XX Kongres PFRN - Profesjonalni od 20 lat - już za nami

W dniach 22-23 maja 2015 r. w Warszawie odbył się XX Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Jubileuszowe wydarzenie, w którym uczestniczyło ponad 300 osób zgromadziło rekordową liczbę gości specjalnych z Polski i z zagranicy. 

W czasie Kongresu, podczas 13 wykładów i debat uczestnicy podsumowali ostatnie 2 dekady na rynku nieruchomości i prognozowali jego przyszłość.

„Hasło XX Kongresu PFRN i całego rocznicowego roku brzmi PROFESJONALNI OD 20 LAT. To zdanie powinno być też lejtmotywem usług świadczonych przez pośredników i zarządców nieruchomości, w szczególności po deregulacji zawodów. Stałe podnoszenie kwalifikacji, śledzenie zmian w przepisach prawnych, samokształcenie oraz stosowanie nowych narzędzi są i będą koniecznością” – powiedział  Leszek A. Hardek, Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Prof. Marek Bryx, prorektor Szkoły Głównej Handlowej, Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości SGH podkreślił: „Dalszy rozkwit sektora nieruchomości, mnogość oraz stopień skomplikowania nowych obszarów działań, musi wiązać się z dalszą profesjonalizacją, edukacją. Duża w tym rola i wyzwanie również dla organizacji zawodowych”.

Podsumowując ostatni okres działań, przedstawiciele PFRN przypomnieli o dużym sukcesie, jakim było uruchomienie w 2014 r. Centralnego Rejestru PFRN w odpowiedzi na deregulację – dziś w ogólnodostępnej bazie znajduje się już ponad 6000 pośredników i zarządców z licencjami Federacji. Wkrótce PFRN uruchomi nadawanie specjalizacji, co będzie dalszym krokiem w kierunku profesjonalizacji. Uczestniczący w Kongresie prezydent CCIM Mark Macek zwrócił uwagę słuchaczy na siłę „znaczka” eksperta na zderegulowanym rynku – dziś tytuł CCIM posiada w Polsce 214 osób, a wyłącznym organizatorem kursów i egzaminów CCIM w naszym kraju na porozumienia z CCIM w Chicago jest PFRN.

O nowych szansach dla przedsiębiorców płynących z "zarządzania ekonomią w okresie pokryzysowym w UE" mówiła prof. Danuta Hübner, posłanka do Parlamentu Europejskiego. „Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się krajów we Wspólnocie, ale to nie powinno usypiać naszej czujności. Chcąc być konkurencyjni, musimy włożyć dużo pracy w budowanie gospodarki opartej na innowacyjności, a także działać w kierunku pełniejszego uczestnictwa Polski w UE, bo w pojedynkę nawet największe gospodarki niewiele znaczą” – powiedziała prof. Danuta Hübner. Unijne swobody tworzą wspólny rynek nieruchomości z korzyścią także dla polskich pośredników i zarządców nieruchomości. 

„Jesteśmy silnie zaangażowani we wprowadzenie Europejskiej Legitymacji Zawodowej. To jeden z szeregu istotnych tematów, w ramach których reprezentujemy interesy naszych członków przed instytucjami Unii Europejskiej. Różnorodność krajowych i europejskich przepisów sprawia, że spójne działania są dziś jeszcze bardziej pilne niż dotychczas” – zaznaczyła Claudine Speltz, przedstawiciel CEPI CEI Europejskiej Rady Profesjonalistów Rynku Nieruchomości, która reprezentuje 34 stowarzyszenia i federacje krajowe. Polska Federacja Rynku Nieruchomości jest pierwszym z Polski członkiem CEPI od 2001 r. 

Ogromną rolę tworzenia wysokiej jakości prawa również dla rozwoju przedsiębiorczości przybliżył gościom Kongresu prof. Jerzy Stępień, prawnik, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego. „Dobre, proste i przejrzyste prawo jest niezbędne do dalszego stymulowania rozwoju rynku nieruchomości. Z procesem legislacyjnym jest dziś niestety źle, bo nie został on zreformowany. Do Trybunału Konstytucyjnego trafia rocznie około 100 spraw o zbadanie prawa pod kątem zgodności z konstytucją, z czego nawet 70 proc. kończy się stwierdzeniem niekonstytucyjności” – powiedział prof. Jerzy Stępień.

Podczas Kongresu dr Joanna Kochanowska, Prezes Zarządu PlatformaMieszkaniowa.pl oraz Jarosław Święcicki, Prezes Zarządu Grupy Morizon-Melog przedstawili tematy, dzięki którym możliwy będzie rozkwit sektora. Ze statystyk przedstawionych przez Jarosława Święcickiego wynika, że z usług pośredników nieruchomości korzysta coraz więcej klientów (22% w 2014 r. w porównaniu do 14% w 2013 r.), ale wciąż 60% osób jest niezdecydowanych czy przeprowadzi transakcję samodzielnie czy z pomocą profesjonalisty. Dr Joanna Kochanowska wykazała z kolei, że znacznie można zwiększyć sprzedaż, włączając do oferty biura mieszkania z rynku pierwotnego.

Wiele miejsca podczas XX Kongresu PFRN zajęły dyskusje, dotyczące przyszłości rynku nieruchomości. Przedstawiciele Northern Virginia Association of Realtors: Christine M. Todd, Dyrektor Generalny oraz Mary Bayat, Prezydent Elekt podkreślili, że dużą szansą są współpraca i integracja. „Kooperacja jest także niezbędna do budowania sektora usług pośrednictwa opartego o umowy na wyłączność. To ogromne, jeśli nie najważniejsze wyzwanie dla branży w najbliższym czasie” – dodał Szymon Sędek, pierwszy prezydent PFRN.

Aby w kolejnych latach skutecznie zdobywać klientów usług nieruchomości, należy umieć przyciągnąć uwagę, zaistnieć i wyróżnić się, a także posiąść wiedzę o sposobach dotarcia do tzw. generacji klientów Y i Z, którzy w znacznym stopniu funkcjonują dziś w Internecie. 

„Stosowane narzędzia marketingowe są ważne, ale najistotniejsza jest wiarygodność. Dziś, szczęśliwie, wracamy do czasów II RP, gdy nazwy firm były sygnowane nazwiskami ich właścicieli. To oni zaświadczali o jakości prowadzonych przez siebie biznesów” – zaznaczył Jacek Kotarbiński, uznany autorytet świata marketingu. 

Joanna Malinowska-Parzydło, prekursorka tematyki zarządzania kapitałem reputacji podkreśliła coraz silniejszą potrzebę budowania marki własnej i konieczność motywowania pracowników. „Dziś powoli mija tzw. era zarządzania poprzez Excel, a na znaczeniu zyskują relacje międzyludzkie, czyli paradygmat H2H: Human to Human” – powiedziała.  

Goście Kongresu mogli zapoznać się również z tematem ochrony praw autorskich w pracy pośrednika nieruchomości. O tym jak w dobie Internetu chronić wizerunek i umieć radzić sobie z prawem do prywatności opowiedziała radca prawny Paulina Rybińska. 

W trakcie pierwszego dnia Kongresu medalami XX-lecia uchonorowano osoby, które swoją pracą społeczną i zaangażowaniem przyczyniły się do zbudowania i rozwoju zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i  zarządcy nieruchomości. Medal jest symbolicznym podsumowaniem dwóch dekad tworzenia profesjonalnych usług na rynku nieruchomości, a jednocześnie jest wyrazem uznania środowiska zawodowego [ zobacz spis nagrodzonych ].

Przyznano również nagrody specjalne za działalność charytatywną z okazji 20-lecia istnienia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, której jako motto przyświecały słowa Jana Pawła II - "Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi" - [ zobacz spis nagrodzonych stowarzyszeń ]

W trakcie Kongresu ogłoszono również wyniki konkursu  na najlepszą pracę magisterską z zakresu rynku nieruchomości napisaną i obronioną w danym roku Przyznawana Nagroda stanowi zarówno wyróżnienie dla autora jak i możliwość promocji ośrodka akademickiego, zarówno w środowisku osób zawodowo związanych z  rynkiem nieruchomości jak i mediach. Decyzją członków kapituły nie przyznano nagrody a jedynie wyróżnienie, które otrzymała Marta Katarzyna Maćkowska, praca pt. „Perspektywa wprowadzenia w Polsce funduszy inwestycyjnych typu Real Estate Investment Trust na tle doświadczeń państw europejskich", napisana pod kierunkiem dr hab. inż. Małgorzaty Jaworek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.Ważną częścią XX Kongresu PFRN była Jubileuszowa Gala, która odbyła się pierwszego dnia po zakończeniu części merytorycznej w pięknie udekorowanej Sali Balowej. Uroczysty wieczór, prowadzony przez Karolinę Kisiel, Członka Zarządu PFRN oraz Grzegorza Dobrowolskiego, Wiceprezydenta PFRN, rozpoczął się od wręczania Złotych Odznak i Wyróżnień PFRN.

Na podstawie wyników głosowania członkowie Kapituły zdecydowali o przyznaniu czterech Złotych Odznak, które otrzymali:

 • Karpiński Wojciech
 • Klatt Agnieszka
 • Piszczałkowski Paweł
 • Starzyk Artur

Przyznano również trzynaście Wyróżnień PFRN 2015, które odebrali:

 • Gaweł Maria
 • Grygier Janusz
 • Hewelt Artur
 • Janczar Marcin
 • Joks Marlena
 • Kisiel Karolina
 • Kudyk Adam
 • Połowianiuk Jakub
 • Tarnogórska Joanna
 • Winiczenko Ewa
 • Wiśniewski Marcin
 • Woźniczka Barbara
 • Zamojda Marcin

Nagrodę „medialną ogólnopolską”, która przyznawana jest osobom czy instytucjom, które w publikatorach o zasięgu ogólnopolskim w swych publikacjach kładą szczególny nacisk na opisywanie zjawisk rynku nieruchomości, wyjaśniając jego zawiłości i analizując istniejący stan faktyczny i prawny w tym roku otrzymali:

 • w kategorii prasa - Dział Ekonomiczny Rzeczpospolitej
 • w kategorii internet - Biznes.pl (grupa Onet.pl)
 • w kategorii telewizja - TVN24 BiŚ

Nagrodę za publikację roku otrzymała:

 • Anna Jackowska za publikację "Niedozwolone postanowienia umowne w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w świetle orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów"

Nagrodę doroczną dla stowarzyszenia przyznano:

 • Zachodniopomorskiemu Stowarzyszeniu Pośredników Obrotu Nieruchomościami

Serdecznie gratulujemy!

Był rónież tort jubileuszowy i wiele godzin doskonałej zabawy.

Serdeczne podziękowania składamy tym instytucjom i firmom, które wsparły organizację XX Kongresu PFRN:

PATRONAT HONOROWY:

 • Ministerstwo Gospodarki
 • Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak
 • Wojewoda Mazowiecki
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik
 • Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
 • NBP Narodowy Bank Polski
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Polski Związek Firm Deweloperskich

PATRONAT PRASOWY:

 • "Rzeczpospolita"
 • Nieruchomości C.H. Beck
 • „Property Journal - Polska Giełda Nieruchomości” 
 • „Facility Manager”
 • Gazeta Mieszkaniowa

WSPÓŁPRACA:

 • CEPI CEI Europejska Rada Profesjonalistów Rynku Nieruchomości
 • SAGA Brokers
 • Instytut CCIM
 • National Association of REALTORS®
 • Northern Virginia Association of REALTORS® (NVAR)

SPONSOROM XX Kongresu 

 • PZU SA - diamentowemu sponsorowi
 • Platformie mieszkaniowej - diamentowemu sponsorowi
 • Grupie Morizon - Melog.com - złotemu sponsorowi
 • Centrum AMRON - srebrnemu sponsorowi
 • Fundacji STRIXA - srebrnemu sponsorowi
 • iHouse  
 • oraz partnerowi Gali XX lecia HENKELL & CO. VINPOL Polska Sp. z o.o.


Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA