Jak uzyskać tytuł Specjalisty PFRN

Edukacja i zawodowe kompetencje, to wyzwanie i zadanie, które stale podejmują i realizują Stowarzyszenia skupione w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Po sukcesie, jaki odniosły Kursy Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami oraz Zarządcy Nieruchomości organizowane w wielu regionach Polski przez lokalne Stowarzyszenia, Polska Federacja Rynku Nieruchomości przygotowała system nadawania tytułu Specjalisty PFRN. Jest on odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne szkolenia i specjalizację wśród osób zawodowo związanych z rynkiem nieruchomości.

Specjalizacja PFRN ma na celu potwierdzenie posiadania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych przez osoby posiadające Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN lub Licencję Zarządcy Nieruchomości PFRN i jest nadawany w różnych dziedzinach obrotu i zarządzania nieruchomościami.

Tytuł Specjalisty PFRN nadaje Polska Federacja Rynku Nieruchomościami i potwierdza uzyskanie tytułu stosownym certyfikatem oraz wpisem do rejestru Specjalistów PFRN, będącego częścią Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców PFRN.

Tytuł Specjalisty PFRN może uzyskać osoba, która:

  • Posiada Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN oraz ukończy szkolenie z cyklu Specjalistycznych Kursów PFRN w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

  • Posiada Licencję Zarządcy Nieruchomości oraz ukończy szkolenie z cyklu Specjalistycznych Kursów PFRN w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Osoba, która ukończy z wynikiem pozytywnym jedno ze szkoleń z cyklu Specjalistycznych Kursów PFRN, składa do PFRN za pośrednictwem organizatora szkolenia wniosek o nadanie tytułu Specjalisty PFRN w danej dziedzinie. Z chwilą wpisu do rejestru Specjalistów PFRN osoba ta może posługiwać się tytułem Specjalisty PFRN odpowiednio w jednej z dziedzin pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami.

PFRN potwierdza uzyskanie tytułu Specjalisty PFRN poprzez wydanie stosownego certyfikatu. Certyfikat może być wydany w dwóch formach:

  • elektronicznej do indywidualnego wydruku – nieodpłatnie,
  • papierowej – odpłatnie, po złożeniu zamówienia przez osobę zainteresowaną.

certyfikaty specjalisty


Tytuł Specjalisty PFRN nadawany jest na czas nieokreślony. Jest jednak ważny wyłącznie z aktualną Licencją Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Licencją Zarządcy Nieruchomości i podlega automatycznemu odnowieniu wraz z odnowieniem Licencji. Utrata lub wygaśnięcie Licencji skutkuje pozbawieniem posiadanych tytułów Specjalisty PFRN w dziedzinach związanych z daną Licencją. Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA