Laureaci Nagrody im. Jerzego Kląskały

2021

Decyzją członków kapituły przyznano wyróżnienie:

Wyróżnienie:

 

Agata Racka, praca „Formy i sposoby inwestowania w nieruchomości”, praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Doroty Łobos-Kotowskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. streszczenie...>>

PFRN przyznała autorce wyróżnionej pracy nagrodę w wysokości 1 000 zł.

2019

Decyzją członków kapituły przyznano wyróżnienie:

Wyróżnienie:


Agata Suder, praca„Wpływ rozwoju segmentu najmu elastycznego na rynek nieruchomości biurowych w Polsce", napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Belniaka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

PFRN przyznała autorce wyróżnionej pracy nagrodę w wysokości 1 500 zł.

2018

Decyzją członków kapituły przyznano wyróżnienie:

Wyróżnienie:
Magdalena Bednarczyk,
praca "Analiza wpływu ustawy ograniczającej handel w niedziele na polski rynek nieruchomości komercyjnych”, napisana pod kierunkiem dr Michała Matusewicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. streszczenie...>>

PFRN przyznała autorce wyróżnionej pracy nagrodę w wysokości 1 500 zł.

2017

Decyzją członków kapituły przyznano nagrodę główną oraz dwa równorzędne wyróżnienia:

Nagroda główna:Krzysztof Kabaj,
praca "Prawnokarne aspekty przestępstw w obrocie nieruchomościami”, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Kardasa, Uniwersytet Jagielloński. streszczenie...>>


Wyróżnienie:


Piotr Jarecki, praca "Behawioralne aspekty wyceny nieruchomości”, napisana pod kierunkiem prof. Ewy Kucharskiej-Stasiak, Uniwersytet Łódzki. streszczenie...>>

Wyróżnienie:

Tomasz Stankiewicz,
praca "Najem jako źródło przychodów z inwestycji na rynku nieruchomości mieszkaniowych”, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Siemińskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. streszczenie...>>
PFRN przyznała nagrodę główną w wysokości 3 000 zł oraz dla autorów wyróżnionych prac nagrodę w wysokości po 1 000 zł.


2016

Decyzją członków kapituły nie przyznano nagrody głównej. Kapituła przyznała dwa równorzędne wyróżnienia:

Wyróżnienie:Katarzyna Jucha,
praca "Problemy powstawania i funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych na przykładzie wybranych wspólnot mieszkaniowych w Krakowie”, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Nalepki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. streszczenie...>>
Wyróżnienie:Kamil Piórecki,
praca "Błędy w systemach informacji o nieruchomościach na przykładzie ksiąg wieczystych oraz metody ich eliminowania”, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Belniaka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. streszczenie...>>


PFRN przyznała autorom wyróżnionych praca nagrodę w wysokości po 1 500 zł.

2015

Decyzją członków kapituły przyznano dwie nagrody główne.

Zwycięzca konkursu:
Joanna Łapińska,
praca pt. Działalność Erasmus Lisbon Experience na rynku najmu mieszkań w Lizbonie", napisana pod kierunkiem dr inż. Elwiry Laskowskiej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. streszczenie...>>
Zwycięzca konkursu:


Anastazja Włodarczyk,
praca pt. Analiza rynku mieszkaniowego warszawskich blokowisk", napisana pod kierunkiem dr hab. inż Krystyny Czarneckiej prof. PW, Politechnika Warszawska. streszczenie...>>


PFRN przyznała zwycięzcom nagrodę w wysokości po 3 000 zł.2014

Decyzją członków kapituły nie przyznano nagrody a jedynie wyróżnienie.

Wyróżnienie:

Marta Katarzyna Maćkowska, praca pt. Perspektywa wprowadzenia w Polsce funduszy inwestycyjnych typu Real Estate Investment Trust na tle doświadczeń państw europejskich", napisana pod kierunkiem dr hab. inż. Małgorzaty Jaworek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. streszczenie...>>

PFRN przyznała autorce wyróżnionej pracy nagrodę w wysokości 2 000 zł.partnerem konkursu jest Centrum AMRON

2013

Zwycięzca konkursu:

Aleksandra Zimoch, praca pt. „Analiza rynku equity release i perspektywy jego rozwoju w Polsce”, napisana pod kierunkiem Pana prof. dr hab. Adama Nalepki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. streszczenie...>>

PFRN przyznała zwycięzcy nagrodę w wysokości 3 000 zł.

Wyróżnienie:

Michał Wrzosek, praca pt. Analiza opłacalności przekształcenia gruntów rolnych na działki budowlane na przykładzie Dębe Wielkie”, napisana pod kierunkiem dr inż. Tomasza Budzyńskiego, Politechnika Warszawska. streszczenie...>>

PFRN przyznała zwycięzcy nagrodę w wysokości 1 000 zł.

Nagrody zostaną wręczone podczas XIX Kongresu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, który odbędzie się w dniach 23-24 maja 2014 roku w Bydgoszczy. Podczas części merytorycznej kongresu, laureaci zaprezentują napisane prace. 

2012

Zwycięzca konkursu:

Justyna Kłobukowska, praca pt. „Odwrócony kredyt hipoteczny – kapitał pozyskany z nieruchomości: doświadczenia międzynarodowe i perspektywy dla Polski” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Siemińskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
streszczenie

PFRN przyznała nagrodę dla zwycięzcy w wysokości 3 000zł.


Wyróżnienie:

Kinga Osiadacz, praca pt. „Analiza rynku nieruchomości cmentarnych na przykładzie miasta Krakowa”, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Lisińskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
streszczenie

PFRN przyznała nagrodę dla zwycięzcy w wysokości 1 000zł.

 

2011

Zwycięzca konkursu:

Paweł Śmiałkowski, praca pt. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

PFRN przyznała nagrodę dla zwycięzcy w wysokości 3 000zł.

 

2010

Decyzją członków kapituły nie przyznano nagrody.

 

2009

Zwycięzca konkursu:

Łukasz Makowski, praca pt. „Rewitalizacja terenów otwartych w osiedlach z wielkiej płyty
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

PFRN przyznała nagrodę dla zwycięzcy w wysokości 3 000zł.

 

2008

Zwycięzca konkursu:

Karolina Dąbek, praca pt. „Zjawisko bańki cenowej na rynku nieruchomości
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

PFRN przyznała nagrodę dla zwycięzcy w wysokości 3 000zł.

 

2007

Decyzją członków kapituły nie przyznano nagrody.

 

2006

Zwycięzca konkursu:

Olga Błaszczyk,  praca pt. „Organizacje zawodowe i ich wpływ na rynek na przykładzie kształtowania się zawody pośrednika w obrocie nieruchomościami w Polsce po 1989 roku” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Zimniewicza, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

PFRN przyznała nagrodę dla zwycięzcy w wysokości 3 000zł.

2005

Zwycięzca konkursu:

Andrzej Lewek, praca pt. „Kształtowanie się zawodu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na ziemiach polskich” pod kierunkiem prof. Dr hab. Rościsława Żerelika
Uniwersytet Wrocławski

PFRN przyznała nagrodę dla zwycięzcy w wysokości 3 000zł.

Zobacz także inne teksty:
Tryb i warunki uczestnictwa w Konkursie
Regulamin Nagrody
Patron Nagrody - Jerzy Kląskała
Informacja na temat Nagrody im. Jerzego Kląskały

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA