Jak udokumentować doświadczenie?


Zawartość 

W Portfolio należy opisać i udokumentować swoje doświadczenie i istotny udział w opisywanej działalności. Dokument ten musi zawierać stronę tytułową i podsumowanie, części opisowe, podsumowania dotyczące pozostałej działalności/ czynności oraz dowód zakończenia działalności/ czynności i Twojego istotnego zaangażowania.
  • W Portfolio mogą znajdować się tylko zakończone czynności/ transakcje dotyczące kupna/sprzedaży, wynajmu, finansowania, usług konsultingowych oraz działalności deweloperskiej w odniesieniu do nieruchomości budowanej w celu osiągnięcia zysku ze wzrostu wartości lub z działalności operacyjnej lub użytkowanej w związku z działalnością gospodarczą lub handlową. Kandydaci mogą wykazywać tylko tę działalność/ czynności w których brali bezpośredni i istotny udział.

  • Tytuł CCIM nie jest przyznawany zespołom ani firmom, a jedynie osobom fizycznym. O ile możesz włączyć do omówienia transakcji czynności wykonywane razem z innymi osobami, to dokumentacja jest składana wyłącznie w Twoim imieniu i musi odzwierciedlać Twoje indywidualne doświadczenie. Składanie kopii prac złożonych przez inne osoby może zostać uznane za naruszenie powyższych zasad.

  • Rodzaj, wartość, kryteria i wymagane uzasadnienie zależą do rodzaju działalności/ czynności podawanych w Portfolio. Aby spełnić minimalne wymagania może ono zawierać czynności różnego rodzaju (np. pięć transakcji sprzedaży i pięć wynajmu).

Ważne!

Każda działalność, która może być zaliczona do wymaganego doświadczenia zawodowego powinna tworzyć odrębną część Portfolio. Czynności/transakcje należy uporządkować w odwrotnym porządku chronologicznym (tzn. najpóźniejsze na początku), a każda z nich powinna być odrębnie oznaczona i numerowana.


 

Zapoznaj się również z oficjalnym Podręcznikiem Instytutu CCIM na temat portfolio (materiał w jęz. angielskim).

Zobacz także inne teksty:
3. Streamlined Non-Transactional - jak złożyć dokumenty?
Portfolio - informacje ogólne i materiały w języku angielskim
2. Streamlined - jak złożyć dokumenty?
Jak złożyć portfolio?
1. Traditional - jak złożyć dokumenty?
Czynności zaliczane/niezaliczane do doświadczenia zawodowego

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA