Jak uzyskać licencję PFRN

Z przyjemnością informujemy, że został uruchomiony system nadawania licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN oraz Zarządcy Nieruchomości PFRN. Powyższe przedsięwzięcie powstało w  związku z likwidacją od 1 stycznia 2014 państwowych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości nadawanych w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Licencjonowanie PFRN ma na celu regulacje rynku nieruchomości oraz zapewnienie klientom rzetelnej informacji o świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami.

PFRN nadaje:

 • Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości,
 •  Licencję Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. 

Osoby, które uzyskają licencję mogą posługiwać się tytułami, odpowiednio:

 • Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami PFRN

 • Zarządca Nieruchomości PFRN

Tytuły zawodów są zastrzeżone przez Polską Federację Rynku Nieruchomości w Urzędzie Patentowym.

licencja pośrednika, licencja zarządcy

Uzyskanie licencji PFRN jest dobrowolne, dla osób, które:

 • posiadają co najmniej średnie wykształcenie

JAK UZYSKAĆ LICENCJĘ Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości? OSOBY Z PAŃSTWOWĄ LICENCJĄ

Osoby, które posiadają państwową licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości uzyskaną w trybie Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami i wydaną do 31.12.2013 rejestrują się bezpłatnie na stronie: [ https://rejestr.pfrn.pl/rejestracja ]

Przy rejestracji należy podać: imię i nazwisko, imiona rodziców, oraz  nr licencji państwowej i kliknąć SPRAWDŹ, system weryfikuje czy wprowadzone dane są poprawne.

Po pomyślnej weryfikacji prosimy o podanie aktualnego adresu email, na który otrzymacie Państwo link aktywujący Państwa konto w Rejestrze PFRN.

Po aktywacji konta, będziecie Państwo mogli uzupełnić wszystkie dane, które mogą być istotne dla klientów korzystających z usług pośrednictwa czy zarządzania nieruchomościami. Każda osoba, która aktywuje konto będzie mogła pobrać licencję Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości gotową do wydruku.


OSOBY, KTÓRE UKOŃCZY STUDIA I ZALICZYŁY PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA/ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 

Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, przy czym studia rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku i zakończyły nie później niż w 2013 roku oraz odbyły i zaliczyły praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi mogą uzyskać licencję odpowiednio pośrednika lub zarządcy PFRN bez konieczności ukończenia kursu i zdania egzaminu. Muszą zgłosić się do Stowarzyszenia i przedstawić stosowne dokumenty zaświadczające powyższe, czyli dyplom ukończenia studiów oraz dziennik praktyk,  w którym zatwierdzono odbytą praktykę zawodową.   Wykaz Stowarzyszeń https://rejestr.pfrn.pl/stowarzyszenia


OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY STUDIA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA lub ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 

 • Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, których program spełnia minimalne wymogi określone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i studia rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku, a zakończyły nie później niż w 2014 roku mogą uzyskać licencję po złożeniu egzaminu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie, które jest organizatorem Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości. Aby uzyskać licencję należy zgłosić się do Stowarzyszenia, przedstawić dyplom ukończenia studiów. Stowarzyszenie poinformuje, o  najbliższym terminie egzaminu. Informacje w sprawie terminów egzaminów http://pfrn.pl/page/1632

  lub

 • Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, których program spełnia co najmniej minimalne wymogi programowe zatwierdzone przez PFRN dla kursów: "Pośrednik w obrocie Nieruchomościami" lub "Zarządca Nieruchomości" mogą uzyskać licencję po złożeniu egzaminu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie, które jest organizatorem Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości. Aby uzyskać licencję należy zgłosić się do Stowarzyszenia, przedstawić dyplom ukończenia studiów. Stowarzyszenie poinformuje, o  najbliższym terminie egzaminu. Informacje w sprawie terminów egzaminów http://pfrn.pl/page/1632


  SPRAWDŹ terminy egzaminów w Stowarzyszeniach

NOWE OSOBY WCHODZĄCE DO ZAWODU:

Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN/Zarządcy Nieruchomości PFRN nadawana jest osobom nie posiadającym licencji zawodowej, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie, oraz:

 • Odbędą zarejestrowany w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Kurs Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Kurs Zarządcy Nieruchomości, prowadzony zgodnie z minimum programowym zatwierdzonym przez Polską Federację Rynku Nieruchomości, informacja o organizowanych kursach:  http://www.pfrn.pl/page/1632

 • Złożą egzamin przeprowadzany przez organizatora Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Kursu Zarządcy Nieruchomości, zakończony wynikiem pozytywnym.
 • Po zakończonym kursie i zdanym egzaminie złożą wniosek w formie elektronicznej o nadanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN na stronie:  rejestr.pfrn.pl;


  SPRAWDŹ terminy kursów w regionalnych Stowarzyszeniach


Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN oraz Zarządcy Nieruchomości PFRN jest wydawania na czas określony, który mija po 3 latach od momentu jej nadania i będzie podlegać procedurze odnowienia.


UWAGA: ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT od 1 stycznia 2023

Polska Federacja Rynku Nieruchomości od początku funkcjonowania CR tj. od grudnia 2013 roku nie zmieniała opłat za odnowienie licencji. Niestety w związku rekordową inflacją w Polsce i niemal dwukrotnym wzrostem kosztów utrzymania, zmuszona jest dostosować opłaty związane z utrzymaniem Centralnego Rejestru PFRN do aktualnej sytuacji i ponoszonych kosztów, dlatego też na podstawie uchwały Zarządu z dnia 14.09.2022 r. wprowadza z dniem 1 stycznia 2023 roku nowe wysokości opłat administracyjnych za weryfikację wniosku o przedłużenie licencji.

Koszt odnowienia licencji (ponoszony 1 raz na 3 lata):

 • 80,00 zł + 23% VAT (98,40 zł) - członkowie Stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN,
 • 150,00 zł + 23% VAT (184,50 zł) - osoby spoza PFRN

W przypadku odnowienia licencji po upływie 24 miesięcy od daty jej wygaśnięcia:

 • 150,00 zł + 23% VAT (184,50 zł) - członkowie Stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN,
 • 240,00 zł + 23% VAT (295,20 zł) - osoby spoza PFRN

 

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA