Karta Praw Klienta - Zarządcy Nieruchomości


Kartę Praw Klienta Zarządcy Nieruchomości Polska Federacja Rynku Nieruchomości przedstawiła po raz pierwszy na odbywającym się w listopadzie 2006, XII Kongresie Rynku Nieruchomości. Wtedy to kartę podpisały pierwsze Stowarzyszenia i pierwsze Firmy.

Jak uzyskać licencję na korzystanie z Karty Praw Klienta?

FIRMA, która chce otrzymać Licencję na posługiwanie się znakiem towarowym "Karta Praw Klienta Zarządcy Nieruchomości" proszona jest o wypełnienie dedykowanego formularza stanowiącego deklarację woli przyjęcia Karty Praw Klienta. Po krótkiej procedurze sprawdzającej, PFRN prześle Firmie w pliku formatu jpg Kartę Praw Klienta wraz z podpisem Prezydenta PFRN, nazwą Firmy i datą otrzymania Licencji. Za datę otrzymania Licencji uznawana będzie data wypełnienia formularza.

 

  • W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy skorzystać z poniższego formularza.
    [ Polityka prywatności ]
Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA