Sektor nieruchomości 2025 - większy rynek, lepsze prawo, profesjonalizm

Sektor nieruchomości 2025
– większy rynek, lepsze prawo, profesjonalizm


Budowanie konkurencyjnej gospodarki opartej na innowacyjności, wykorzystanie szans, jakie stwarza wspólny europejski rynek, stanowienie prostszego i lepszej jakości prawa oraz dalszy profesjonalizm usług pośredników i zarządców nieruchomości – to jedne z najważniejszych wyzwań dla rynku nieruchomości w najbliższych latach. O rozwoju i kondycji tego sektora gospodarki dyskutowano podczas XX Kongresu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, który zakończył się 23 maja 2015 r. w Warszawie.

Wiedza + fachowość = wzrost
Jubileuszowy Kongres PFRN zgromadził rekordową liczbę ponad 200 profesjonalistów i gości specjalnych z Polski i z zagranicy. W czasie 2-dniowego wydarzenia, podczas 13 wykładów i debat uczestnicy podsumowali ostatnie 2 dekady na rynku nieruchomości i prognozowali jego przyszłość.
„Hasło XX Kongresu PFRN i całego rocznicowego roku brzmi PROFESJONALNI OD 20 LAT. To zdanie powinno być też lejtmotywem usług świadczonych przez pośredników i zarządców nieruchomości, w szczególności po deregulacji zawodów. Stałe podnoszenie kwalifikacji, śledzenie zmian w przepisach prawnych i nauka nowych narzędzi są i będą koniecznością” – powiedział  Leszek A. Hardek, Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Prof. Marek Bryx, prorektor Szkoły Głównej Handlowej, Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości SGH podkreślił:
„Dalszy rozkwit sektora nieruchomości, mnogość oraz stopień skomplikowania nowych obszarów działań, musi wiązać się z dalszą profesjonalizacją, edukacją. Duża w tym rola i wyzwanie również dla organizacji zawodowych”.
Podsumowując ostatni okres działań, przedstawiciele PFRN przypomnieli o dużym sukcesie, jakim było uruchomienie w 2014 r. Centralnego Rejestru PFRN w odpowiedzi na deregulację – dziś w ogólnodostępnej bazie znajduje się już ponad 6000 pośredników i zarządców z licencjami Federacji. Wkrótce PFRN uruchomi nadawanie specjalizacji, co będzie dalszym krokiem w kierunku profesjonalizacji. Uczestniczący w Kongresie prezydent CCIM Mark Macek zwrócił uwagę słuchaczy na siłę „znaczka” eksperta na zderegulowanym rynku – dziś tytuł CCIM posiada w Polsce 214 osób, a wyłącznym organizatorem kursów i egzaminów CCIM w naszym kraju na porozumienia z CCIM w Chicago jest PFRN.

Silniejsza gospodarka i lepsze prawo
O nowych szansach dla przedsiębiorców płynących z "zarządzania ekonomią w okresie pokryzysowym w UE" mówiła prof. Danuta Hübner, posłanka do Parlamentu Europejskiego.
„Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się krajów we Wspólnocie, ale to nie powinno usypiać naszej czujności. Chcąc być konkurencyjni, musimy włożyć dużo pracy w budowanie gospodarki opartej na innowacyjności, a także działać w kierunku pełniejszego uczestnictwa Polski w UE, bo w pojedynkę nawet największe gospodarki niewiele znaczą” – powiedziała prof. Danuta Hübner.
Unijne swobody tworzą wspólny rynek nieruchomości z korzyścią także dla polskich pośredników i zarządców nieruchomości.
„Jesteśmy silnie zaangażowani we wprowadzenie Europejskiej Legitymacji Zawodowej. To jeden z szeregu istotnych tematów, w ramach których reprezentujemy interesy naszych członków przed instytucjami Unii Europejskiej. Różnorodność krajowych i europejskich przepisów sprawia, że spójne działania są dziś jeszcze bardziej pilne niż dotychczas”zaznaczyła Claudine Speltz, przedstawiciel CEPI Europejskiej Rady Profesjonalistów Rynku Nieruchomości, która reprezentuje 34 stowarzyszenia i federacje krajowe. Polska Federacja Rynku Nieruchomości jest członkiem CEPI od 2011 r.
Ogromną rolę tworzenia wysokiej jakości prawa również dla rozwoju przedsiębiorczości przybliżył gościom Kongresu prof. Jerzy Stępień, prawnik, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego.
„Dobre, proste i przejrzyste prawo jest niezbędne do dalszego stymulowania rozwoju rynku nieruchomości. Z procesem legislacyjnym jest dziś niestety źle, bo nie został on zreformowany. Do Trybunału Konstytucyjnego trafia rocznie około 100 spraw o zbadanie prawa pod kątem zgodności z konstytucją, z czego nawet 70 proc. kończy się stwierdzeniem niekonstytucyjności” – powiedział prof. Jerzy Stępień.
Podczas Kongresu dr Joanna Kochanowska, Prezes Zarządu PlatformaMieszkaniowa.pl oraz Jarosław Święcicki, Prezes Zarządu Grupy Morizon-Melog przedstawili tematy, dzięki którym możliwy będzie rozkwit sektora. Ze statystyk przedstawionych przez Jarosława Święcickiego wynika, że z usług pośredników nieruchomości korzysta coraz więcej klientów (22% w 2014 r. w porównaniu do 14% w 2013 r.), ale wciąż 60% osób jest niezdecydowanych czy przeprowadzi transakcję samodzielnie czy z pomocą profesjonalisty. Dr Joanna Kochanowska wykazała z kolei, że znacznie można zwiększyć sprzedaż, włączając do oferty biura mieszkania z rynku pierwotnego.

Wyzwania dla przyszłości
Wiele miejsca podczas XX Kongresu PFRN zajęły dyskusje, dotyczące przyszłości rynku nieruchomości. Przedstawiciele Northern Virginia Association of Realtors: Christine M. Todd, Dyrektor Generalny oraz Mary Bayat, Prezydent Elekt podkreślili, że dużą szansą są współpraca i integracja.
„Kooperacja jest także niezbędna do budowania sektora usług pośrednictwa opartego o umowy na wyłączność. To ogromne, jeśli nie najważniejsze wyzwanie dla branży w najbliższym czasie” – dodał Szymon Sędek, pierwszy prezydent PFRN.
Aby w kolejnych latach skutecznie zdobywać klientów usług nieruchomości, należy umieć przyciągnąć uwagę, zaistnieć i wyróżnić się, a także posiąść wiedzę o sposobach dotarcia do tzw. generacji klientów Y i Z, którzy w znacznym stopniu funkcjonują dziś w Internecie.
„Stosowane narzędzia marketingowe są ważne, ale najistotniejsza jest wiarygodność. Dziś, szczęśliwie, wracamy do czasów II RP, gdy nazwy firm były sygnowane nazwiskami ich właścicieli. To oni zaświadczali o jakości prowadzonych przez siebie biznesów” – zaznaczył Jacek Kotarbiński, uznany autorytet świata marketingu.
Joanna Malinowska-Parzydło, prekursorka tematyki zarządzania kapitałem reputacji podkreśliła coraz silniejszą potrzebę budowania marki własnej i konieczność motywowania pracowników.
„Dziś powoli mija tzw. era zarządzania poprzez Excel, a na znaczeniu zyskują relacje międzyludzkie, czyli paradygmat H2H: Human to Human” – powiedziała.  
Goście Kongresu mogli zapoznać się również z tematem ochrony praw autorskich w pracy pośrednika nieruchomości. O tym jak w dobie Internetu chronić wizerunek i umieć radzić sobie z prawem do prywatności opowiedziała radca prawny Paulina Rybińska.

PFRN nagradza
Podczas XX Kongresu Polska Federacja Rynku Nieruchomości nagrodziła również media, które w swych publikacjach kładą szczególny nacisk na opisywanie zjawisk rynku nieruchomości, wyjaśniając jego zawiłości i analizując istniejący stan faktyczny i prawny. W tym roku Nagrodę Medialną Ogólnopolską otrzymali: Dział Ekonomiczny Rzeczpospolitej (w kategorii prasa), Biznes.pl –Grupa Onet.pl (w kategorii Internet) oraz TVN24 Biznes i Świat (w kategorii telewizja).
Podczas Kongresu zostały wręczone ponadto medale 20-lecia oraz nagrody PFRN, w tym złote odznaki, wyróżnienia oraz nagrody za działalność charytatywną.

Patronat honorowy nad tegorocznym Kongresem objęli: Prezydent m.st. Warszawy, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Narodowy Bank Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Pracodawcy RP oraz Polski Związek Firm Deweloperskich.

_____________________________________________________

Informacji mediom udziela:

Teresa Suska, Dyrektor PFRN, tel. (+48) 512 368 422, email: tsuska@pfrn.pl

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA