Warunki zdobycia tytułu CCIM
Zapoznaj się z warunkami zdobycia tytułu CCIM - Podejmij decyzję - Zrealizuj ją!

  • Zostań członkiem-kandydatem Instytutu
  • Zalicz wszystkie cztery podstawowe kursy (CI 101 - CI 104)
  • Złóż Portfolio doświadczeń zawodowych i uzyskaj jego zaliczenie
Portfolio możesz złożyć w dowolnym terminie po zaliczeniu kursu CI 101, ale ocena odbywa się tylko dwa razy w roku
  • Ukończ kurs powtórzeniowy CCR
  • Zdaj egzamin końcowy


Otrzymujesz odznakę - wstępujesz na nową drogę kariery zawodowej!


Możesz zapisać się na egzamin końcowy dopiero po zaliczeniu podstawowych kursów i po zaliczeniu Portfolio przez Komitet Desygnacyjny. Nie ma możliwości przystąpienia do egzaminu, jeżeli wszystkie wcześniejsze wymagania nie zostały spełnione.

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA