Kodeks etyki pośredników i zarządców nieruchomości

Rada Krajowa PFRN w dniu 9 grudnia 2013 przyjęła Kodeks Etyki Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości, który obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku.

TREŚĆ KODEKSU ETYKI

Z dniem 1 stycznia 2014 roku przestały obowiązywać standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami i standardy zawodowe zarządców nieruchomości uzgodnione z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

Zobacz także inne teksty:
Pismo do Premiera
List do partnerów portalu Szybko.pl
List do potencjalnych partnerów od Szybko.pl
Zalecenia dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem
Ważna informacja!
Jubileusz XXV-lecia PFRN - zapraszamy!
Przegląd mediów 23.03-27.03.2020r.
Szkolenie 08.05.2020 roku - Działki budowlane
Szkolenie 28.05.2020; Podatki. Obrót i najem nieruchomości.
Szkolenie 16-17.06.2020; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 07.10.2020r. Restrukturyzacja zadłużenia
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA