Rewolucja na święta - pośrednicy nieruchomości a nowa ustawa konsumencka

Rewolucja na święta –  pośrednicy nieruchomości a nowa ustawa konsumencka


25 grudnia wejdzie w życie Ustawa o Prawach Konsumenta. Zmodyfikuje ona sposób pracy pośredników w obrocie nieruchomościami, który będą musieli zmierzyć się z szeregiem nowych obowiązków i zmian. Kluczowe zagadnienia rewolucji prawnej w branży nieruchomości przybliżyła Polska Federacja Rynku Nieruchomości podczas zorganizowanej w październiku konferencji „Nowe prawa konsumentów w związku z wdrożeniem dyrektywy unijnej”.

Na odległość, czyli jak?

Nadchodzące przepisy – co szczególnie istotne dla pośredników nieruchomości – przede wszystkim zmieniają zasady zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Rozbudowują okoliczności ich zawarcia, definiując cztery konkretne przypadki. Nowe przepisy nakładają także na przedsiębiorcę obowiązek poinformowania klienta o możliwości odstąpienia od tego typu umowy bez podania przyczyny.

 „Należy bezwzględnie stosować się do tego zapisu, bo w przeciwnym razie termin odstąpienia od umowy wydłuża się z 14 dni aż do 12 miesięcy” – mówiła prof. dr hab. Ewa Nowińska z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ekspert dodał, że powyższa regulacja nie obowiązuje w przypadku, gdy „przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy”. W przypadku wykonywania zawodu pośrednika nieruchomości często niełatwo jest jednoznacznie określić, kiedy pośrednik w pełni wykonał usługę. Nawet jednak, gdy klient odstąpi od umowy, będzie musiał zapłacić kwotę wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do spełnionej usługi.

Katalog zobowiązań

Nowa ustawa konsumencka, niezależnie od tego czy umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa, na odległość czy w inny sposób, zobowiązuje przedsiębiorcę do przekazania klientowi katalogu informacji. Przepisy określają, że musi to nastąpić „najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową”.
„Należy poinformować konsumenta między innymi o swoich danych identyfikujących, o sposobie i terminie zapłaty, łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami. Takie wiadomości przedsiębiorca będzie miał obowiązek przekazać na piśmie lub lub jeżeli konsument wyraził zgodę, na innym trwałym nośniku” – tłumaczyła Monika Bielicka z Federacji Konsumentów.

Ustawa formułuje 9 podstawowych punktów do wypełnienia, a w przypadku umów zawieranych na odległość jest to aż 21 szczegółowych wskazań.


„Nowy akt prawny chroni klientów, a dla pośredników w obrocie nieruchomościami jest kolejną w tym roku rewolucją, tuż obok wprowadzenia w styczniu deregulacji zawodu. Mam nadzieję, że ustawa, która niestety zawiera sporo niedomówień i ogólnych twierdzeń, nie będzie nastręczała zbyt wielu wyzwań interpretacyjnych i pozwoli jak najbardziej sprawnie odnaleźć się w nowej rzeczywistości”zaznaczyła Anna Jackowska, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Otwocku i Wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.


Uczestnicy konferencji mieli możliwość praktycznego wykorzystania zdobytych wcześniej informacji teoretycznych. W czasie warsztatów prowadzonych przez dr Krystynę Krzekotowską i radcę prawnego Jerzego Krzekotowskiego z Uczelni Łazarskiego (współtwórcy reformy prawa mieszkaniowego) ćwiczyli prawidłowe formułowanie umowy o pośrednictwie.


„Zarówno dla pośrednika, jak i zamawiającego ustawa wymaga większej formalizacji relacji między stronami umowy pośrednictwa. Ustawa powiększy jej treść i poszerzy załączniki. Konferencja zorganizowana przez PFRN rzetelnie i dokładnie przedstawiła problematykę nowelizowanego prawa” – skomentował Michał Niewiński z Mieszkanie24.com.

Więcej wiedzy

Pomocna w rozwiązywaniu problemów, jakie mogą się pojawić przy tworzeniu i zawieraniu umów pośrednictwa może być również najnowsza książka PFRN „Niedozwolone postanowienia umowne w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w świetle orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”, która miała premierę podczas konferencji. Autorka Anna Jackowska, wiceprezydent PFRN analizuje przesłanki i powody zakwestionowania przez sąd postanowień umów, zawieranych przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa nieruchomościami.

W związku z dużym zainteresowaniem sektora nieruchomości nową ustawą konsumencką, Karolina Kisiel, Członek Zarządu PFRN zapowiedziała, że październikowa konferencja jest jedynie preludium do kolejnych wydarzeń planowanych przez PFRN, które będą edukowały w tym zakresie chętnych przedstawicieli branży.

_____________________________________________________

Informacji mediom udziela:

Teresa Suska, Dyrektor PFRN, tel. (+48) 512 368 422, email: tsuska@pfrn.pl

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA