Szkolenie 26.04.2019; Specustawa mieszkaniawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych w praktyce pośredników oraz inwestorów na rynku nieruchomości.


Specustawa mieszkaniawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych w praktyce pośredników oraz inwestorów na rynku nieruchomości.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM SZKOLENIA:

1.    Zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązywania ustawy – katalog zmian związanych z prawem do zabudowy nieruchomości – lokalizacja inwestycji a postanowienia studium kierunków zagospodarowania i rozwoju a postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2.    Forma i procedura wystąpienia inwestora o lokalizację inwestycji mieszkaniowej lub innej.
3.    Kompetencje organów gminy-obowiązki wójta/burmistrza/prezydenta i rady gminy.
4.    Forma prawna zgody lokalizacyjnej i przesłanki konieczne do jej uzyskania przez inwestora – zakres zobowiązań gminy.
5.    Terminy wydania zgody lokalizacyjnej w formie uchwały rady gminy i możliwości jej zaskarżenia oraz jej wygaśnięcie.
6.    Skutki prawne uchwały o zgodzie lokalizacyjnej dla gminy i właścicieli sąsiadujących nieruchomości.
7.    Zmiany przepisów związanych z nieruchomościami rolnymi i innymi w zakresie możliwości ich zabudowy wprowadzone przez ustawę.
8.    Możliwość realizacji inwestycji towarzyszących – obiektów handlowych w ramach inwestycji mieszkaniowych wraz z deweloperami na podstawie uchwały Rady Gminy.

CELE:

Przedstawienie nowych regulacji związanych ze specustawą mieszkaniową i zakresu jej obowiązywania dla gmin oraz zmian w planowaniu przestrzennym oraz innych przepisach prawa, skutki prawne i faktyczne dla gmin i właścicieli nieruchomości wraz z możliwością realizacji inwestycji towarzyszących – obiektów handlowych.

WYKŁADOWCA:

Adam Kudyk - prawnik i pośrednik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; na szkoleniach prowadzonych dla PFRN uzyskuje najwyższe oceny od uczestników.

INFORMACJE DODATKOWE:

Termin: 26 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00-16.00

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIII piętro, JM Tower, Warszawa

Koszty:
250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
350 zł brutto – dla osób spoza PFRN

*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.


REJESTRACJA

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza (drogą mailową na adres szkolenia@pfrn.pl ).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału


Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

Zobacz także inne teksty:
Sztuka budowania marki osobistej
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Szkolenie 05.09.2019 r. - Nieruchomości a małżeństwo. Ustroje majątkowe i ich wpływ na obrót nieruchomościami?
Szkolenie 06.09.2019 r. - Przepisy prawa związane z nabywaniem nieruchomości rolnych po zmianach w 2019 r.
Szkolenie 11.09.2019 r. - PUŁAPKI PRZY ZAKUPIE UDZIAŁÓW. Współwłasność i zniesienie współwłasności w praktyce.
Szkolenie 17.09.2019; Prawne aspekty planowania przestrzennego
Szkolenie 18-19.09.2019r. Wady prawne nieruchomości
Szkolenie 24-25.09.2019; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 1.10.2019r. Księgi wieczyste
Szkolenie 14.10.2019 r. - Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 16.10.2019 r. - Finansowanie nieruchomości przez banki
Szkolenie 29-30.10.2019; Negocjacje na rynku nieruchomości
Szkolenie 31.10.2019; Najem komercyjny lokali, budynków i powierzchni
Szkolenie 13.11.2019 r. - Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg
Szkolenie 26-27.11.2019; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 3-4.12.2019; Mistrz pozyskiwania ofert
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA