PRELEGENCI - XVI KONGRES PFRN
Prof. dr hab. Dariusz Kajetan Rosati - Urodzony w 1946 roku w Radomiu. Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS) w Warszawie. Obecnie profesor w SGH i na Uczelni Łazarskiego. 1978-1979 na stażu w Citibank, New York (USA).  W latach 1985-1988 założyciel i dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w SGH. W 1986-81987 profesor wizytujący w Princeton University (USA). W latach 1988-1991 dyrektor Instytutu Koniunktur i Cen HZ,. W latach 1991-1995 szef sekcji w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie. W latach 1995-1997 minister spraw zagranicznych RP. W latach 1998-2004 członek Rady Polityki Pieniężnej I kadencji. W latach 2004-2009 członek Parlamentu Europejskiego. Specjalizuje się w dziedzinie ekonomii międzynarodowej, polityki gospodarczej i finansów. Autor ponad 250 prac naukowych, w tym 5 książek.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz – od 1997 r. rektor Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami. Prawnik, specjalista w zakresie kryminologii i prawa penitencjarnego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Z tą uczelnią związał też karierę naukową zdobywając stopnie naukowe. W 1998 r. otrzymał tytuł profesora nauk prawnych nadany przez Prezydenta RP. Autor ponad 130 publikacji naukowych. Znakomite przygotowanie akademickie łączy z ogromnym doświadczeniem praktycznym, zdobytym w czasie prowadzenia różnych badań naukowych. Były to m.in.: badania longitudinalne dotyczące adaptacji społecznej recydywistów (2001r.), badanie postawy młodzieży wobec patologii w sferze życia gospodarczego (2002r.), projekty „Strach przed przestępczością w społeczeństwie polskim i niemieckim” (2003r.), „Przestępczość nieletnich w Polsce – propozycja nowego modelu profilaktyki zachowań dewiacyjnych u dzieci i młodzieży” (2007r.). Prowadził badania naukowe dotowane przez instytucje państwowe, samorządowe i fundusze europejskie. M.in. „Modelowy system opiekuńczo – wychowawczy dla nieletnich niedostosowanych społecznie – Teaching Family Program”, Wzmocnienie systemu sprawiedliwości. Propozycja nowego systemu profilaktyki przestępczości nieletnich w Polsce – Teaching Family Program (2004r.). Wielokrotnie odznaczany i nagradzany za swoją pracę. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał srebrny medal za zasługi dla policji nadany decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych, złotą odznakę za zasługi w pracy penitencjarnej nadaną zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Aktywnie działa w środowisku eksperckim. Prezes Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej im. prof. Kazimierza Dąbrowskiego. Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego „Zdrowie Psychiczne”, członek Kolegium Redakcyjnego „Suicydologia”, członek Kolegium Redakcyjnego „Problemy Alkoholizmu”. W wolnych chwilach uwielbia wędrówki po górach zwłaszcza Karkonoszach i wysokich Tatrach. Jest wielbicielem Barbary Streisand – ma ok. 400 płyt CD z utworami artystki. Jego wykłady odznaczają się szczególną erudycją i ogromnym znawstwem oraz zawierają formułę myślenia holistycznego, systemowego i interdyscyplinarnego. Był promotorem kilkunastu doktorów z zakresu nauk humanistycznych i prawnych. Najważniejsze cechy charakteru: uczciwość, pomaganie słabszym, poradnictwo prawne wsparte na działalności nieodpłatnej.

Prof. dr hab. Stanisław Belniak Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierownik Zakładu Rynku Nieruchomości Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego. Profesor Politechniki Krakowskiej. Rzeczoznawca Majątkowy. Przewodniczący European Real Estate Society w latach 2009 – 2010.

Christine Todd Dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Pośredników Obrotu Nieruchomościami północnej Wirginii (NVAR). Pełni funkcję dyrektora wykonawczego NVAR od roku 1989. Karierę w stowarzyszeniu rozpoczęła w roku 1978 w samorządzie pośredników obrotu nieruchomościami obszaru metropolitalnego Bostonu. Christine została powołana przez National Association of Realtors i Nothern Virginia Association of Realtors do pracy w licznych komisjach i komitetach. W 1997 roku Prezydent NAR zgłosił jej kandydaturę do nagrody NAR dla Najlepszego Dyrektora Zarządzającego Stowarzyszenia. Pani Todd obecnie zasiada w Radzie Dyrektorów Międzynarodowej Fundacji Obrotu Nieruchomościami (IRPF),  SentriLock Corp. oraz REALTORS Federal Credit Union. Zorganizowała dziesiątki seminariów w zakresie zarządzania stowarzyszeniem w Europie Wschodniej, Rosji i Peru. Christine Todd jest dyplomowanym Dyrektorem Zarządzającym Stowarzyszenia i posiada dwa honorowe tytuły nadawane przez NAR są to RCE i CIPS.

Maciej Górka -  Kierownik Sprzedaży serwisu Domiporta.pl. Absolwent Politechniki Śląskiej Wydziału Zarządzania w Zabrzu, oraz Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Nauk Społecznych. Posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami. Od 2005 roku silnie zaangażowany w rynek nieruchomości. Autor szkoleń dla branży nieruchomości pod kątem wykorzystania internetu w pracy pośrednika, oraz w budowaniu dobrego wizerunku pośredników. Koordynuje sprzedaż usług dla branży nieruchomości na serwisy internetowe z portfela Agora S.A.

Jan (John) Budz Prezes firmy Realty Executives Elite w Lemont k/Chicago. Aktywnie działa na rynku nieruchomości w USA od 1986 roku. Członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Posrednikow Sprzedaży Nieruchomosci (NAR). Dyplomowany Specjalista Międzynarodowego Obrotu Nieruchomościami. W roku 2009 mianowany przedstawicielem  NAR na Polskę. Uznany specjalista i wykładowca z zakresu amerykańskiego rynku nieruchomości, autor wielu artykułów i publikacji. Aktywny działacz w środowisku Polonii Amerykańskiej. 

 

Wojciech Mikulski - Wiceprezes Zarządu KOMAKO Software House Współzarządzający firmą o blisko 20 letniej historii z branży IT, która dostarcza rozwiązania dla branży nieruchomości i budownictwa. Koordynował wieloma projektami organizacyjnymi, m.in. współtworzył portal Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. W wyniku jego działalności oraz w dowód uznania kompetencji KOMAKO zostało wybrane rekomendowanym Partnerem IT PFRN. Absolwent Politechniki Szczecińskiej na kierunku Optoelektronika. Ukończył również podyplomowe studia Zarządzanie w Budownictwie. W branży IT od 1992 roku.

Jarosław Sokolnicki - Business Development Manager Partnerships, Online Services. Pracuje w firmie Microsoft od 6 lat, obecnie na stanowisku Business Development Manager Partnerships, Online Services. Jestem odpowiedzialny za rozwój kanału sprzedaży i współprace z firmami partnerskimi w ramach technologii Microsoft Online Services. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego w Warszawie, Obecnie doktorant na kierunku Zarządzanie, Akademii Leona Koźmińskiego. Technologiami Microsoft zajmuje się od 12 lat.

 

Henryk  Jędrzejewski jako wieloletni dyrektor Departamentu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po jego likwidacji w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, kierował gospodarką nieruchomościami i działalnością zawodową w zakresie  rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami. Funkcję tą pełnił od 1987 roku do 2004 roku, tzn. aż do likwidacji Urzędu. Jest głównym autorem przepisów regulujących sprawy gospodarki nieruchomościami i działalności zawodowej w zakresie obsługi rynku nieruchomości, prowadzącym ich legislację ze strony rządowej (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i przepisy wykonawcze do tej ustawy). Jako dyrektor Departamentu opiniował standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami. Od 1992 roku do 2002 roku był Przewodniczącym Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. nadawania uprawnień i licencji zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami. Jest także długoletnim wykładowcą na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami. Jest autorem wielu opracowań i ekspertyz z zakresu gospodarki nieruchomościami.
Henryk Jędrzejewski jest rzeczoznawcą majątkowym, od samego początku utworzenia tego zawodu, posiada uprawnienia zawodowe Nr 1 do szacowania nieruchomości oraz licencję Nr 1 pośrednika w obrocie nieruchomościami i licencję Nr 1 zarządcy nieruchomości.

Janusz Lisiecki Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1991 r. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Od 1994 r. Radca prawny. Członek Założyciel Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Uhonorowany przez kolegów ze WSPON złotą statuetką Animus A.D. 2001 oraz statuetką Kazimierz. Prezes WSPON w latach 1997-2000, Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w latach 1999-2000. Członek honorowy Bielsko-Częstochowsko-Katowickiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Członek honorowy Rzeszowskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Wiceprzewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, kierującej sekcją dla Pośredników w okresie 2001 r. Wykładowca tematyki pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na Studiach Podyplomowych Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, Uniwersytetu Szczecińskiego. Współautor podręczników: „Pośrednik na rynku nieruchomości”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2002., Obrót nieruchomościami” Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2009 r. Miłośnik: Tatr, nart, eksploracji jaskiń (Austria i Nepal), terierów irlandzkich, zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Dr Władysław Jan BRZESKI, FRICS  Ekonomista nieruchomości z ponad 30-letnim stażem i wykształceniem w Polsce, Kanadzie i Szwecji. Ukończył studia w Kanadzie, a następnie doktoryzował się w Królewskim Instytucie Technologicznym w Sztokholmie, gdzie był młodszym profesorem ekonomiki i finansów nieruchomości. W roku 1989 został zaproszony do współpracy przy reformach sektorów nieruchomości i mieszkalnictwa przez Wicepremiera Leszka Balcerowicza. Współtworzył zawody rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika i zarządcy nieruchomości, posiada licencje w tych trzech zawodach jest też doradcą rynku nieruchomości. Zajmował się samorządową gospodarką nieruchomościami oraz strategią rozwoju w Krakowie jako wiceprezydent tego miasta w latach 1992-1993. Dla promowania reform sektora nieruchomości zainicjował utworzenie Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego oraz Fundacji Krakowski Instytut Nieruchomości. Był ponownie doradcą L. Balcerowicza w latach 1997-2000, a następnie międzynarodowym konsultantem. W roku 2002 był doradcą rządu litewskiego współtworząc krajową strategię mieszkalnictwa. W latach 2003-2007 pracował w Banku Światowym jako starszy specjalista rozwoju miast.  Po powrocie do Polski został partnerem w firmie doradczej REAS. Ostatnio przewodniczył przez 2,5 roku radzie nadzorczej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Współpracuje z szeregiem międzynarodowych instytucji zajmujących się problematyką nieruchomości i rozwoju miast. Uczestniczy w szeregu konferencji krajowych i międzynarodowych oraz publikuje. Jest współautorem kilku książek z zakresu nieruchomości, np.  Vademecum pośrednika nieruchomości , Vademecum zarządcy nieruchomości, Nieruchomości w Polsce. Pośrednictwo i zarządzanie. Kompendium. Dr Brzeski jest współzałożycielem Europejskiego Instytutu Nieruchomości, fundacji z siedzibą w Warszawie, której misją jest budowanie ogólnoeuropejskiej platformy wymiany kontaktów i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem i obsługą szeroko rozumianego sektora nieruchomości i rynków finansowych. Do podstawowych wyzwań stojących przed Instytutem należą: inicjowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami i grupami zawodowymi związanymi ze sferą zainteresowań Instytutu, podejmowanie działań służących wyrównywaniu poziomów i zrównoważonemu, stabilnemu rozwojowi. Szczególne miejsce zajmują tu strategie rozwoju, polityka przestrzenna, programy rewitalizacyjne, analiza tendencji rozwojowych, prognozy i eliminowanie barier.

Katarzyna Najbar Asystent w Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; licencjonowany zarządca nieruchomości oraz pośrednik w obrocie nieruchomościami; Academic Member of Institut of Real Estate Management; członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Podkomisja ds. zarządzania nieruchomościami); prowadzi firmę zarządzającą nieruchomościami.

 

Anna Maria Naściszewska Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie pisze doktorat w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. Pośrednik nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem. Trener i konsultant firm z branży nieruchomości. Od 10 lat związana profesjonalnie z rynkiem nieruchomości jako pośrednik nieruchomości oraz doradca. W swojej karierze zawodowej wielokrotnie udzielała konsultacji firmom z branży nieruchomości - zarówno biurom pośrednictwa, jak i firmom zajmującym się obrotem nieruchomościami we własnym zakresie oraz firmom programistycznym oferującym oprogramowanie komputerowe dla biur nieruchomości.

 

Thijs Stoffer, CEO ICREA. Jest dyrektorem generalnym Międzynarodowego Konsorcjum Stowarzyszeń Rynku Nieruchomości - ICREA od 2008 roku. Od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem w branży nieruchomości i marketingu bezpośredniego. Pracował dla NVM, holenderskiego stowarzyszenia nieruchomości w zakresie zarządzania strategicznego w komunikacji oraz  międzynarodowych stosunków handlowych i porozumień. Stworzył wiele stowarzyszeń biznesowych, które funkcjonują z powodzeniem do dziś. NVM rekomendowała Thijsa jako pioniera w rozwoju organizacji zawodowych w Unii Europejskiej w zakresie pośrednictwa, wyceny i zarządzania nieruchomościami, do pomocy przy tworzeniu różnych organizacji. Jego zaangażowanie w branży nieruchomości spowodowały, że z powodzeniem rozwija własną działalność gospodarczą. Jako dyrektor zarządzający i właściciel europejskiej firmy konsultingowej działa w oparciu o międzynarodowe technologie informatyczne, e-commerce w zakresie projektów internetowych w branży nieruchomości, telekomunikacji i innych sektorach. Thijs pracował jako konsultant ICREA od 2005 r., zanim został jej dyrektorem generalnym w 2008 roku. Kształcił się w przygotowywaniu strategii komunikacji, nauk politycznych i stosunków międzynarodowych. Mieszka w Szwajcarii z żoną i dwiema córkami.

Maria Semczyszyn – Członek Zarządu Home Stagers Network Polska Sp. z o.o. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Zarządzania oraz Szkoły Głównej Handlowej Studiów Podyplomowych z zakresu Project Management. Od lat związana z rynkiem sprzedaży i wynajmu nieruchomości mieszkaniowych. Przy okazji współpracy z dużymi deweloperami oraz indywidualnymi inwestorami stosowała, doskonaliła i wypracowywała skuteczne metody i techniki przygotowania mieszkań i domów do transakcji. Od 2010 świadczy na terenie Polski usługę profesjonalnego przygotowania nieruchomości mieszkaniowych do sprzedaży lub wynajmu, poprzez sieć akredytowanych home stagerów. Organizator i trener szkoleń m.in. z zakresu home stagingu oraz skutecznej prezentacji nieruchomości „na żywo“.

Robert Pierzchała Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Archeton Sp. z o.o.; Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na wydziale Ekonomiki Produkcji; Specjalność: ekonomika i organizacja budownictwa i inwestycji.

 

Rafał Durlik -  Kierownik Sprzedaży serwisu Domiporta.pl . Absolwent Politechniki Łódzkiej Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu. Od 2000 roku związany z serwisem ogłoszeniowym Trader.pl. Autor szkoleń dla branży nieruchomości pod kątem wykorzystania internetu w pracy pośrednika, oraz w budowaniu dobrego wizerunku pośredników. Koordynuje sprzedaż usług dla branży nieruchomości na serwisy internetowe z portfela Agora S.A.

Jacek Furga Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., Szef Centrum AMRON Ekspert rynku finansowania nieruchomości, doświadczony praktyk i wieloletni menadżer w sektorze bankowym, specjalizujący się w szczególności w obszarze finansowania hipotecznego, rynku nieruchomości, sprzedaży i zarządzania ryzykiem. Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. przy Związku Banków Polskich, odpowiedzialnym za rozwój Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON). Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich. Członek Rady Programowej kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości”. W latach 2000-2006 był członkiem Rady Programowej Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego. W latach 1991-1997 zaangażowany w projekt największej niemieckiej kasy budowlanej Bausparkasse Schwäbisch Hall AG jako dyrektor generalny polskiego oddziału kasy “Fundamenta S.A.” i równocześnie ekspert sejmowy w dziedzinie systemów finansowania budownictwa mieszkaniowego. Od roku 1999 zaangażowany w rozwój sektora bankowości hipotecznej w Polsce  - Prezes Zarządu HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A., Wiceprezes Zarządu Banku Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego (Bud-Bank S.A.), Wiceprezesa Zarządu Śląskiego Banku Hipotecznego S.A. (Grupa ING).  Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej (1983) oraz studiów podyplomowych Wielostronnych Stosunków Międzynarodowych na Akademii Nauk Społecznych (1988-89), Funkcjonowania Gospodarki Narodowej - Pieniądz i Bankowość na Uniwersytecie Warszawskim (1992-93). W roku 2007 ukończył studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie w trakcie przewodu doktorskiego. Odbył staże zawodowe w kilku specjalistycznych instytucjach bankowych w Niemczech.

 

Piotr Tymochowicz – konsultant firm, partii politycznych w zakresie kreowania wizerunku i prowadzenia projektów negocjacyjnych, wieloletni praktyk w prowadzeniu i przygotowaniu negocjacji handlowych i politycznych, autor licznych artykułów naukowych i publicystycznych. W 2006 roku wystąpił podczas XII Kongresu PFRN z wykładem pt. „Twarzą w twarz” z zadowolonym klientem.

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA