Patronaty i współpraca PFRN - relacje (2017 r.)
Luty:

4-5 luty, Wrocław, Targi Nowy DOM Nowe MIESZKANIE

Organizator: Murator EXPO, Patronat honorowy: PFRN

Wiosenną edycję Targów odwiedziło blisko 9,2 tys. zwiedzających. Powierzchnia wystawiennicza prezentowała się imponująco – stoiska Wystawców przyciągały pomysłowością, atrakcyjną aranżacją i profesjonalnym sposobem prezentacji. Swoją ofertę przedstawiło blisko stu Wystawców: w tym znane firmy lokalne (m.in.: Archicom, WPBM Mój Dom, Arkop Deweloper, Temar Deweloper, Dom Invest, Rafin Developer, Triada Dom, Inkom) oraz przedstawiciele ogólnopolskich firm deweloperskich (Vantage Development, Atal,  Fadesa Polnord Polska, BPI Polska, Ronson, Longbridge, Bouygues Immobilier, mLocum). Nie zabrakło ofert kredytów mieszkaniowych prezentowanych przez pośredników (MURATOR FINANSE, Doradza.pl, Notus, PLCG Kredyty Hipoteczne). Liczną reprezentację miały agencje pośrednictwa nieruchomości (SM Bracia Juszczak, DOSPON i inni) oraz firmy świadczących usługi z dziedziny aranżacji wnętrz (m.in.: AM-PM Agnieszka Kołacka). Ekspozycję wystawców dopełnił bogaty program edukacyjny i rozbudowane Centrum Porad, w którym goście mogli korzystać z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji m.in. z dziedziny: prawa, podatków, finansów czy aranżacji wnętrz i ogrodów.


28 luty, Warszawa, Problematyka powierzchni: użytkowych, całkowitych, najmu, GLA, IGA, add-on factor, brutto, netto – według norm polskich i zagranicznych

Organizator: Wydawnictwo C.H. Beck, Patronat honorowy: PFRN

Na szkoleniu przekazywana była wiedza na temat praktycznego aspektu stosowania norm obmiaru powierzchni dla różnych celów (najem, kupno-sprzedaż, podatki od nieruchomości, remonty, zarządzanie budynkiem). Szkolenie powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku.  Na szkoleniu omówione zostały wszystkie normy obmiaru powierzchni stosowane na rynku polskim, łącznie z wyjaśnieniem zagadnienia GLA. Szkoleniowiec omawiał liczne przykłady z praktyki na podstawie wykonanych kilkuset obmiarów budynków i przeprowadzonych wielu rozmowach z pośrednikami nieruchomości, zarządcami oraz właścicielami budynków. Kwintesencją szkolenia było porównanie liczbowe i procentowe powierzchni najmu dla każdej normy dla jednego wspólnego piętra budynku. Szkolenie zawierało omówienie wyroków sądów przy powierzchni podatku od nieruchomości.  Omówione zostały również techniczne zasady pomiaru, ich dokładności oraz możliwości wraz z autorskim sposobem pomiaru.


Marzec:


Kwiecień:


Maj:

15 maj, Warszawa, House flipping – od zakupu do sprzedaży. Rozliczenie podatkowe

Organizator: Wydawnictwo C.H. Beck, Patronat honorowy: PFRN


Celem szkolenia było przekazanie wiedzy z zakresu skutków podatkowych inwestowania w nieruchomości oraz wskazanie najbardziej optymalnych dróg postępowania w tym zakresie. Podczas seminarium przedstawione zostały m.in. obszary zagrożeń oraz ryzyk podatkowych towarzyszących inwestowaniu w nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń w podatku VAT, a całość wykładu oparta została na licznych przykładach praktycznych oraz najnowszym orzecznictwie sądowym.Na szkoleniu w skondensowanej i praktycznej formie przedstawione zostały najważniejsze zasady zawierania umów sprzedaży nieruchomości oraz skutki podatkowe obrotu nieruchomościami niezależnie od skali inwestycji.


16 maj, Warszawa, Biura XXI wieku

Organizator: OSWBZ.org,Program merytoryczny konferencji został przygotowany z udziałem deweloperów, zarządców nieruchomości, prawników oraz przedstawicieli środowisk akademickich, a punktem wyjścia do rozmowy w ramach przygotowanych paneli dyskusyjnych była prezentacja raportu „Zużycie energii w budynkach biurowych”. Jak wynikało z analizy zawartej w raporcie udział energii elektrycznej zużywanej przez najemców w badanych obiektach, w całkowitym bilansie energetycznym budynku wahał się od 14% do 65%. Zastosowane metody obliczeniowe pozwoliły na wydzielenie profilu energetycznego najemcy z profilu budynku. W pierwszej dyskusji moderowanej przez Agnieszkę Kalinowską-Sołtys z APA Wojciechowski Architekci, wzięli udział: Zuzanna Paciorkiewicz, Partner w dziale Business Space Asset Services w firmie Cushman & Wakefield, Artur Wysocki ze Skanska Propety Poland oraz Piotr Bartkiewicz z Go4Energy. Uczestnicy panelu omawiali zagadnienia związane z rosnącą świadomością najemców, deweloperów i inwestorów na temat certyfikacji, możliwością racjonalizowania kosztów eksploatacyjnych budynku oraz rolą użytkownika budynku.


29-30 maj, Sopot, Forum Rynku Nieruchomości 2017

Organizator: Nowy Adres S.A., Patronat honorowy: PFRN

Optymistyczne nastroje dominowały podczas 7. edycji konferencji „Forum Rynku Nieruchomości”, którą firma Nowy Adres S.A. zorganizowała w dniach 29-30. maja w sopockim hotelu Sheraton. Wszystkie sektory rynku nieruchomości mają się dobrze lub bardzo dobrze i wstrząsnąć nim mógłby tylko jakiś nieprzewidziany, zewnętrzny kataklizm. Poprzednie edycje „Forów Rynku Nieruchomości” otwierane były wykładami wybitnych polskich makroekonomistów, którzy pochylali się nad kondycją naszej gospodarki. Tegoroczna edycja „FRN” wyłamała się z tego schematu - jej gościem specjalnym był prof. dr hab. Stanisław Koziej, polski wojskowy, nauczyciel akademicki i urzędnik państwowy, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.


Czerwiec:

1 czerwiec, Warszawa, Szacowanie kosztów opłaty eksploatacyjnej w nieruchomości komercyjnej

Organizator: Wydawnictwo C.H. Beck, Patronat honorowy: PFRN

Szkolenie było skierowane do osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości komercyjnych, a także do wszystkich zainteresowanych probolematyką funkcjonowania nieruchomości komercyjnych. Celem szkolenia było między innymi zapoznanie uczestników z metodami oszacowania kosztów kunkcjonowania nieruchomości komercyjnej, omówienie metod szacowania zużycia mediów, czy zapoznanie z wachlarzem usług dodatkowych świadczonych w nieruchomości komercyjnej wraz ze sposobami ich kalkulacji.


Wrzesień:

2-3 wrzesień, Wrocław, Targi Nowy DOM Nowe MIESZKANIE

Organizator: Murator EXPO, Patronat honorowy: PFRN

Ta edycja pokazała, że rośnie liczba osób zainteresowanych zakupem mieszkań na wynajem. W targową sobotę pod wodzą Marka Wielgo, redaktora naczelnego serwisu muratorplus.pl w gronie szacownych gości: Barbary Wodzińskiej szefowej pomorskiego oddziału Stowarzyszenia Mieszkanicznik, Artura Kaźmierczaka prezesa Mzuri Investments, Magdaleny Miązek dyrektor biura zarządzania najmem w BGK Nieruchomości, Ewy Nowickiej dyrektor sprzedaży w firmie Euro Styl czy Marii Kreft z Dom&House Nieruchomości debatowano o inwestowaniu w mieszkania na wynajem: czym powinny kierować się osoby decydujące się na tego typu inwestycję? kiedy jest ona najkorzystniejsza, a równocześnie najbezpieczniejsza? Dyskusja na scenie głównej Gdynia Areny zgromadziła liczne grono zwabionych przeciętną rentownością wynajmu mieszkania, która jest obecnie 3-4 razy wyższa niż oprocentowanie bankowej lokaty. Przewidziana na dwie - debata przeciągnęła się do trzech godzin.


22 wrzesień, Olsztyn, 17 Ogólnopolskie Seminarium Pośredników w Obrocie Nieruchomościami "Cudze chwalicie swego nie znacie - czyli rynek nieruchomości małych miast"

Organizator: WAMASPON, Patronat honorowy: PFRN

Tym razem podjęty został temat specyfiki rynku nieruchomości małych miast. Koledzy pośrednicy z Ostródy i Łomży opowiedzieli o realiach swojej pracy, a także o historii swoich miast i jej wpływie na lokalną gospodarkę i rynek nieruchomości. Okazało się, że małe rynki mają swoją specyfikę, inaczej też wygląda na nich praca pośredników.  To ciekawa lekcja – także historii – i wskazówka, że ważna jest współpraca między pośrednikami obsługującymi mniejsze i większe regiony, bowiem rynki te wzajemnie się uzupełniają. Nie zabrakło podczas Seminarium miejsca na omówienie bieżących tematów prawnych, zwłaszcza w kontekście znowelizowanych przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowa definicja pośrednictwa i pośrednika, nowe ustawowe prawa i obowiązki  – to temat „gorący”, wymagający pilnego omówienia. Czas pokaże, jak te zmiany wpłyną na codzienną pracę pośredników i cały rynek.


26 wrzesień, Warszawa, Urbanizacja Innowacja. Wyzwania dla rynku Real Estate w Polsce

Organizator: Executive Club, Patronat honorowy: PFRN

Podczas spotkania prelegenci rozmawiali o rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych, zrównoważonej urbanizacji oraz możliwościach dialogu prowadzonego między przedsiębiorcami i instytucjami publicznymi. Spotkanie otworzyło wystąpienie Zastępcy Prezydent m. st. Warszawy, Michała Olszewskiego, który mówił o priorytetach ratusza w kontekście rozwoju stolicy i przygotowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy na lata 2020-2030.Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników, szczególnie tych zamieszkałych w stolicy, dzięki czemu wywiązała się dyskusja głownie na temat rozwiązań infrastrukturalnych na mokotowskiej dzielnicy biznesowej – bo tak brzmi oficjalna nazwa popularnego „Mordoru” przyjęta przez Ratusz.Kolejnym punktem była prezentacja o rynku nieruchomości w Polsce, którą wygłosiła Mira Kantor-Pikus - Partner, Szef Doradztwa Kapitałowego, Dłużnego i Finansowania Strukturyzowanego, Rynki Kapitałowe, Cushman & Wakefield, która przedstawiła m.in. najważniejsze projekty inwestycyjne będące w trakcie realizacji tak jak kompleks budynków biurowych Varso czy Warsaw Hub.


Październik:

12 październik, Wrocław, Konferencja Dni Dewelopera 2017

Organizator: PZFD, Patronat honorowy: PFRN

VII Dni Dewelopera zakończone sukcesem - ponad 500 gości z całego kraju, przeszło 40 wybitnych prelegentów, eksperci branżowi, debaty tematyczne oraz wypracowane rekomendacje. Konferencja, będąca jednym z najważniejszych wydarzeń dla branży mieszkaniowej, odbyła się 12 października we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy  Hali  Stulecia.  W  trakcie  debat  eksperci  dyskutowali   m.in.  na  temat  prawa budowlanego, kodeksu urbanistycznego, strategii rozwoju miast, energooszczędności, marketingu   deweloperskiego,   finansowania,   a   także o wyzwaniach dla budownictwa mieszkaniowego. Jak co rokuwe Wrocławiu gościli przedstawiciele samorządu lokalnego i rządu, jak również analitycy  rynku,  specjaliści  z  branży  budownictwa,  bankowości,  finansów  i  architektury. Wśród  gości  i prelegentów  znaleźli  się  prezesi największych firm  deweloperskich,  szefowie banków  i  eksperci  dostarczający  nowatorskie  rozwiązania  dla  rynku  mieszkaniowego.


17 październik, Warszawa, Najem powierzchni i lokali użytkowych. Przegląd najistotniejszych zagadnień z punktu widzenia stron stosunku najmu

Organizator: Wydawnictwo C.H. Beck, Patronat honorowy: PFRN

Podczas 6 godzinnego szkolenia uczestnicy poznali zmiany oraz pogłębili wiedzę dotyczącą kwestii związanych z nakładami najemcy, odpowiedzialnością wynajmującego z tytułu wad lokalu, zabezpieczaniem roszczeń z tytułu umowy najmu, przedawnieniem roszczeń oraz możliwościami rozwiązania umowy najmu.


24 październik, Warszawa, Postępowanie restrukturyzacyjne, egzekucyjne i upadłościowe w sprawach dotyczących nieruchomości

Organizator: Wydawnictwo C.H. Beck, Patronat honorowy: PFRN

Celem szkolenia było przedstawienie zmian z zakresu podmiotowego i przedmiotowego postępowania restrukturyzacyjnego, procedur postępowania restrukturyzacyjnego, przepisów regulujących instytucje praw osobistych i roszczeń oraz tzw. uprawnień kształtujących w oparciu o odmienne stanowiska orzecznictwa i doktryny.


listopad:

8 listopad, Warszawa, Ogólnopolski Kongres Nieruchomości Geodetic 2017

Organizator: Geodezyjny.com, Patronat honorowy: PFRN

Wśród gości Kongresu mieliśmy przyjemność gościć inwestorów z rynku nieruchomości, deweloperów, przedstawicieli funduszy inwestycyjnych i instytucje finansujące transakcje nieruchomości, osoby na stanowiskach menadżerskich rynku nieruchomości, adwokatów specjalizujących się w nieruchomościach, architektów i innych specjalistów z rynku nieruchomości. Publiczność Kongresu Geodetic 2017 stanowili przedstawiciele firm: Savills, CBRE Sp. z o.o., Colliers International, BNP Paribas Real Estate Poland Sp.z o.o, Herbewo International S.A., Cushman & Wakefield,  Knight Frank Sp. z o.o., Pradera Management Poland sp. z o.o.,  Master Management Group Sp. z o.o., HB Reavis Poland, Nuvalu Polska, C.H. BECK, Przedsiębiorstwo Państwowe ”PORTY LOTNICZE”, Pointpark Properties sp. z o.o., GRUPA INCO S.A., Warszawskie Centrum Nieruchomości Sp. z o.o.,  i inni.


29 listopad, Warszawa, VIII Ogólnopolski Kongres Zarządców Nieruchomości Miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”

Organizator: Wspólnota Mieszkaniowa, Patronat honorowy: Polska Federacja Rynku Nieruchomości

Podczas kongresu poruszone zostały tematy takie jak: Kary umowne, odszkodowania, klauzule waloryzacyjne, odstąpienia od umowy i inne sankcje w kontraktach zawieranych przez wspólnoty mieszkaniowe; Skuteczność umów ubezpieczeniowych i efektywność likwidacji szkód jako element kształtujący konkurencyjność zarządcy nieruchomości; Wpływ modernizacji i wymiany dźwigu na późniejsze koszty ekspoatacji; Nowe regulacje w podatku VAT, zapowiedź nowych zasad rozliczeń w 2018 r.Trudne zebranie wspólnoty – jak je sprawnie przeprowadzić, aby osiągnąć założone cele i uniknąć pułapek? Wskazówki praktyczne dla zarządców.


grudzień :

7 grudzień, Warszawa, XV Warszawska Konferencja Uczestników Rynku Nieruchomości

Organizator: WSPON, Patronat honorowy: Polska Federacja Rynku Nieruchomości

XV Warszawska Konferencja Uczestników Rynku Nieruchomości już za nami. Niesamowita dawka energii, wiedzy i dobrych rozwiązań została przekazana uczestnikom. Jeśli nie byłeś, albo chcesz więcej zapraszamy w przyszłym roku na XXII Kongres PFRN, którego głównym organizatorem będzie Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA