Szkolenie 27.02.2018; Podatek VAT na rynku nieruchomości

PODATEK VAT NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

27 lutego 2018 roku, WarszawaSzkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Kiedy zbycie nieruchomości podlega PCC

1.1. Transakcje niepodlegające VAT
1.2. Transakcje zwolnione od VAT
1.3. Aporty nieruchomości – VAT i PCC
1.4. Gospodarka nieruchomościami a PCC
1.5. Gospodarstwo rolne a PCC
1.6. Transakcje w najbliższej rodzinie
1.7. Planowane zmiany na rok 2017

2. Kiedy zbycie nieruchomości podlega podatkowi VAT

2.1. Prywatne transakcje a powtarzalność działań
2.2. Zarząd własnym majątkiem – orzecznictwo sądów
2.3. Definicja podatnika i działalności gospodarczej

3. Podatek VAT na rynku nieruchomości w 2016 roku

3.1. Nowa data powstania obowiązku podatkowego
3.2.  Nowa definicja podstawy opodatkowania
3.3. Faktury – obowiązkowe i na żądanie

4. Dostawy nieruchomości zwolnione od VAT

4.1. Pierwsze zasiedlenie
4.2. Brak prawa do odliczenia VAT
4.3. Tereny budowlane

5. Niskie obroty - zmiany

5.1. Limit obrotów a transakcje na rynku nieruchomości
a) sprzedaż nieruchomości
b) najem nieruchomości

5.2. Spis z natury - zmiana przepisów

6. Czynności zwolnione a korekta podatku odliczonego

6.1. Zmiana przeznaczenia środka trwałego
6.2. Zmiana przeznaczenia towaru handlowego

WYKŁADOWCA:

Stella Brzeszczyńska,

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podatkowe Studia Podyplomowe na SGH (dyplom z wyróżnieniem, specjalizacja – opodatkowanie obrotu nieruchomościami). Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ministerstwie Finansów oraz w spółkach doradztwa podatkowego. Stella Brzeszczyńska jest autorką wielu publikacji prasowych oraz książek z zakresu prawa podatkowego, w tym m.in.: Opodatkowanie obrotu nieruchomościami, Nieruchomość w firmie, Umowy w obrocie nieruchomościami. Ich pełna lista znajduje się w dziale Publikacje. Stale współpracuje z Nieruchomościami C.H.Beck oraz z Administratorem. Jest także członkiem kolegium redakcyjnego Monitora Podatkowego. Prowadzi wykłady z prawa podatkowego dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości. Współpracuje m.in. z SGH, CEE, Stowarzyszeniami Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Prowadzi także wykłady na Targach Mieszkaniowych dotyczące opodatkowana transakcji na rynku nieruchomości. Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych związanych z szeroko pojętym prawem nieruchomości. Dodatkową specjalnością jest podatek od spadków i darowizn. Współpracuje z przedsiębiorcami z rynku nieruchomości, pośrednikami w obrocie nieruchomościami oraz ze wspólnotami mieszkaniowymi i zarządcami nieruchomości.

DODATKOWE INFORMACJE:

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, Warszawa
Termin:  27 lutego 2018 r., w godz. 10.00-15.00 wykład, 15.00-16.00 konsultacje
Rejestracja 9.30 - 10.00

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
350zł brutto – dla osób spoza PFRN

*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT.

Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.

REJESTRACJA 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
na 0 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 100 %.

Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.
 
Zobacz także inne teksty:
Przegląd mediów 11-17.02.2019r.
Szkolenie 15.03.2019 r. - Jak przygotować portfolio transakcji? - warsztaty
23 Kongres PFRN, Bydgoszcz, 17-18 maja 2019
Kolejna 14 edycja konkursu o Nagrodę im. Jerzego Kląskały
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Szkolenie 04.03.2019; Ocena stanu prawnego i technicznego budynków z uwzględnieniem zmian w prawie użytkowania wieczystego
Szkolenie 7.05.2019 r. "Ochrona konkurencji na rynku nieruchomości"
Szkolenie 28.02.2019 r. - Skuteczna promocja ofert
Szkolenie 05-06.03.2019 r."Inwestycje w nieruchomości komercyjne(...)"
Szkolenie 15.03.2019; Najnowsze problemy dotyczące prawnych uwarunkowań planowania i zagospodarowania przestrzennego
Szkolenie 19.03.2019; Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 21.03.2019r. Finansowanie nieruchomości przez banki z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych
Szkolenie 28.03.2019r. Służebności przesyłu
Szkolenie 02.04.2019r. "Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg (...)"
Reklama na stronie PFRN
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA