Co z tą ziemią? Wiele wątpliwości podczas "drzwi otwartych" PFRN 2016

CO Z TĄ ZIEMIĄ? 

WIELE WĄTPLIWOŚCI PODCZAS "DRZWI OTWARTYCH" PFRN 2016 


Nowe zasady obrotu ziemią w Polsce były palącym tematem w trakcie tegorocznych „DRZWI OTWARTYCH”, organizowanych cyklicznie przez PFRN z okazji Dnia Pośrednika w ponad 200 biurach nieruchomości w całym kraju. Dzięki bezpłatnym poradom Klienci mogli również rozwiać wiele wątpliwości dotyczących aspektów prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych na rynku nieruchomości.


Nowa rzeczywistość, nowe problemy

Jak co roku po bezpłatną radę m.in. z zakresu prawa budowlanego, cywilnego, podatkowego czy rzeczoznawstwa zgłaszali się konsumenci planujący sprzedaż lub wynajęcie mieszkania (59 proc. odwiedzających) oraz ci, którzy myślą o własnym lokum (36 proc.) lub ziemi (5 proc.). Problemy, z którymi najczęściej przychodzili to te związane z zakupem lub sprzedażą nieruchomości (50 proc.), przeniesieniem własności (27 proc.) lub jej skomplikowanym stanem prawnym (23 proc.). Po raz pierwszy w tym roku wątpliwości te pośrednicy rozpatrywali w kontekście nowej ustawy o obrocie ziemią. 

Niepewność inwestorów

Obowiązujące od 30 kwietnia przepisy w poważny sposób ograniczają obrót ziemią w Polsce, wstrzymując na pięć lat sprzedaż państwowych nieruchomości lub ich części. Wyjątkiem są jedynie nieruchomości rolne o pow. do 2 ha oraz te ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także domy, lokale mieszkalne, budynki gospodarcze i garaże wraz z niezbędnymi gruntami i ogródkami przydomowymi. Niezwykle surowe są także kryteria, które muszą spełnić osoby przystępujące do przetargów na sprzedaż gruntów rolnych. Co ważne nowa ustawa zmienia również zasady prywatnego obrotu ziemią. Od tej chwili mogą ją nabywać jedynie wykwalifikowani rolnicy, prowadzący osobiście gospodarstwo rolne o pow. nie większej niż 300 ha i co najmniej od pięciu lat mieszkający na terenie gminy. Prawa kupna nieruchomości rolnych nie utracą kościoły i związki wyznaniowe. Przepisy ustawy i przewidziane nią ograniczenia nie będą miały również zastosowania do działek mniejszych niż 0,3 ha.  Nowe przepisy określają także prawo pierwokupu ziemi w przypadku prywatnego obrotu ziemią. Nie będzie on dotyczył dziedziczenia gospodarstwa przez osoby bliskie. – Stajemy dziś przed dużym problemem, którego źródła sięgają lat 2003-2004, kiedy to wygaszono wszystkie Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Gdyby Polska była pokryta MPZP w całości, a nie tylko w 25-30 proc., każdy doskonale wiedziałby co kupuje i z czym musi się liczyć. Tym bardziej, że od dawna było wiadomo, że 1 maja kończy się wynegocjowany „okres ochronny” i wzorem innych państw członkowskich UE może zostać wprowadzona ustawa ograniczająca obrót ziemią rolną. Niepokojące są też zapowiedzi, że nowe prawo jest jedynie tymczasowe, a docelowe ma dopiero powstać – mówi Leszek A. Hardek, prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Stabilny rynek wtórny

W tegorocznej akcji „DRZWI OTWARTE” jak w soczewce skupia się także sytuacja na rynku nieruchomości wtórnych. Stabilne ceny nieruchomości (średnie ceny ofertowe mieszkań w różnych miastach pozostają na tym samym poziomie) zachęcają do kupowania. I najbliższe miesiące nie powinny przynieść większych zmian. Nawet w kontekście doskonałych wyników deweloperów oraz dużej liczby nowych mieszkań na rynku pierwotnym. - Ożywienie na rynku pierwotnym obserwujemy od kilku lat. Niewątpliwy wpływ na dobrą jego kondycję miał program MdM, który dziś na rynku wtórnym praktycznie nie funkcjonuje – mówi Leszek A. Hardek. Wprawdzie Mieszkanie dla Młodych w niektórych miastach w ostatnim kwartale ubiegłego roku przełożyło się na zwiększony popyt na rynku wtórnym, ale dziś sytuacja wraca do normy. - Środki z MdM na ten rok zostały już wyczerpane. W zasadzie powróciliśmy do stanu sprzed 1 września 2015 r., gdy program mógł być wykorzystywany jedynie na rynku pierwotnym – zauważa Leszek A. Hardek.

_____________________________________________________

Informacji mediom udziela:

Teresa Suska, Dyrektor PFRN, tel. (+48) 512 368 422, email: tsuska@pfrn.pl

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA