Partnerzy XX Kongresu PFRN

PATRONAT HONOROWY

Ministerstwo Gospodarki
jest naczelnym organem administracji publicznej kierującym działem gospodarka w administracji rządowej. 
Dział gospodarka obejmuje sprawy gospodarki, w tym konkurencyjności gospodarki, współpracy gospodarczej z zagranicą, energetyki, oceny zgodności, miar i probiernictwa, własności przemysłowej, innowacyjności, działalności gospodarczej, promocji gospodarki polskiej w kraju i za granicą oraz współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego. Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej.Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak


Wojewoda Mazowiecki
List od Wojewody: Z przyjemnością wyrażam zgodę na objęcie patronatem honorowym XX Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości "Profesjonalini od 20 lat". Jestem przekonany, że będzie to dobra okazja nie tylko do uhonorowania najbardziej zasłużonych osób i podmiotów, zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami i zarządzaniem nieruchomościami, ale też okazja do refleksji i oceny zmian, jakie w minionym 20-leciu zaszły w gospodarce naszego kraju oraz uregulowaniach prawnych, które znaczącow wpływają na funkcjonowanie rynku nieruchomości. Życzę Państwu już teraz owocnych obrad.


Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
NBP Narodowy Bank Polski
polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP. NBP przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej. Do zadań NBP należy także: organizowanie rozliczeń pieniężnych, prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi, prowadzenie działalności dewizowej, prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa, regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie, kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego, opracowywanie statystyki pieniężnej i bankowej, bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
największe w Polsce niezależne ogólnopolskie stowarzyszenie ekonomistów z ponad 200-letnią tradycją. Zrzesza ok. 3 tysięcy członków, wśród nich najbardziej renomowane nazwiska ze świata ekonomii, a także uczniów i studentów kierunków ekonomicznych oraz wszystkich, którym ta tematyka jest bliska. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest organizatorem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz cyklu debat Czwartki u Ekonomistów. Odbywają się one regularnie w warszawskiej siedzibie, która mieści się w kamienicy Feliksa Bentkowskiego (prof. Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Nauk i Sztuk Pięknych). Zbudowana w 1822 r., w czasie wojny zniszczona, odbudowana została w 1949 r. Dzieląc się wiedzą ekonomiczną m.in. poprzez publikowanie debat, PTE chce  przyczyniać się do większej racjonalności w życiu publicznym. Temu celowi służy także wydawanie książek oraz czasopism: „Ekonomista” oraz „Biuletyn PTE”. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne prowadzi także działalność doradczą i szkoleniową. Jest otwarte na nowych członków oraz kreatywne projekty służące krzewieniu wiedzy ekonomicznej. 


Polski Związek Firm Deweloperskich
jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą grono ponad stu deweloperów w Polsce.

Misją PZFD jest działanie na rzecz rozwoju polskiego rynku mieszkaniowego i upowszechnianie prawa każdej rodziny do własnego mieszkania, jako podstawowego dobra społecznego. Dlatego PZFD czynnie stara się budować partnerskie relacje deweloperów z rynkiem. Organizacja czuwa nad bezpieczeństwem i profesjonalnym przebiegiem procesu zakupu mieszkania, jest także autorem zasad Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach Klient - Deweloper. Jednym z przejawów realizowania misji jest nawiązanie dialogu z nabywcą mieszkania - poprzez edukowanie potencjalnych Klientów na temat procesu zakupu mieszkania czy otwarcie ekspertów Związku na zgłaszane przez Klientów uwagi i zapytania m.in. w formie odpowiedzi prawnych w dziale "Zadaj pytanie ekspertowi". PZFD pragnie też dążyć do nawiązywania partnerskich relacji z władzami polskich miast, by wspólnie tworzyć przyjazne ludziom nowe obszary miejskie.


Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
(wcześniej Konfederacja Pracodawców Polskich) jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku, reprezentuje ponad 7000 firm: od małych przedsiębiorstw, po największe w skali kraju – te, które skutecznie konkurują na światowych rynkach. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach RP zatrudniają ok. 3 mln pracowników. Zdecydowana większość z nich – 85 proc. – to firmy prywatne. Pracodawcy RP to uznany partner społeczny w Polsce i w Europie. Siłą Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej są racje i argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom oraz liczba i różnorodność członków: związków, federacji i firm. O potencjale organizacji stanowi wieloletnie doświadczenie i sukcesy, które osiągnęła, realizując naczelną ideę – tworzenia państwa przyjaznego pracodawcom. Swoją pozycje buduje hołdując – w każdym podejmowanym działaniu – zasadom profesjonalizmu obiektywizmu, rzetelności i skuteczności. Polska Federacja Rynku Nieruchomościami jest członkiem Pracodawców RP od 2010 roku.


PATRONAT PRASOWY

"Rzeczpospolita" to najbardziej opiniotwórczy dziennik w Polsce w 2013 roku. To zarazem jedyny dziennik konserwatywno-liberalny, który bierze aktywny udział w debacie publicznej poświęconej tematom ekonomicznym, prawnym, politycznym, obyczajowym, społecznym i kulturalnym. To na łamach "Rzeczpospolitej" i jej internetowego portalu rp.pl można znaleźć bieżące informacje, ale także teksty publicystyczne komentatorów o różnych sympatiach politycznych. Jest zarazem jedyną w Polsce gazetą łączącą w tak szerokim zakresie tematykę społeczno-polityczną z ekonomiczną i prawną. Dziennikarze "Rzeczpospolitej" gwarantują wysoki poziom merytoryczny tekstów, które dostępne są także w formie elektronicznej: na tabletach i smartfonach. Specjalistyczne i poradnicze materiały uzyskują od lat najwyższe oceny ze strony wymagającego, fachowego czytelnika: przedsiębiorców, prawników, inwestorów. I choć konkurencja w sektorze prasowym jest z roku na rok coraz większa, zaufanie do "Rzeczpospolitej" jest wciąż niezwykle wysokie. "Rzeczpospolita" jest wydawana przez spółkę Gremi Business Communication, podobnie jak gazeta giełdy i inwestorów "Parkiet", prestiżowy tygodnik "Bloomberg Businessweek Polska" oraz magazyn "Sukces".Nieruchomości C.H.Beck czasopismo adresowane do profesjonalistów rynku nieruchomości. Czasopismo poświęcone jest szeroko rozumianemu rynkowi nieruchomości w Polsce i zagranicą. Każdy numer zawiera artykuły problemowe, opinie profesjonalistów z zakresu prawa i podatków oraz wszelkiego rodzaju analizy i informacje związane z rynkiem nieruchomości. Autorami wszystkich artykułów są eksperci. Przedstawiają oni i rozwiązują w sposób praktyczny i zrozumiały prawne i podatkowe problemy obrotu nieruchomościami, z którymi spotykają się na co dzień właściciele i zarządcy nieruchomości, inwestorzy, deweloperzy, pośrednicy, rzeczoznawcy majątkowi, prawnicy oraz pracownicy państwowej i samorządowej administracji. Miesięcznik „Nieruchomości C.H.Beck” podzielony jest na trzy działy omawiające wszelkie aspekty dotyczące nieruchomości – prawo, podatki, praktyka. Teksty redakcyjne dobierane są zgodnie z zasadą – specjaliści piszą dla specjalistów.


„Property Journal - Polska Giełda Nieruchomości” to współczesny europejski miesięcznik prezentujący informacje z branży: rynek nieruchomości w Polsce, w Europie i na świecie, oferty nieruchomości dla inwestorów rynku mieszkaniowego i komercyjnego, rynek samorządowych ofert inwestycyjnych, aktualności gospodarcze, finansowanie inwestycji, legislacja i rozwiązania instytucjonalne, strategie zarządzania majątkiem, architektura i budownictwo, targi, konferencje, spotkania. Celem czasopisma jest dostarczanie Czytelnikom bieżących informacji, które mogą być istotne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości. Tematyka naszych artykułów dotyczy najbardziej aktualnych zagadnień rynku nieruchomości, inwestycji i finansów. Piszą dla Państwa dziennikarze, doświadczeni praktycy rynku, wybitni naukowcy, znani menedżerowie międzynarodowych korporacji, oraz młodzi ambitni, o niekonwencjonalnym podejściu do tematów. Raporty, wywiady, opinie, aktualności, reportaże, analizy, badania rynku - wszystko to, by stworzyć unikalne forum wymiany informacji oraz pokazać ambiwalentny wpływ szeroko pojętego rynku nieruchomości na ogólną koniunkturę gospodarek poszczególnych państw. Rynek nieruchomości jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki w Polsce. Jesteśmy dumni z faktu, że od 1994 roku współtworzymy jego oblicze.

„Facility Manager” to profesjonalne czasopismo poświęcone tematyce zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. Wszystkie publikowane przez naszą redakcję zagadnienia, podzielone zostały na trzy główne działy - zarządzanie, komercjalizacja i inwestycje. W tym narzędziowym dwumiesięczniku znajdą Państwo praktyczne porady i cenną wiedzę ekspercką w obszarze facility, property i asset managmentu. Dzięki uniwersalnemu podejściu do tematyki prowadzenia obiektów komercyjnych magazynowi udało się stworzyć swoistą platformę wymiany wiedzy skupiającą najważniejszych graczy, instytucje, stowarzyszenia oraz przedstawicieli świata nauki, którzy współtworzą z nami kontent merytoryczny do wszystkich wydań w roku. Redakcja czasopisma organizuje dwie najważniejsze imprezy z branży FM – Szkolenie i Kongres Facility Management. Magazyn posiada ponad 10-letnie doświadczenie na polskim rynku wydawniczym, jego pierwszy numer ukazał się w 2003 roku. Jego odpowiednik, niemiecki tytuł „Der Facility Manager” jest ukazuje się już od 25 lat.


Gazeta Mieszkaniowa to bezpłatny miesięcznik w całości poświęcony rynkowi mieszkaniowemu największych polskich miast. Ukazujemy się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach i Łodzi, a więc obejmuje swym zasięgiem największe polskie aglomeracje. Interesuje nas pierwotny i wtórny rynek mieszkań i domów, a także wszystkie aspekty związane z zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi i korzystaniem z nich. Publikujemy artykuły, analizy, opinie i wywiady o rynku nieruchomości, a także o funkcjonowaniu budynków deweloperskich, komunalnych, wspólnotowych i spółdzielczych.


WSPÓŁPRACA

Europejska Rada Profesjonalistów Rynku Nieruchomości 
(Conseil européen des Professions Immobilières - CEPI), utworzona w 1990r. jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, które reprezentuje ponad 200.000 pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.
 Misja CEPI polega na wspieraniu europejskich i transgranicznych transakcji rynkowych poprzez rozwój zawodów rynku nieruchomości w trosce o dobro konsumenta i na osiąganiu pozycji lidera opinii środowiska zawodowego, oddziaływającego na rozwój rynków i usług. Członkami CEPI jest 25 krajowych organizacji zawodowych z 18 państw europejskich. Polska Federacja Rynku Nieruchomości jest pełnoprawnym członkiem CEPI od 2004 roku. 


SAGA Brokers
jest jedną z najstarszych firm brokerskich w Polsce. Została założona w 1990 roku przez prof. dr. hab. Tadeusza Sangowskiego i dr. Andrzeja Gawrońskiego – specjalistów o kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w obszarze nauki i praktyki ubezpieczeniowej, nabytym w kraju i za granicą. Założyciele SAGI współtworzyli zasady funkcjonowania zawodu brokera. Przez cały okres swojego istnienia Spółka doskonali metody pracy, umacnia pozycję rynkową i ugruntowuje powszechnie uznawaną doskonałą opinię zarówno wśród swoich Klientów, jak i konkurencji. 
Od kilku lat SAGA Brokers jest Partnerem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Poprzez przygotowywanie Programów w zakresie ubezpieczeń OC gwarantuje zrzeszonym pośrednikom i zarządcom nieruchomości zabezpieczenie ich interesów. Program SAGA Brokers nie ogranicza się jedynie do ubezpieczenia obowiązkowego. Oferuje także klauzule dobrowolne, zapewniające dodatkową ochronę. Korzystne warunki ubezpieczenia i atrakcyjną cenę produktów przygotowanych przez SAGA Brokers zauważa i docenia znacząca część pośredników i zarządców nieruchomości.


Instytut CCIM (Certified Commercial Investment Member ) powstał 60 lat temu, i od tego czasu nieprzerwanie buduje swoją markę oraz prestiż, oparte na solidnych fundamentach: dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań oraz najlepiej wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. Instytut jest liderem w zakresie tworzenia narzędzi edukacyjnych najwyższej jakości tyczących rynku nieruchomości komercyjnych, obowiązujących trendów oraz wpływa na przekazywanie najlepszych praktyk. Dzięki uzyskaniu tytułu CCIM tysiące studentów rozwinęło swoją karierę zawodową i poszerzyło horyzonty biznesowe. Od 1954 roku, Instytut ewoluował w globalną organizację zrzeszająca więcej niż 13 000 członków m.in.: pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, deweloperów, przedstawicieli lokatorów, specjalistów ds. księgowości, rzeczoznawców majątkowych, specjalistów ds. finansowych, inwestorów, prawników.  Polska Federacja Rynku Nieruchomości prowadzi program CCIM od 2000 roku.  Obecnie uczestniczy w nim już ponad 800 osób, z takich firm, jak Apsys Polska, CA Immo Real Estate, Bank Pekao, Alior Bank, CBRE Polska, Clifford Chance, Colliers International, Cushman & Wakefield, DTZ Polska, Ernst & Young, Europejski Fundusz Leasingowy, GE Real Estate, HEITMAN, Hochtief Polska, ING Real Estate, INVESTKREDIT Bank, Jeronimo Martins Dystrybucja, Jones Lang LaSalle, JYSK, K&G Partners, OBI Centrala Systemowa, Prologis, PZU, Reinhold, SEGRO Poland, Shell Poland, Skanska Property Poland, Telekomunikacja Polska, Tesco Polska, WGN Ruda Śląska i wielu innych. Obecnie, tytuł CCIM w Polsce posiada 214 osób.


National Association of REALTORS®
Krajowe Stowarzyszenie Realtorów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej jest największą organizacją na świecie zrzeszającą specjalistów rynku nieruchomości. NAR zostało utworzone w 1908 roku i skupia obecnie 1,1mln. członków w 1 700 stowarzyszeniach/związkach.

 


NORTHERN VIRGINIA ASSOCIATION OF REALTORS (NVAR)
Stowarzyszenie Realtorów Wirginii Północnej, którego Federacja jest Honorowym Członkiem od października 1999 roku.


 

DIAMENTOWY SPONSOR XX KONGRESU PFRN

Grupa PZU
jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Jako spadkobierca ponad 200-letniej tradycji, PZU od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Swoją działalność prowadzi również na Litwie, Łotwie, w Estonii i na Ukrainie. 
Grupa PZU oferuje swym klientom najszerszą gamę produktów na polskim rynku ubezpieczeniowym. W ramach podstawowej działalności ubezpieczeniowej, obejmującej ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe, klienci Grupy PZU mają do wyboru blisko 200 rodzajów ubezpieczeń.
PZU konsekwentnie dąży do coraz pełniejszego zaspokajania potrzeb klientów, systematycznego podnoszenia jakości usług oraz stałego poszerzania możliwości rozwojowych. Logo PZU należy do najlepiej rozpoznawalnych znaków towarowych w Polsce. PZU to firma najbardziej ceniona za doświadczenie, tradycję, polskie pochodzenie, silną pozycję finansową oraz łatwy dostęp do agentów i oddziałów firmy.


Platforma Mieszkaniowa
to skierowany do pośredników obrotu nieruchomościami nowatorski pomysł rozbudowania oferty o mieszkania z rynku pierwotnego. Naszą misją jest dostarczanie najlepszego produktu pośrednikom, udzielenie im profesjonalnego wsparcia i usprawnienie ich współpracy z deweloperami. Kierując się zasadą partnerstwa tworzymy nową płaszczyznę porozumienia i kooperacji dla wszystkich zainteresowanych zwiększeniem sprzedaży mieszkań. Udane transakcje i satysfakcja finansowa wszystkich naszych Partnerów leżą u podstaw sukcesu Platformy Mieszkaniowej.

ZŁOTY SPONSOR XX KONGRESU PFRN

Grupa Morizon – Melog
jest największym wydawcą mediów nieruchomościowych w Polsce oraz twórcą narzędzi dla branży nieruchomości,
liderem  w innowacyjnym podejściu do biznesu, jak również twórcą najpopularniejszych aplikacji mobilnych dla rynku nieruchomości. Grupa wydaje serwisy: www.domy.pl, www.morizon.pl, www.oferty.net, www.nportal.plwww.nieruchomosci.pl  www.komercyjne.pl, www.noweinwestycje.pl. Grupa Morizon SA (MZN) jest notowana na NewConnect - rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Melog.com  oraz Morizon SA zostały wyróżnione w Rankingu „Deloitte Technology Fast 50 Central Europe” w roku 2012 i 2013.

SREBRNY SPONSOR XX KONGRESU PFRN

Centrum AMRON to ośrodek analityczno-badawczy profesjonalnie specjalizujący się w zagadnieniach związanych z rynkiem nieruchomości, działający w ramach struktury organizacyjnej Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. Centrum AMRON zostało powołane do obsługi i rozwoju Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami - ogólnopolskiej bazy danych o cenach i wartościach nieruchomości wyposażonej w zaawansowane funkcjonalności raportujące i analityczne. System powstał w roku 2004 z inicjatywy Związku Banków Polskich jako odpowiedź sektora bankowego na wymogi nadzorcze związane z zarządzaniem ryzykiem kredytowym, a od roku 2010 dostępny jest dla wszystkich uczestników rynku obrotu nieruchomościami. Konsekwentnie realizujemy nasz cel stworzenia kompleksowej bazy danych o rynku nieruchomości, zapewniającej szybki i bezpośredni dostęp do wiarygodnych informacji niezbędnych wszystkim uczestnikom tego rynku. Właścicielem Systemu AMRON jest Związek Banków Polskich. Oferta Centrum AMRON to również cykliczne, standardowe raporty o rynku nieruchomości i publikacje analityczne, jak i specjalistyczne raporty opracowywane na indywidualne zamówienie, dotyczące ściśle określonego segmentu rynku, lokalizacji i przedziału czasowego. Od początku roku 2014 oferujemy również usługi w zakresie obsługi wycen nieruchomości realizowanych przez sieć współpracujących z nami rzeczoznawców majątkowych. Współpracujemy z bankami komercyjnymi oraz bankami spółdzielczymi, spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi, Agencją Nieruchomości Rolnych, rzeczoznawcami majątkowymi i pośrednikami w obrocie nieruchomości, a także z deweloperami, firmami doradczymi i jednostkami administracji samorządowej. Z bazy korzysta również Narodowy Bank Polski i Prokuratura Generalna, a od kwietnia 2014 roku również Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.


Fundacja STRIXA Instytut Komunikacji Społecznej to organizacja pozarządowa, która działa na rzecz szeroko rozumianych uczestników stosunków społecznych. Głównymi celami fundacji są: doradztwo, szkolenia, mediacje oraz pomoc prawna. Swoje cele realizuje dzięki prowadzeniu m.in działalności naukowo-badawczej, edukacyjnej, doradczej, mediacyjnej, arbitrażowej, informacyjnej, publikacyjnej i wydawniczej. W działaniach statutowych Instytut wspomagają pracownicy naukowi – specjaliści w różnych dziedzinach oraz doświadczeni prawnicy-praktycy, dzięki czemu Fundacja zyskała uznanie na płaszczyźnie ogólnokrajowej.

SPONSORZY XX KONGRESU PFRN

iHouse
Agent.iHouse.pl, jako pierwszy w Polsce, oferuje System Obsługi Pracy Agenta, w którym pośrednik znajdzie wszystko czego potrzebuje. To rozbudowany system wspierający codzienną pracę Agentów nieruchomości zintegrowany z aplikacją mobilną oraz portalem iHouse.pl i innymi najważniejszymi portalami nieruchomościowymi w Polsce.  System usprawnia zarządzanie ofertami, ułatwia kontakt z klientami, zapewnia promocję usług, dostarcza oferty bezpośrednie, a ponad to dzięki profilom wpływa na budowanie profesjonalnego wizerunku pośrednika. Wszystkie kontakty, kalendarz, wiadomości, czy publikowane w dowolnej liczbie ogłoszenia, zapisują się w chmurze, a Agenci mają do nich dostęp zarówno z poziomu komputera jak i smartfona, czy tableta. Stworzony przez nas System Obsługi Pracy Agenta jest kompleksowym rozwiązaniem, które pozwala pośrednikom oszczędzać czas, a dzięki ocenom i opiniom klientów, budować wiarygodną opinię profesjonalisty działającego na rynku nieruchomości.

PARTNER GALI 20-lecia PFRN

HENKELL & CO. VINPOL Polska Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku od roku 1990. Przez pierwsze lata swojej aktywności firma nosiła nazwę Toruńskie Piwnice Win VINPOL i wskazywała tym samym na główny aspekt działalności firmy jakim była produkcja i dystrybucja produktów winiarskich. W roku 1997 Toruńskie Piwnice Win VINPOL stały się częścią światowego lidera w segmencie win musujących - niemieckiej firmy HENKELL & CO. Sektkellerei z Wiesbaden. Po wejściu w struktury Grupy HENKELL & CO. firma nasza w sposób istotny podniosła standardy jakościowe, zarówno w odniesieniu do jakości oferowanych produktów jak i innych obszarów działania. W początkach roku 2014 roku miała miejsce zmiana nazwy firmy a jej nowe brzmienie to: HENKELL & CO. VINPOL Polska Sp. z o.o. Dynamika, zaangażowanie i przemyślana strategia sprawiły, że HENKELL & CO. VINPOL Polska Sp. z o.o. znajduje się w czołówce polskich producentów branży alkoholowej, posiadając w swoim asortymencie między innymi takie znane marki jak: Nalewka Babuni, Lubuski Gin, Lubuski Vodka, Grzane Starotoruńskie, Totino czy likiery Canari i Dalkowski. Marki HENKELL & CO. VINPOL Polska Sp. z o.o. nagradzane są za jakość w kraju i poza jego granicami.  Marki HENKELL & CO. VINPOL Polska Sp. z o.o. znaleźć można na rynkach Niemiec, USA, Kanady, Rosji, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Rumunii, Chin i Izraela.


PROGRAM, PRELEGENCI PARTNERZYMIEJSCEHOTELEGALAREKLAMAZGŁOSZENIE
Zapraszamy Państwa do śledzenia bierzących informacji na temat Kongresu na Facebooku PFRN 
kliknij tutaj ]

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA