Prezydenci PFRN minionych kadencji...

Andrzej Piórecki - Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w latach 2016-18 i 2018-20

Pośrednik w obrocie nieruchomościami od 1990 roku (uprawnienia zawodowe nr 1225). Członek Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami od 1997 roku. W latach 2006 - 2010 - Przewodniczący Komisji Nadzoru i Przestrzegania Zapisów Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami oraz Członek Komisji Etyki Zawodowej przy MSPON. Delegat MSPON odpowiedzialny za pracę Komisji Etyki Zawodowej przy PFRN. Wieloletni uczestnik spotkań Rady Krajowej PFRN. W latach 2010 do czerwca 2014 – Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Prowadzący praktyki dla kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami. Organizator kursów i szkoleń dla pośredników w obrocie nieruchomościami przy MSPON. Za pracę na rzecz środowiska odznaczony Złota Odznaką MSPON oraz Złotą Odznaką PFRN. W trakcie piastowania prezesury MSPON został trzykrotnie wyróżniony przez Polską Federację Rynku Nieruchomości jako najlepsze Stowarzyszanie w Polsce. Organizator wielu akcji społecznych na rzecz powodzian oraz corocznej Wigilii dla osób bezdomnych. Do 2018 roku pełnił funkcję V-ce Prezesa Stowarzyszenia.

__________________________________________________________________


Leszek A. Hardek - 
Prezydent PFRN w latach 2012-14 i 2014-16

Pośrednik w obrocie nieruchomościami i zarządca nieruchomości (licencje nr 408 i 7725). Ekspert nieruchomości PFRN (ENF – 11/2013) i doradca, specjalista ds. zarządzania najmem.  Jako trzecia osoba w historii PFRN pełnił funkcję Prezydenta przez dwie pełne kadencje, czyli maksymalny okres przewidywany przez statut Federacji, będąc dodatkowo Członkiem zarządu w latach 2010-12. Jest Członkiem Rady Krajowej PFRN od 1997 roku. Członkiem Kapituły PFRN od 2005 roku oraz członkiem, a od 2016 roku Przewodniczącym Kapituły im J. Kląskały. Z rynkiem nieruchomości związany od początku lat dziewięćdziesiątych. Jest absolwentem specjalistycznego kursu Doradztwo na Rynku Nieruchomości pod patronatem merytorycznym katedry inwestycji i nieruchomości SGH. Autor artykułów i opracowań związanych z zawodem pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy, lokalnego oraz regionalnego rynku nieruchomości do prasy lokalnej i specjalistycznej. Współtwórca opracowań dla zawodu m.in. „schematu opisu transakcji” wykorzystywanego do praktyk dla pośredników, skryptu dla kursów „ABC asystenta pośrednika”. Jako jedna z dwóch osób w kraju był członkiem zespołu ds. uzgodnień standardów zawodowych z ministerstwem w 2005r. oraz 2008/9. Twórca podstaw systemu weryfikacji praktycznego przygotowania do zawodu pośrednika i zarządcy. Pomysłodawca zbiorowego systemu ISO dla biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Członek zespołu wdrożeniowego SCJ PFRN - później Systemu Jakości PFRN "Expert" (pomysłodawca i wykonawca części technicznej programu). Wykładowca (od 1999r.) na szkoleniach, kursach, studiach wyższych i podyplomowych z zakresu pośrednictwa i zarządzania. Pełnomocnik zarządu PFRN ds. praktyk zawodowych z zakresu pośrednictwa i zarządzania (2008-2012) oraz członek wielu innych zespołów problemowych. Pomysłodawca i twórca stron internetowych PFRN w latach 1998–2003. Pomysłodawca i realizator pierwszego w Polsce wydawnictwa „umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w orzecznictwie sądowym” autorstwa Wojciecha Karpińskiego (wyd. PFRN, 2013) oraz wydawnictwa "Niedozwolone postanowienia umowne w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w świetle orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów" autorstwa Anny Jackowskiej (wyd. PFRN 2014), Pomysłodawca i twórca zasad funkcjonowania Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Nieruchomości PFRN. Od 2016 roku pełnomocnik PFRN ds. centralnego rejestru. Główny inicjator nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami po deregulacji. Były członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Pełnomocnik SPONPK ds. praktyk, szkoleń i lcencji. Jedna z najczęściej wyróżnianych i nagradzanych przez federację oraz lokalne stowarzyszenia osób w kraju za swoją działalność społeczną.

_____________________________________________________________________


Wojciech Kuc
Prezydent PFRN w latach 2010-12

Pośrednik w obrocie nieruchomościami (licencja nr 1428), Zarządca nieruchomości (licencja nr 13322). Od 2000r do dziś członek rady krajowej PFRN, w latach 2001-2003r. Wiceprezes WSPON (Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami), członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (PKK) podkomisji do spraw pośredników2003-2006r. Prezes Warszawskiego SPON, 2003-2004r. członek zarządu PFRN2005-2009 r. Wiceprzewodniczący PKK podkomisji do spraw pośrednictwa, 2007-2010r członek Zarządu WSPON. Twórca nowoczesnego oblicza rodzimego stowarzyszenia. Współorganizator corocznych imprez takich jak: Konferencja Uczestników Rynku Nieruchomości, Wielkiej Gali Rynku Nieruchomości oraz misji handlowych do USA na podstawie porozumienia z CAR-em. Współtwórca i gorący orędownik MLS-u, oraz umów na wyłączność. Wykładowca na licznych wyższych uczelniach (SGH, Politechnika Warszawska, WSGN, WSSMiA, WSPiA i inne).

_____________________________________________________________________

Aleksander Scheller - 
Prezydent PFRN w latach 2006-08 i 2008-10

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej w roku 1975. Rzeczoznawca majątkowy i doradca rynku nieruchomości. Specjalizuje się w kompleksowych opracowaniach w zakresie pośrednictwa w obrocie i wyceny oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz nieruchomości komercyjnych. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych autorytetów środowiska  zawodowego rynku nieruchomości w Polsce. Konsultant TV Biznes, Gazety Wyborczej, Polityki i Rzeczypospolitej w sprawach rynku nieruchomości. Jest członkiem międzynarodowym National Association of Realtor USA (Narodowa Federacja Specjalistów Nieruchomości USA zrzeszająca 1,3 mln członków). Świetnie się orientuje w trendach polskiego i międzynarodowego rynku nieruchomości oraz potrzebach i możliwościach środowiska zawodowego rynku nieruchomości. Jest publicystą i autorem kilkudziesięciu artykułów prasowych. Wielokrotnie cytowany w publikacjach telewizyjnych, prasowych i internetowych. 

_____________________________________________________________________

Marek Stelmaszak - 
Prezydent PFRN w latach 2004-06

W 1981 roku, w wieku 24 lat wyemigrował z Polski. Spędził 13 lat w Niemczech i Australii, gdzie przeszedł drogę od pracownika fizycznego do absolwenta wydziału planowania przestrzennego Charles Sturt University. Zdobył duże doświadczenie w kontroli rozwoju urbanistycznego, obrocie nieruchomościami i inwestycjach w nieruchomości. W 1992 roku wrócił do kraju i założył firmę zajmującą się pośrednictwem i doradztwem w obrocie nieruchomościami, wprowadzając światowe standardy pracy w branży oraz nowoczesne narzędzia obrotu nieruchomościami. Sam również inwestuje w nieruchomości. Od 1996 do 2006 roku pełnił wiele funkcji w zarządach Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości (DRN), Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (WSPON) oraz Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN). W 2000 roku odznaczony Złotą Odznaką Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości – najwyższą nagrodą PFRN. W 2003 roku nagrodzony statuetką Kazimierz – najwyższą nagrodą WSPON. Od kwietnia 2004. do marca 2006. roku był Prezydentem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, a w 2005. roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta R.P. Pomysłodawca, współzałożyciel i pierwszy prezes zarządu firmy Brian Tracy International - 2006 rok (prelegent, panelista, moderator i mówca motywacyjny w jego prelekcjach, wykładach i sesjach ćwiczeniowych oraz warsztatach wzięły udział tysiące przedsiębiorców i osób indywidualnych).

_____________________________________________________________________

Zbigniew Kubiński - 
Prezydent PFRN w latach 2001-2004


Aktualnie nie jest już członkiem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości


_____________________________________________________________________

Janusz Lisiecki - 
Prezydent PFRN w latach 1999-2001

Założyciel (1994r.) Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (w latach 1997 - 2000 - prezes WSPON). Współorganizator  połączenia WSPON i Stołecznego Stowarzyszenia Handlu Nieruchomościami ( 26 kwietnia 1999 r.). Członek honorowy: Rzeszowskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i  Bielsko Częstochowsko Katowickiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Jeden z reprezentantów PFRN w procesie legislacyjnym ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( oraz zmian do ustawy w 2000 r.). Pomysłodawca współpracy PFRN z Instytutem CCIM z Chicago (kursy CCIM)  oraz WSPON z Chicago Association of REALTORS.  Współtwórca współpracy PFRN z CEPI (podpisanie porozumienia o członkostwie kandydackim w CEPI w 2000 r. podczas Kongresu PFRN w Krakowie). Współautor podręczników wydanych przez Wydawnictwo POLTEXT w serii NIERUCHOMOŚCI; Pośrednik na rynku nieruchomości oraz Obrót nieruchomościami. Aktywny obrońca idei ochrony konsumenta poprzez wymóg uprawnień zawodowych dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. Wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie oraz na kursach w Warszawskim Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Miłośnik gór. Uczestnik  centralnej wyprawy eksploracyjnej (1981 r.)  Komisji Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu do jaskini Jubiläumschacht w Austrii podczas, której  Polacy osiągnęli  głębokość 1173 m - po raz pierwszy w historii przekroczyli 1000 m głębokości, w jaskini przez siebie odkrytej. Jaskinia była wtedy na 6-tym miejscu w klasyfikacji najgłębszych jaskiń świata. 
_____________________________________________________________________

Szymon Sędek - 
Prezydent PFRN w latach 1995-97 i 1997-99

Z wykształcenia prawnik (adwokat), od 1990 roku działa na rynku nieruchomości. Współzałożyciel SPPON. Był konsultantem Wschodnioeuropejskiej Fundacji Nieruchomości (USA), USAID i Urban Institute (USA). Jest członkiem sekcji międzynarodowej National Associations of Realtors i FIABCI. W PFRN Przewodniczący Komisji Prawnej od wielu lat. Uznany specjalista i wykładowca z zakresu problematyki prawnej pośrednictwa, autor licznych publikacji.

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA