Tryb i warunki uczestnictwa w Konkursie

  1. Nominacje do Nagrody mogą być zgłaszane w terminie do 15 marca 2024 roku
  2. Nominowaną pracę zgłasza uczelnia, która przeprowadza wstępną weryfikację prac.
  3. Wniosek nominowania do Nagrody powinien zawierać uzasadnienie.
  4. Zgłoszenie do Nagrody jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez autora na publikację przez PFRN części lub całości pracy z jednoczesnym zachowaniem jego praw autorskich.
  5. Nominację do Nagrody należy zgłaszać wraz z wnioskiem uzasadniający w siedzibie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Plac Grzybowski 10 lok. 31; 00-104 Warszawa, tel. (22) 654-58-69, e-mail: federacja@pfrn.pl
  6. Pracę magisterską lub licencjacką należy złożyć w 1 egzemplarzu oraz dodatkowo załączyć ją w wersji elektronicznej
Zobacz także inne teksty:
Laureaci Nagrody im. Jerzego Kląskały
Regulamin Nagrody
Patron Nagrody - Jerzy Kląskała
Informacja na temat Nagrody im. Jerzego Kląskały

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA