Negocjacje na rynku nieruchomości komercyjnych - nowy kurs od Instytutu CCIM

CCIM Institute jest liderem w zakresie tworzenia narzędzi edukacyjnych najwyższej jakości tyczących rynku nieruchomości komercyjnych oraz obowiązujących trendów.

W nadchodzącym półroczu, Polska Federacja Rynku Nieruchomości udostępnia Państwu możliwość uczestnictwa w prestiżowym szkoleniu z zakresu rynku nieruchomości:


Negocjacje na rynku nieruchomości komercyjnych -
21 kwietnia 2018 r.

Ukończenie kursu negocjacyjnego jest wymogiem otrzymania tytułu CCIM w Stanach Zjednoczonych. Nie jest to kurs obowiązkowy dla kandydatów międzynarodowych.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Uczestnicy kursu zapoznają się z opracowanym przez Instytut CCIM modelem negocjacji bazującym na realizacji interesów obu stron transakcji i nauczą się nim posługiwać. Poznają nowe, sprawdzone strategie prowadzące do akceptacji Twojego stanowiska przez drugą stronę, pozwalające odejść od taktyki ustępowania i podbijania stawki oraz od zabezpieczające przed innymi możliwościami utraty dobrej transakcji.

Negocjacje zorientowane na realizację interesów obu stron to składający się z trzech kroków proces, który uporządkuje Twoje strategie negocjacyjne i pomoże Ci wprowadzić dyscyplinę w ich stosowaniu. W procesie tym staramy się udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Do jakiego celu dąży każda ze stron negocjacji?
 2. Co możesz zrobić, żeby dać drugiej stronie to, do czego dąży i samemu osiągnąć, to czego potrzebujesz?
 3. Jak postąpić w przypadku braku porozumienia?


CELE KURSU

Dzięki interaktywnej formule i symulacjom prawdziwych negocjacji słuchacze nauczą się:

 • zaspokajać potrzeby drugiej strony negocjacji (bez rezygnacji z własnych potrzeb);
 • tworzyć strategie identyfikacji i rozwiązywania problemów w uczciwy i przejrzysty sposób;
 • utrzymywania postawy współpracy w czasie negocjacji
 • wyraźnie informować o konsekwencjach nieosiągnięcia porozumienia.INFORMACJE DODATKOWE

 • Kurs trwa jeden dzień w godzinach 8:30 - 17:30
 • Kurs prowadzony jest w języku angielskim – w trakcie trwania wydarzenia zapewniamy tłumaczenie równoległe na język polski
 • W takcie kursu przewidziana jest przerwa lunchowa
 • W wydarzeniu mogą brać udział osoby, które nie przystąpiły jeszcze do kursów CCIM


 

INSTRUKTOR


Joseph Larkin, CCIM, CIPS, MCR, SIOR jest prezesem zarządu Larkin Commercial, Inc. – firmy działającej na rynku nieruchomości inwestycyjnych i komercyjnych z siedzibą w Albany w stanie Nowy Jork. Larkin Commercial świadczy usługi konsultacyjne, obsługuje transakcje i prowadzi wyceny nieruchomości komercyjnych i inwestycyjnych.

Joe pracuje na rynku nieruchomości komercyjnych i inwestycyjnych od 1977r. Świadczy usługi konsultacyjne i obsługuje zawierane przez klientów korporacyjnych transakcje inwestycyjne na rynku nieruchomości. Dzięki posiadanemu wykształceniu i zdobytemu doświadczeniu może swobodnie poruszać się w różnych obszarach rynku nieruchomości, a korzystając z szerokiego wachlarza umiejętności jest w stanie oferować swoim klientom wyjątkowe rozwiązania. Jego misja to pomaganie klientom w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych. Jako rzeczoznawca specjalizujący się w nieruchomościach komercyjnych, łącząc doświadczenie praktyczne, wykształcenie CCIM i znajomość zasad wyceny, Joe pracując dla swoich klientów rozwiązuje ich dotychczas nierozwiązane problemy. Joe ma licencję na prowadzenie działalności zawodowej w kilku stanach.

Joe w ciągu ostatnich 12 lat pracował w wielu komisjach Instytutu, obecnie jest członkiem Rady Dyrektorów Instytutu CCIM, a w 2009r. będzie pełnił funkcję Pełnomocnika Prezydenta Instytutu ds. Edukacjii

Joe jest członkiem Towarzystwa Realtorów na Rynku Powierzchni Biurowych i Przemysłowych (The Society of Industrial and Office REALTORS® - SIOR), MCR (Master of Corporate Real Estate CORENet) oraz posiada tytuł Dyplomowanego Specjalisty Międzynarodowego Rynku Nieruchomości (Certified International Property Specialist - CIPS). Posiada licencje na sprzedaż nieruchomości w kilku stanach, ma także uprawnienia rzeczoznawcy.

Joe wie, jak duże znaczenie ma przyczynianie się do rozwoju sektora nieruchomości. Rozpoczął pracę jako instruktor w 1993r., a jego filozofia nauczania to „najpierw zrozumieć koncepcję, a następnie zastosować ją w realiach rynkowych”.

Jest starszym instruktorem Instytutu CCIM i prowadzi kursy w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Rosji, Polsce i w Chinach. Jest starszym instruktorem kursów CI-Intro (Wprowadzenie do nieruchomości komercyjnych), CI-104 (analiza inwestycyjna), byłym starszym instruktorem CI-101 (analiza finansowa) i instruktorem kursu CCR (kurs powtórzeniowy). Joe trzykrotnie otrzymał nagrodę „Instruktor Roku” za prowadzenie kursu CI-103.

Joe prowadzi gościnnie wykłady na Uniwersytecie Nowojorskim. Był także instruktorem wielu kursów organizowanych przez lokalne stowarzyszenia Realtorów na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Joe jest również autorem kilku kursów z zakresu nieruchomości komercyjnych i rzeczoznawstwa majątkowego; napisał również wiele artykułów na temat nieruchomości komercyjnych i inwestycyjnych.


Koszt udziału w kursie wg. statusu uczestnika

 • 738 PLN brutto – Osoby z tytułem CCIM
  (600 PLN netto + 23% VAT)
 • 861 PLN brutto – Osoby ubiegające się o tytuł CCIM, Zrzeszone w PFRN
  (700 PLN netto + 23% VAT)
 • 984 PLN brutto – Osoby Niezrzeszone w PFRN
  (800 PLN netto + 23% VAT)


Warunkiem odbycia się szkolenia jest udział minimum 20 uczestników.


Regulamin rezygnacji

(tylko w formie pisemnej):

 • Do 21 marca 2018r.- zwrot wpłaty w wys. 100%,
 • Pomiędzy 22 a 29 marca 2018r. – zostanie pobrana opłata w wys. 20%,
 • Pomiędzy 30 marca a 7 kwietnia 2018r. – zostanie pobrana opłata w wys. 50%
 • Pomiędzy 8 a 20 kwietnia – zostanie pobrana opłata w wys. 100%.

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA