PFRN (np. darmowa wizytówka na stronach PFRN, tańsze szkolenia itp.)
  • Skorzystanie z doświadczeń i warsztatu pracy innych pośredników – każdy uczestnik wnosi wartość dodaną w postaci swoich pomysłów i doświadczenia
  • Korzyści marketingowe wynikające z rekomendacji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości dla biura Nieruchomości
  • Poprawa wizerunku pośrednika dzięki uzyskaniu tytułu Eksperta Nieruchomości PFRN.
Wdrożenie Systemu Jakości „Expert” to przedsięwzięcie, którego głównym celem jest ujednolicenie procesu obsługi klienta oraz podniesienie jakości świadczonych usług.

Podniesienie jakości nastąpi dzięki:

  1. Zdefiniowaniu kolejności i zakresu wykonywanych czynności przez pośredników oraz pracowników działających pod nadzorem pośrednika
  2. Powiązaniu dokumentów z procedurami
  3. Nadzorowi nad realizacją procedur

Wdrożenie systemu przez biura nieruchomości to korzyści dla klienta i dla biura.

SJ Expert to zbiór powiązanych ze sobą procedur, a także wzory dokumentów i informacji potrzebnych do prowadzenia biura nieruchomości. Procedury dotyczące usługi pośrednictwa obejmują rozpoznanie potrzeb klienta, proces podażowy – podzielony na procedurę sprzedaży i wynajmu, proces popytowy – podzielony na procedurę kupna i wynajmu. W poszczególnych procesach występują procedury opracowywania ofert, uzgadniania warunków, weryfikacji stanów prawnych, podpisywania umów pośrednictwa i zakończenia usługi. Każde biuro uczestniczące w systemie ma prawo zgłaszania wniosków o zmianę w dokumentacji i procedurach. System ułatwia i porządkuje pracę biura, jednocześnie nie wprowadzając niepotrzebnej biurokracji a jego wdrożenie niesie korzyści również dla klientów korzystających z usług biura. Wszystkie procedury, dokumenty i sposób postępowania będą dostępne on-line po zalogowaniu do odpowiedniej zakładki na stronie PFRN.

Założenia Systemu Założenia Systemu Jakości Expert przyjęte przez Zarząd PFRN.

Wykaz procedur Wykaz procedur obowiązujących w Systemie Jakości Expert podzielonych na poszczególne procesy.

Warunki udziału Warunki przystąpienia, opłaty za korzystanie z Systemu Jakości EXPERT

Rekomendacje Opinie ekspertów rynku nieruchomości, użytkowników Systemu.

Lista rekomendowanych przez PFRN biur, które wdrożyły SJ Expert Lista biur, które pozytywnie przeszły audyt wewnętrzny weryfikujący skuteczność wdrożenia Systemu Jakości Expert   UWAGA:   

Istnieje możliwość zakupu całego kompletu wzorów (przykładów) dokumentów użytych w systemie 


zobacz więcej...>>

Praca w oparciu o określony standard usługi wspomaga budowanie wizerunku wiarygodnej firmy. 

 

>>... LOGOWANIE - WEJŚCIE DO SYSTEMU ...<<

wejście do systemu tylko dla osób posiadających nadane uprawnieniaJeśli jesteś zainteresowany korzystaniem z SJ Expert
skontaktuj się z biurem PFRN.

[ Polityka prywatności ]

Zalozenia SJ Expert.doc - ZAŁOŻENIA SYSTEMU JAKOŚCI PFRN EXPERT

imię nazwisko: *
nr licencji (pośrednika): *
przynależność do SPON: *
nazwa firmy: *
adres e-mail: *
treść: *
Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności oraz spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO. *
* - pola wymagane
** - wymagany jeden z dwóch

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA