1. Traditional - jak złożyć dokumenty?


Jak złożyć - krok po kroku:

-
zaloguj się na stronę Instytutu (http://portfolio.ccim.com/howtos/process.action),

-wypełnij i załącz wniosek do Instytutu CCIM (Application form),

- wypełnij pole "Roles & Responsibilities" - jest to podsumowanie wszystkich funkcji wykonywanych w ramach swojej aktualnej pozycji. Drzewo opisujące kim jesteś i co robisz jako profesjonalista na rynku nieruchomości komercyjnych. (Nie kopiuj opisu pracy),

- stwórz i załącz swoje CV,

- wypełnij i załącz formularz "Summary of Qualifying Activities" - jest to podsumowanie wszystkich działań handlowych na rynku nieruchomości, w której widać znaczące zaangażowane i które były zrealizowane w ciągu ostatnich pięciu (5) lat.

- wypełnij i załącz formularz "Activity data form" - jest to formularz z danymi dotyczącymi każdej czynności. Dostarcz co najmniej dwa dowody istotnego udziału do każdej czynności. Dostarcz dokumentację rozliczeniową dla każdej czynności.

- stwórz i załącz "List weryfikacyjny" - dokument musi być stworzony na papierze firmowym, musi być na nim imię i nazwisko kandydata, podsumowanie jego roli w firmie, musi być zawarta data rozpoczęcia i zakończenie zatrudnienia oraz imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania dokumentu.

- poproś o "List rekomendacyjny - Chapter recomendation" - rekomendacja wystawiana przez PFRN i wysyłana bezpośrednio do Instytutu razem z opłata za sprawdzenie portfolio oraz składką członkowską.

Zobacz także inne teksty:
3. Streamlined Non-Transactional - jak złożyć dokumenty?
Portfolio - informacje ogólne i materiały w języku angielskim
2. Streamlined - jak złożyć dokumenty?
Jak złożyć portfolio?
Czynności zaliczane/niezaliczane do doświadczenia zawodowego
Jak udokumentować doświadczenie?

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA