Boom na Centralny Rejestr PFRN - Polska ma nowych partnerów z USA

BOOM NA CENTRALNY REJESTR PFRN
POLSKA MA NOWYCH PARTNERÓW Z USA


Polska Federacja Rynku Nieruchomości zyskuje nowego partnera biznesowego. Jest nim Mainstreet Organization of REALTORS® (MORe) z Chicago, czwarte co do wielkości amerykańskie stowarzyszenie pośredników i zarządców z ponad 90-letnią tradycją i 15 tys. członków. Początek nowej współpracy zbiega się w czasie z odnawianiem licencji pośredników i zarządców PFRN. Wydawane co trzy lata dokumenty cieszą się ogromnym zainteresowaniem profesjonalistów.

- Rozpoczynając współpracę z MORe chcemy otworzyć nowe możliwości dla nowego pokolenia pośredników i zarządców. Rynek amerykański wyprzedza doświadczenia europejskie i wskazuje kierunki rozwoju. Dziś potrzebujemy konkretnych rozwiązań biznesowych. Dodatkowym, ważnym argumentem jest fakt iż Chicago jest największym skupiskiem Polaków poza krajem (ponad 1,3 mln osób polskiego pochodzenia, w tym około 250 tys. mówiących na co dzień po polsku). Możliwości wspólnych  interesów i bezpośredniej współpracy są tym bardziej realne – mówi Grzegorz Dobrowolski, wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, największej i najstarszej polskiej organizacji zawodowej w Polsce, skupiającej pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.


„Nie” dla deregulacji

Amerykanie (wcześniej stowarzyszenie NVAR z Północnej Virginii) od początku współpracy z PFRN, a więc od 20 lat, podkreślają wagę przestrzegania w codziennej pracy kodeksu etyki i najwyższych zawodowych standardów. Podobne doświadczenia płyną z Europy, z którą Federacja także rozwija współpracę m.in. za sprawą przynależności do Europejskiej Rady Nieruchomości z siedzibą w Brukseli – CEPI. Organizacja od początku sprzeciwia się deregulacji zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości w Polsce, podkreślając, że takie kraje jak Niemcy, Irlandia, Czechy, Francja czy Belgia wprowadzają dodatkowe zabezpieczenia i regulacje, chroniące klientów na rynku nieruchomości. Od trzech lat polski głos zabierany w tej i innych sprawach na europejskim forum jest jeszcze bardziej słyszalny i ceniony. A to za sprawą Grzegorza Dobrowolskiego, który został właśnie wybrany na kolejną 3-letnią kadencję w zarządzie CEPI.

Doświadczenia amerykańskie i europejskie PFRN z powodzeniem przenosi na rodzimy rynek, rozwijając po deregulacji własne narzędzie do nadawania licencji i tym samym dbając o dalszą profesjonalizację środowiska.


Największa baza w kraju

Działający od końca 2013 roku Centralny Rejestr Pośredników i Zarządców Nieruchomości (dostępny na stronie www.rejestr.pfrn.pl), zawiera już blisko 8 tys. nazwisk osób spełniających najwyższe zawodowe standardy. Wykaz ten jest podstawowym źródłem informacji dla klientów, którzy chcą skorzystać z usług  pośrednictwa lub zarządzania nieruchomościami. Jest on integralną częścią systemu nadawania licencji zawodowych PFRN. Osoby, które chcą uzyskać licencję pośrednika lub zarządcy nieruchomości, muszą spełnić wymagania regulaminu nadawania licencji i dobrowolnie przyjąć na siebie zobowiązania, wynikające z Kodeksu Etyki Pośrednika i Zarządcy Nieruchomości. Posiadacze licencji PFRN mają w Rejestrze własny profil, zawierający podstawowe dane, zakres świadczonych usług i informacje o posiadanym ubezpieczeniu OC. 

Deregulacja zmobilizowała nas do tworzenia branżowych uregulowań związanych z wykonywaniem zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Uruchomienie Centralnego Rejestru miało przede wszystkim dodatkowo zabezpieczyć interesy konsumentów. Po niemal trzech latach funkcjonowania możemy stwierdzić, że przynosi oczekiwane efekty – mówi Andrzej Piórecki, prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Licencje odnawiane są co trzy lata. Obecne, ogromne zainteresowanie pośredników i zarządów ich aktualizowaniem świadczy o potrzebie profesjonalizacji. – Wymagają od nas tego konsumenci, którzy w przeprowadzanych przez PFRN badaniach wielokrotnie wskazywali, że deregulacja zawodów była błędem. Blisko 50 proc. pytanych przez Federację chciało przywrócenia licencji, które są dla nich gwarancją przestrzegania najwyższych standardów i bezpieczeństwa, a aż 57 proc. obawiało się wzrostu liczby nierzetelnych pośredników i zarządów. Te wyniki niestety potwierdziła rzeczywistość. W PFRN wciąż odbieramy telefoniczne skargi od osób oszukanych przez pseudopośredników. Niestety w tej sytuacji niewiele jesteśmy już w stanie zrobić. Zgłaszane na policję sprawy zwykle, ze względu na niską szkodliwość czynu, są umarzane – ostrzega Andrzej Piórecki.

Rejestr jest aktualnie największą tego typu bazą w Polsce dostępną dla klientów on-line. I stale się rozwija. Od tego roku zawiera także podział na specjalizacje w różnych dziedzinach obrotu i zarządzania nieruchomościami, w tym sprzedaży mieszkań i najmu nieruchomości mieszkalnych.

 
_____________________________________________________

Informacji mediom udziela:

Teresa Suska, Dyrektor PFRN, tel. (+48) 512 368 422, email: tsuska@pfrn.pl

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA