V egzamin końcowy CCIM
W dniu 23 maja 2012 roku w Warszawie odbył się V egzamin końcowy CCIM. Do egzaminu podeszło 46 osób. Wszyscy uzyskali wynik pozytywny. Obecnie w Polsce jest 166 osób z tytułem CCIM.
Uroczystość rozpoczął Pan Wojciech Kuc Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.
Gośćmi byli przedstawiciele Instytutu CCIM z Chicago - instruktorzy Joe Fisher ...
... oraz Doug Sawyer
Na uroczystości obecni byli laureaci wcześniejszych egzaminów.
Zobacz także inne teksty:
Zawód przyszłości - Facility Manager
Szkolenie online 12.05.2021r. "Klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich i umowach pośrednictwa"
Szkolenie online 21.05.2021r. "Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność"
Szkolenie online 31.05.2021r. "Obowiązki pośredników w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu"
Szkolenie online 01.06.2021r. - Działki budowlane
Reklama na stronie PFRN
City Performer - nowy członek wspierający PFRN
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA