2. Streamlined - jak złożyć dokumenty?

 Jak złożyć - krok po kroku:

-
zaloguj się na stronę Instytutu (http://portfolio.ccim.com/howtos/process.action),

-wypełnij i załącz wniosek do Instytutu CCIM (Application form),

- wypełnij pole "Roles & Responsibilities" - jest to podsumowanie wszystkich funkcji wykonywanych w ramach swojej aktualnej pozycji. Drzewo opisujące kim jesteś i co robisz jako profesjonalista na rynku nieruchomości komercyjnych. (Nie kopiuj opisu pracy),

- stwórz i załącz swoje CV,

- wypełnij i załącz formularz "Summary of Qualifying Activities" - jest to podsumowanie wszystkich działań handlowych na rynku nieruchomości, w której widać znaczące zaangażowane i które były zrealizowane w ciągu ostatnich pięciu (5) lat.

- wypełnij i załącz formularz "Affidavits" - jest to oświadczenie, które musi być załączone od każdej firmy, w której pracowałeś w ciągu ostatnich pięciu lat. Oświadczenia działają jako dowód zaangażowania. Mogą być wystawione przez: CFO, CPA lub Managing Broker.

- poproś o 3 rekomendacje:
Chapter Recomendation (od PFRN),
Client Recommendation (od klienta),
CCIM Recommendation (od osoby z tytułem CCIM).

Rekomendacje są wysyłane bezpośrednio do Instytutu na adres designation@ccim.com przez powyższe osoby.

Zobacz także inne teksty:
3. Streamlined Non-Transactional - jak złożyć dokumenty?
Portfolio - informacje ogólne i materiały w języku angielskim
Jak złożyć portfolio?
1. Traditional - jak złożyć dokumenty?
Czynności zaliczane/niezaliczane do doświadczenia zawodowego
Jak udokumentować doświadczenie?

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA