Informacja na temat Nagrody im. Jerzego Kląskały

Konkurs im. Jerzego Kląskały na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką został zainicjowany w 2005 roku przez członków Rady Krajowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Nagroda ustanowiona przez PFRN jest uhonorowaniem najlepszej pracy magisterskiej lub licencjackiej z zakresu rynku nieruchomości napisanej i obronionej w bieżącym roku.

Polska Federacja Rynku Nieruchomości jest organizacją działającą na rzecz rozwoju polskiego rynku nieruchomości, za którego istotny element uważa działalność naukową oraz edukację.

Przyznawana Nagroda stanowi zarówno wyróżnienie dla autora jak i możliwość promocji ośrodka akademickiego, zarówno w środowisku osób zawodowo związanych z  rynkiem nieruchomości jak i mediach.

Mając na względzie dążenie do najwyższego poziomu profesjonalizmu w działalności podmiotów obsługujących rynek nieruchomości, stały rozwój i dokształcanie, PFRN przyznając Nagrodę daje jednocześnie autorowi, poprzez publikację i promocję, możliwość zaistnienia w szerokim gronie aktywnie działających podmiotów rynku nieruchomości.

Patronem Konkursu wybrany został Pan Jerzy Kląskała (1950-2003), zaangażowany w rozwój polskiego rynku nieruchomości, który z pasją inicjował i realizował działania zmierzające do wykreowania zawodu pośrednika i nadania mu należytej rangi. Był inicjatorem powołania do życia wielu pożytecznych instytucji. Dzięki jego ciężkiej pracy powstało wiele rozwiązań, z których do tej pory korzystają rzesze pośredników.

Skład Kapituły 2022-2024

  • Leszek A. Hardek - Przedwodniczący Kapituły
  • Prof. Elżbieta Mączyńska - Honorowa Przewodnicząca
  • Urszula Słowik
  • Marcin Kląskała
  • Zbigniew Prawelski
  • Joanna Maciejak
Zobacz także inne teksty:
Laureaci Nagrody im. Jerzego Kląskały
Tryb i warunki uczestnictwa w Konkursie
Regulamin Nagrody
Patron Nagrody - Jerzy Kląskała

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA