Jak złożyć portfolio?

Krok 1:

Aby złożyć portfolio do weryfikacji obejmują Cię dwie opłaty:

- 150 USD za sprawdzenie portfolio,

- 195 USD składka członkowska.

Wpłat należy dokonać na konto PFRN przed wysłaniem Portfolio do Instytutu. Wpłaty należy dokonać w PLN po kursie sprzedaży NBP z dnia przelewu. Bez wniesienia opłat, Państwa portfolio niestety nie będzie rozpatrywane przez Instytut CCIM.

Konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844


Krok 2:

Wybierz jedną z trzech ścieżek portfolio:

1. Traditional (wersja online lub papierowa)-
wymaga co najmniej dwóch (2) lat pracy w pełnym wymiarze czasu na rynku komercyjnym.

2. Streamlined (tylko wersja online) -
wymaga co najmniej pięciu (5) kolejnych lat pracy w pełnym wymiarze czasu na rynku komercyjnym.

3. Streamlined Non-Transactional (tylko wersja online) -
wymaga co najmniej pięciu (5) kolejnych lat pracy w pełnym wymiarze czasu na rynku komercyjnym, rola wysokiego szczebla, która ma istotny wpływ na nieruchomości komercyjne oraz która nie obejmuje rzeczywistych transakcji pośrednictwa.


Krok 3:

Wybierz jeden z dwóch formatów składania portfolio:


1.
Wersja papierowa:

W takiej wersji portfolio musi stanowić jeden dokument formatu A4. Portfolio złożone w innym formacie nie zostanie zaakceptowane. Transakcje lub działalność/ czynności, które mogą być zaliczone do wymaganego doświadczenia zawodowego powinny być ponumerowane w odwrotnym porządku chronologicznym (najpóźniejsze jako nr 1, itd.), a każda część oznaczona osobną zakładką. Zalecamy, aby rozmiar czcionki w części opisowej nie przekraczał 12 punktów.
Przygotuj dwa egzemplarze i zachowaj jeden dla siebie na wypadek, jeżeli będzie konieczne wprowadzenie poprawek. Oryginał nie zostanie Ci zwrócony.

Gdzie wysłać wersję papierową?

Zalecamy, aby dokumenty były przekazywane lub przesyłane za pokwitowaniem odbioru, co pozwoli na śledzenie ich obiegu. Portfolio należy wysłać na adres:

CCIM Institute, Membership Department

430 North Michigan Avenue, Suite 800, Chicago, Illinois 60611-4092.

Telefon do Departamentu to 800-621-7027, wewnętrzny 4495. Adres email: designation@ccim.com Po otrzymaniu dokumentów zostanie wysłane potwierdzenie ich otrzymania.2. Wersja
online (ta ścieżka jest polecana ze względu na szybkość i bezpośredniość):

Jak złożyć - krok po kroku:

- zaloguj się na stronę Instytutu (http://portfolio.ccim.com/howtos/process.action),

- wypełnij dokumenty w zależności od ścieżki portfolio.


Zobacz także inne teksty:
3. Streamlined Non-Transactional - jak złożyć dokumenty?
Portfolio - informacje ogólne i materiały w języku angielskim
2. Streamlined - jak złożyć dokumenty?
1. Traditional - jak złożyć dokumenty?
Czynności zaliczane/niezaliczane do doświadczenia zawodowego
Jak udokumentować doświadczenie?

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA