Program XX Kongresu PFRN

I dzień Kongresu 22 maja 2015 (piątek)

09.30 - 10.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
10.30 - 11.30


OFICJALNE OTWARCIE, WYSTĄPIENIA GOŚCI

ZARZĄDZANIE EKONOMIĄ W OKRESIE POKRYZYSOWYM W UE - NOWE WYZWANIA NOWE SZANSE - wykład inauguracyjny
Profesor Danuta Hübner
11.30 - 12.00 PROCES LEGISLACYJNY W POLSCE - WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI
Etapy tworzenia prawa i proces jego weryfikacji. Czy deregulacja wpisuje się w ideę demokratycznego państwa prawa, czy też stanowi jedynie znamię współczesności?
Jerzy Stępień (b. Prezes TK)
12.00 - 12.20 KU PROFESJONALIZMOWI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Zmiany na rynku nieruchomości w okresie ostatniego ćwierćwiecza i poszukiwanie nowych obszarów przyszłych działań.
Profesor Marek Bryx (SGH)
12.20 - 12.30 WRĘCZENIE MEDALI 20-lecia (cz.1)
12.30 - 12.50 Przerwa kawowa
12.50 - 13.20 CEPI CEI - EUROPEJSKA REPEREZENTACJA POŚREDNIKÓW I ZARZĄDCÓW
CEPI jest największa organizacją pośredników i zarządców w Europie. Reprezentuje 34 stowarzyszenia i federacje krajowe i ponad 250 000 członków. Jako organizacja pozarządowa bierze udział  w pracach  instytucji Unii Europejskiej i zespołach eksperckich. Monitoruje oraz zgłasza wnioski i sprzeciwy w procesie tworzenia prawa w obszarze rynku nieruchomości. Biorąc pod uwagę iż nie ma zapisów nieistotnych, a ich długo falowe działanie może być niekiedy zaskakujące w swych skutkach, tym ważniejsza jest rola rzeczników interesów środowiska zawodowego pośredników i zarządców. Czy i w jakim zakresie CEPI może realizować takie zadania?
Claudine Speltz, Manuel Negrao (CEPI CEI)
13.20 - 13.30 PERSPEKTYWA WPROWADZENIA W POLSCE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH TYPU REAL ESTETE INVESTMENT TRUST NA TLE DOŚWIADCZEŃ PAŃSTW EUROPEJSKICH - Ogłoszenie wyników konkursu kapituły im J. Kląskały
13.30 - 14.00 JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ WŁĄCZAJĄC MIESZKANIA Z RYNKU PIERWOTNEGO DO OFERTY BIURA
Podczas prezentacji słuchacze będą mogli poszerzyć wiedzę dotyczącą możliwości oraz sposobów sprzedaży mieszkań z rynku pierwotnego, a także dowiedzieć się o korzyściach z tego płynących zarówno dla pośredników obrotu nieruchomości jak i ich klientów
dr
Joanna Kochanowska
14.00 - 14.30 Lunch
14.30 - 15.00


15
.00 - 15.10
MARKA EKSPERTA. BUDOWANIE WIZERUNKU WARTOŚCIOWEGO PARTNERA DLA KLIENTA
Współczesne otoczenie biznesowe zmienia się bardzo dynamicznie. Do grona naszych klientów dołączają powoli przedstawiciele trzech różnych generacji. Paradygmat B2B, czy B2C wypierany jest przez H2H, czyli jakość relacji z klientem, pracownikiem, dostawcą. Żyjemy w czasach, w których ze względu na wszechobecność internetu, zaczynamy konkurować łatwą do zweryfikowania reputacją, zaufaniem i wszystkim, co je buduje. Tym samym, coraz większego znaczenia nabiera marka osobista, marka odpowiedzialnego lidera biznesu i marka wiarygodnego eksperta
Joanna Malinowska-Parzydło


WRĘCZENIE NAGRÓD PFRN ZA DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ
15.10 - 15.40 WIZERUNEK ZAWODÓW NIERUCHOMOŚCIOWYCH
Kreowanie wizerunku pośrednika i zarządcy odbywa się różnymi metodami i na różnych płaszczyznach. Jak budować relacje z mediami aby przekaz był prawdziwy? Jak reagować na krzywdzące uogólnienia i schematy? Jak skutecznie przekazywać złożoność problematyki nieruchomościowej aby była ona rzetelna i jednocześnie interesująca dla odbiorców. Jak reagować na krytykę, zarówno  uzasadnioną jak  i tą nieobiektywną i złośliwą? Na te pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas panelu z udziałem wybitnych dziennikarzy, specjalizujących się tematyce rynku nieruchomości.
debata z udziałem zaproszonych dziennikarzy (
Dorota KaczyńskaMarek Wielgo, Ernest Bodziuch)
15.40 - 16.00 OCZEKIWANIA RYNKOWE, A NOWE NARZĘDZIA - JAK SPROSTAĆ WYMAGANIOM RYNKU?
W czasie prezentacji przedstawione zostaną wyniki cyklicznych badań rynku realizowane przez grupę Morizon - Melog oraz najnowsze narzędzia dla agencji nieruchomości, które dają pośrednikom możliwość sprostać oczekiwaniom klientów. Czy klienci potrzebują pośredników? Jeśli tak to jakiej usługi oczekują? Co pośrednik może zrobić, z jakich narzędzi skorzystać, żeby zaspokoić potrzeby klienta? 
Jarosław Święcicki - Grupa Morizon - Melog

16.00 - 16.30

16.30 - 16.35


20.00 - .....

WRĘCZNIE MEDALI 20-lecia (cz.2)

Podsumowanie i zakończenie 

_________________________________________________________________GALA JUBILEUSZOWA XX KONGRESU PFRN

  • Wręczenie dorocznych nagród PFRN (złote odznaki, wyróżnienia, nagrody)
  • Loteria i wiele innych atrakcji...
  • Tort Jubileuszowy, muzyka na żywo
  • Pokaz barmański

    zobacz więcej...>>

PARTNEREM GALI 20-lecia jest Henkell & CO [ zobacz ]


II dzień Kongresu 23 maja 2015 (sobota)

W drugim dniu kongresu zapraszamy Państwa do dyskusji 
podczas proponowanych przez nas paneli dyskusyjnych - warsztatowych.

10.00 - 11.00 DOŚWIADCZENIE I PRZYSZŁOŚĆ – perspektywy zawodowe pośredników i zarządców - debata z udziałem zaproszonych gości
11.00 - 11.45 WIARYGODNE I PROFESJONALNE MARKI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI, CZYLI JAK WALCZYĆ DZIŚ O KLIENTA
Rynek nieruchomości dynamicznie się zmienia. Nowe wyzwania sprzyjają tworzeniu strategii współpracy i budowania profesjonalnych marek, kształtowanych przez wiarygodnych ekspertów tego rynku. Jak ich wiedzę i doświadczenie przekuwać na wartość cenną dla klientów? W jaki sposób kształtować na nowo swoje firmy, by podkreślać bezpieczeństwo i profesjonalizm działania, dbając o najwyższe standardy? Zarządzanie i rozwój rynku pośredników nieruchomości to również zmiany w komunikacji z wchodzącymi na rynek nowymi rodzajami klientów.
Jacek Kotarbiński
11.45 - 12.30 INTEGRACJA i WSPÓŁPRACA SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ 
debata z udziałem zaproszonych gości - Christine M. Todd Dyrektor Generalny NVAR
12.30 - 13.00

13.00 - 13.45


13.45 - 14.30
Przerwa kawowa z posiłkiem

SIŁA "ZNACZKA" SPECJALISTY NA ZDEREGULOWANYM RYNKU
Prezydent CCIM Mark Macek

ZDJĘCIA I OPISY NIERUCHOMOŚCI JAKO PRZEDMIOT PRAWA AUTORSKIEGO. OCHRONA WIZERUNKU, PRAWA DO PRYWATNOŚCI I SKUTKI NARUSZENIA.
Czy zdjęcie nieruchomości jest przedmiotem prawa autorskiego i co o tym decyduje? Jak chronić autorskie zdjęcia? Czy opisy nieruchomości zamieszczane na stronach internetowych i w katalogach korzystają z ochrony prawnoautorskiej, a jeżeli tak, to w jakim zakresie i na jakiej podstawie? Prezentacja dostarczy informacji w zakresie tego, jakie warunki należy spełnić, aby móc legalnie publikować zdjęcia nieruchomości klientów, z którymi zawiera się umowę o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, nie naruszając praw autorskich osób trzecich. Przedstawione zostaną również odpowiedzi na podobne, praktyczne pytania.
Radca Prawny Paulina Rybińska 
PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE XX KONGRESU PFRN
 
 

________________________________________________________________________________

* UWAGA: Oranizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie XX Kongresu PFRN

PROGRAM, PRELEGENCI PARTNERZYMIEJSCEHOTELEGALAREKLAMAZGŁOSZENIE
Zapraszamy Państwa do śledzenia bieżących informacji na temat Kongresu na Facebooku PFRN 
kliknij tutaj ]

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA