Prezydent z Krakowa. Zmiana władzy w PFRN

Prezydent z Krakowa. Zmiana władzy w PFRN


Andrzej Piórecki został wybrany Prezydentem Elektem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Na czele najstarszej, 21-letniej organizacji zawodowej w Polsce, skupiającej pośredników i zarządców nieruchomości stanie po zakończeniu kadencji obecnego zarządu.
 
- To niezwykle odpowiedzialna funkcja, szczególnie w dobie wyzwań stojących obecnie przed rynkiem nieruchomości i PFRN, a związanych m.in. z przywróceniem nadszarpniętego deregulacją społecznego zaufania do zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Dynamika zmian na rynku nieruchomości jest duża. Zmieniają się także wymagania względem samego rynku, ale i naszej organizacji. To czas, gdy rola PFRN nieustająco wzrasta – powiedział Andrzej Piórecki, Prezydent Elekt Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Andrzeja Pióreckiego wybrała Rada Krajowa PFRN podczas posiedzenia, które odbyło się 12 stycznia. Prezydent Elekt obejmie stanowisko Prezydenta PFRN po upływie kadencji obecnego zarządu – od czerwca. Wówczas też zostaną wybrani członkowie Zarządu i pozostałych organów statutowych. Ustępujący Prezydent PFRN – Leszek A. Hardek, jako trzecia osoba w historii Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości pełni tę funkcję przez 2 kolejne kadencje, czyli maksymalny okres przewidywany przez statut Federacji, będąc wcześniej jeszcze przez jedną kadencję członkiem zarządu PFRN.

Andrzej Piórecki zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami wykonuje od 1990 roku. Siedem lat później został członkiem Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, w którym aktywnie działa do dziś. W latach 2006-2010 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Nadzoru i Przestrzegania Zapisów Ustawy o Gospodarce Nieru-chomościami, zasiadał także w Komisji Etyki Zawodowej przy MSPON. Odpowiedzialny także za pracę Komisji Etyki Zawodowej przy PFRN. Wieloletni uczestnik spotkań Rady Krajowej organizacji. W latach 2010-2014 prezes MSPON. Odpowiedzialny za praktyki dla kandydatów na pośredników, organizator kursów i szkoleń. Za pracę na rzecz środowiska odznaczony Złotą Odznaką MSPON oraz Złotą Odznaką PFRN. W trakcie jego prezesury MSPON został trzykrotnie wyróżniony przez Polską Federację Rynku Nieruchomości tytułem najlepszego stowarzyszania w Polsce. Organizator wielu akcji społecznych m.in. na rzecz powodzian oraz corocznej Wigilii dla osób bezdomnych. Obecnie wiceprezes MSPON. 

_____________________________________________________

Informacji mediom udziela:

Teresa Suska, Dyrektor PFRN, tel. (+48) 512 368 422, email: tsuska@pfrn.pl

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA