Działki budowlane - stan prawny i faktyczny - kompendium wiedzy pośrednika w obrocie nieruchomościami

Polska Federacja Rynku Nieruchomosci zaprasza

na 8 godzinne szkolenie nt.:

Działki budowlane – stan prawny i faktyczny - kompendium wiedzy pośrednika w obrocie nieruchomościami
8 października br., Warszawa

 


 

PROGRAM SZKOLENIA:
 1. Definicja nieruchomości i pojęcia działki budowlanej zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych.

 2. Stan prawny nieruchomości gruntowych – działek, dokumenty niezbędne do jego uregulowania – praktyka zawierania umów sprzedaży nieruchomości gruntowych

 3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. – podstawowy akt prawny regulujący możliwość zabudowy działek – zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania ustawy

 4. Przeznaczenie działki w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego i możliwość zmiany przeznaczenia – tryb i procedura

 5. Brak planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego i procedura uzyskania decyzji administracyjnej zgodnie – art. 61 ustawy – decyzja o warunkach zabudowy

 6. Właściwa interpretacja treści decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę – przeniesienie praw do w/w decyzji przy umowie sprzedaży nieruchomości, a odpowiedzialność zawodowa i cywilna pośrednika

 7. Opłaty z tytułu renty planistycznej – zmiana przeznaczenia działki i wzrost wartości działki w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - tryb uchwalenia, procedura zaskarżenia i wysokość opłat

 8. Opłaty z tytułu budowy infrastruktury technicznej – koszty ponoszone przez Gminę i właścicieli nieruchomości w wyniku inwestycji w infrastrukturę – tryb uchwalenia, procedura zaskarżenia i wysokość opłat

 9. Brak zgody pomiędzy współwłaścicielami działek i spory graniczne, jako podstawowa przeszkoda w prawidłowym obrocie działkami budowlanymi i procesie regulacji stanów prawnych nieruchomości

 10. Służebności osobiste i inne prawa rzeczowe ograniczone, a stan prawny i faktyczny nieruchomości gruntowej – problemy prawne i faktyczne wynikające w pracy i praktyce pośrednika w obrocie nieruchomościami

 11. Zagadnienie dostępu i dojazdu do działki jako jeden z elementów stanu prawnego nieruchomości gruntowej – ustanowienie dojazdu i dojścia w formie służebności drogowej, a dostęp do nieruchomości przez wjazd do drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej

 12. Podatki i opłaty publiczne przy zbywaniu nieruchomości – działek gruntowych, ciążące na właścicielach i użytkownikach wieczystych działek, a ochrona  kontrahenta pośrednika.
PROWADZĄCY:

ADAM KUDYK – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik i pośrednik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Wspólnik Kancelarii Prawnej i Obrotu Nieruchomościami „Czernecki – Kudyk” s.c. w Krakowie, związany z rynkiem nieruchomości od 1994 r., nr licencji 221, autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości. Prowadzący szkolenia dla Stowarzyszeń Zarządców, Pośredników, Rzeczoznawców, Spółdzielni Mieszkaniowych, Miast i Gmin oraz innych podmiotów prowadzących działalność edukacyjną i szkoleniową.
 
INFORMACJE DODATKOWE:

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIIIp, JM Tower, Warszawa
Termin: 8 października r., w godz. 10.00-16.00

Koszty:
250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
350zł brutto – dla osób spoza PFRN

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 0-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji z kursu.
 

Zobacz także inne teksty:
Przegląd mediów 15.04-19.04.2019 r.
23. Kongres PFRN, Bydgoszcz, 17-18 maja 2019
Forum Rynku Nieruchomości 2019
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Szkolenie 07.05.2019 r. - Ochrona konkurencji na rynku nieruchomości
Szkolenie 09.05.2019 r. - PUŁAPKI PRZY ZAKUPIE UDZIAŁÓW. Współwłasność i zniesienie współwłasności w praktyce.
Szkolenie 24.05.2019r.Księgi wieczyste”
Szkolenie 04.06.2019 r. - Nieruchomości a małżeństwo. Ustroje majątkowe i ich wpływ na obrót nieruchomościami?
Reklama na stronie PFRN
Szkolenie 31.05.2019; Wady prawne nieruchomości
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA