Szkolenie 17-18.10.2018r. Due diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa

Due diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa

17-18.10.2018r, Warszawa PROGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ I

9:00 Rejestracja uczestników

9:30-10:15 - Definicja i rodzaje badania due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa. - wykładowca: Krzysztof Czerkas

•    pojęcie due-diligence i rodzaje due-diligence (due-diligence finansowe, podatkowe, prawne, techniczne, due-diligence w zakresie ochrony środowiska)
•    miejsce due-diligence w procesie przejmowania
•    due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa: podobieństwa i różnice
•    organizacja procesu due-diligence i zapewnienie poufności informacji

10:15-10:30 - Przerwa kawowa

10:30-12:00 - Organizacja due-diligence
•     organizacja procesu due-diligence i zapewnienie poufności informacji
•    zasady współpracy z firmami doradczymi przy organizacji due-diligence
•    pojęcie data room

12:00-12:45 - Przerwa

12:45-14:15 - Wybrane aspekty finansowego i podatkowego badania due-diligence - wykładowca: Krzysztof Czerkas

•    zakres finansowego due-diligence (dochody i koszty związane z  nieruchomością, relacje z wierzycielami, bankami finansującymi, towarzystwami leasingowymi, plany finansowe)
•    źródła informacji do przeprowadzenia finansowego due-diligence i elementy krytyczne
•    zakres podatkowego  due-diligence (dochody i koszty związane z  nieruchomością, relacje z wierzycielami, bankami finansującymi i towarzystwami leasingowymi)
•    źródła informacji do przeprowadzenia finansowego due-diligence i elementy krytyczne
•    wykorzystanie wniosków z finansowego i podatkowego due-diligence

14:15-14:30 - Przerwa kawowa

14:30-16:00 - Wybrane aspekty technicznego due-diligence i due-diligence w zakresie ochrony środowiska. - wykładowca: Anna Beer-Zwolińska

•    zakres technicznego due-diligence i due-diligence w zakresie ochrony środowiska
•    źródła informacji do przeprowadzenia technicznego due-diligence i elementy krytyczne
•    wykorzystanie wniosków z technicznego due-diligence

DZIEŃ II

8:30 -
Rejestracja uczestników

9:00-10:15 - Wybrane aspekty prawnego due-diligence. - wykładowca: Marek Czarnota

•    zakres prawnego due-diligence przedsiębiorstwa i nieruchomości
•    źródła informacji do przeprowadzenia prawnego due-diligence i elementy krytyczne

10:15-10:30    Przerwa kawowa

10:30-12:00    Wnioski z due-diligence. Formułowanie umów - wykładowca: Marek Czarnota

•    Wykorzystanie wniosków z prawnego due-diligence
•    Zasady formułowania umów zakupu nieruchomości
•    Zasady formułowania umowy zakupu udziałów/akcji spółek celowych

12:00-12:45 - Przerwa na lunch

12:45-14:15 - Organizacja finansowania zakupów nieruchomości i spółek celowych i działania po zakupie nieruchomości. - wykładowca: Krzysztof Czerkas

•    Relacje z bankami i podstawowe zasady organizacji finansowania  oraz refinansowania nieruchomości
•    Objęcie nieruchomości
•    Integracja procesów i załogi
•    Relacje z najemcami  po zakupie

14:15-14:30 - Przerwa kawowa

14:30-16:00 - Wyniki due-diligence. Analiza SWOT. Formułowanie warunków zakupu nieruchomości/spółek celowych mających nieruchomości - case studies - wykładowca: Krzysztof Czerkas

              

WYKŁADOWCY:

 

KRZYSZTOF CZERKAS - niezależny ekspert, obecnie prowadzący działalność gospodarczą Doradztwo, Szkolenia, Ekspertyzy Krzysztof Czerkas, Prezes Zarządu Spółki Upper Finance Restructuring Sp. z o.o. Były członek Zarządu BRE Bank Hipoteczny S.A.
Z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. związany od 2001 do 2012. r. Najpierw zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kredytów Komercyjnych, a następnie od 2004 r. kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Od 2009 roku do 1 sierpnia 2012 -  Członek Zarządu BRE Banku Hipotecznego S.A, odpowiedzialny za ryzyka bankowe oraz za wdrożenie projektu przejścia Banku na AIRB (zaawansowane metody zarządzania ryzykiem kredytowym). Odpowiadał też za zarządzanie należnościami nieregularnymi w BRE Banku Hipotecznym SA. W latach 1992-2001 pracował na kluczowych stanowiskach kierowniczych w banku PBK S. A. (m.in. Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych). Jako Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji w banku PBK SA odpowiadał za zarządzanie portfelem trudnych kredytów banku. Wieloletnie doświadczenie w bankowości i finansach zdobywał również na stażach w bankach zagranicznych m.in. w Danii, Chile, USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wykładowca akademicki. Autor wielu publikacji i książek m.in. z zakresu bankowości inwestycyjnej, hipotecznej, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz finansowania nieruchomości. Członek Komitetu Inwestycyjnego Skarbiec TFI dedykowanego rynkowi nieruchomości mieszkaniowych (spółki zależne od Skarbiec TFI prowadzą inwestycje mieszkaniowe). Absolwent Wydziału Finanse i Statystyka w SGPiS (obecnie SGH) oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Copenhagen Business School (Dania). Od 1999 r. - Doktor nauk ekonomicznych (SGH). W latach 1997-1998 członek Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju SA (PBR SA).

JAN ROBERT NOWAK - Dyrektor departamentu wycen i analiz rynku nieruchomości BRE Banku Hipotecznego
Z BRE Bankiem Hipotecznym związany od 2000 r.

W latach 1994-2000 prowadził działalność w zakresie doradztwa na rynku nieruchomości, jak i pośrednictwa finansowego. Absolwent Politechniki Warszawskiej i szeregu studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Rzeczoznawca majątkowy nr upr. 1060.
Współautor wielu publikacji i książek m.in.: „Uwarunkowania i kierunki rozwoju modelowania ryzyka kredytowego”, „Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych - modelowanie i zarządzanie”, „Zastosowanie ratingów w finansowaniu nieruchomości komercyjnych – próba analizy”, „Wycena nieruchomości – problemy, opinie, kierunki zmian”, „Analiza metod wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym”. W latach 2005-2011 członek Komitetu Inwestycyjnego Skarbiec TFI dedykowanego rynkowi nieruchomości mieszkaniowych.

MAREK CZARNOTA - radca prawny - partner w Czarnota i Partnerzy Kancelarii Radców Prawnych w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe:

  • przedprywatyzacyjne audyty prawne przedsiębiorstw państwowych i spółek komunalnych, audyty prawne podmiotów gospodarczych, audyty prawne nieruchomości i projektów deweloperskich - od 1992 roku,
  • w zakresie obrotu nieruchomościami - od 1975 roku,
  • w obsłudze prawnej banków, w tym kredyty oraz restrukturyzacje i windykacje kredytów bankowych - od 1992 roku.
DODATKOWE INFORMACJE:

Termin: 17-18.10.2018r
Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIII piętro, JM Tower, Warszawa

Koszty:
800,00 zł brutto – dla członków PFRN
1000,00 zł brutto -- dla osób z licencją PFRN
1200,00 zł brutto – dla osób spoza PFRN

REJESTRACJA

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza

FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:

na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 0-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w kursie, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.
 

Zobacz także inne teksty:
Przegląd mediów 15.04-19.04.2019 r.
23. Kongres PFRN, Bydgoszcz, 17-18 maja 2019
Forum Rynku Nieruchomości 2019
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Szkolenie 07.05.2019 r. - Ochrona konkurencji na rynku nieruchomości
Szkolenie 09.05.2019 r. - PUŁAPKI PRZY ZAKUPIE UDZIAŁÓW. Współwłasność i zniesienie współwłasności w praktyce.
Szkolenie 24.05.2019r.Księgi wieczyste”
Szkolenie 04.06.2019 r. - Nieruchomości a małżeństwo. Ustroje majątkowe i ich wpływ na obrót nieruchomościami?
Reklama na stronie PFRN
Szkolenie 31.05.2019; Wady prawne nieruchomości
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA