Klienci pośredników pod jeszcze większą ochroną – zmiany w prawie nieruchomościowym

Klienci pośredników pod jeszcze większą ochroną

– zmiany w prawie nieruchomościowym

Po raz pierwszy od deregulacji zawodów pośrednika i zarządcy nieruchomości, konsumenci zyskują większą ochronę przed nieuczciwymi praktykami. Po ponad 3 latach starań Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości rząd przyjął zmiany w prawie. PFRN zachęca klientów do korzystania z internetowego Centralnego Rejestru, w którym można znaleźć ponad 8,5 tys. nazwisk profesjonalistów z licencjami Federacji. 


Kolejne ułatwienia

Znowelizowana „Ustawa o gospodarce nieruchomościami”, która ma wejść w życie 1 września, wprowadza cały szereg rozwiązań prokonsumenckich. Ustawodawca dopuszcza możliwość zawarcia umowy pośrednictwa lub zarządzania nieruchomością nie tylko w formie pisemnej, ale także elektronicznej. Pośrednicy ponownie uzyskają również dostęp do rejestrów i dokumentów, niezbędnych do prawidłowego i rzetelnego wykonania umowy pośrednictwa, w tym do ewidencji ludności i rejestru osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Dzięki temu uzyskają informacje na temat osób zameldowanych oraz tego, czy spółdzielcze prawo do lokalu nie zostało przekazane innej osobie, co pozwoli rzetelnie przeprowadzić transakcję.

Grzechy deregulacji

Od samego początku, a więc od 1 stycznia 2014 roku, kiedy to doszło do deregulacji zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, PFRN starała się przekonać Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju do zmian, wskazując na szkody wynikające z liberalizacji przepisów. W szczególności na brak definicji związanych z wykonywaniem czynności pośrednictwa i zarządzania oraz zaniechania prawa do korzystania z rejestrów – wskazuje Andrzej Piórecki, prezydent PFRN.
Liczne spotkania z poprzednią i obecną ekipą rządzącą, a także urzędnikami Kancelarii Prezydenta RP, podczas których przedstawiciele PFRN wskazywali na negatywne skutki przepisów deregulacyjnych i możliwości wprowadzenia niezbędnych dla profesjonalizacji rynku rozwiązań, doprowadziły wreszcie do zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
W pierwszej kolejności zależało nam na sprawach podstawowych: przywróceniu definicji samego pośrednictwa i zarządzania, definicji umowy pośrednictwa i zarządzania, w tym określenia ich zakresu oraz ponownym uzyskaniu dostępu do rejestrów, czyli podstawowych narzędzi pracy pośredników – wylicza Leszek A. Hardek, Prezydent PFRN ubiegłej kadencji.

 
Powrót do podstawowych definicji

W nowych przepisach pojawiły się także uchylone podczas deregulacji definicje: „pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” i „zarządzania nieruchomościami”, a także „pośrednika” i „zarządcy”. W myśl nowych zapisów pośrednikiem lub zarządcą powinna być osoba, która wykonuje czynności zawodowe odpłatnie, w sposób zorganizowany, ciągły, powtarzalny. Ograniczy to ryzyko, że pośrednictwem lub zarządzaniem będzie się zajmował ktoś przypadkowy. To szczególnie ważne, bo według ponad połowy pośredników zrzeszonych w PFRN – po deregulacji nieetyczne i nieprofesjonalne zachowania zaczęły pojawiać się częściej.
Deregulacja przyniosła konieczność budowania alternatywy dla dotychczasowych licencji. Utworzony przez PFRN Centralny Rejestr zawiera dziś ponad 8,5 tys. nazwisk pośredników i zarządców, legitymujących się licencją PFRN oraz spełniających najwyższe zawodowe standardy. Zainteresowanie konsumentów rejestrem stale wzrasta, otrzymujemy dużą liczbę zapytań o konkretnych pośredników i zarządców, rosną statystyki wejść i wyszukiwań – zwraca uwagę Andrzej Piórecki.

Kary za brak OC

Zmieniona ustawa wprowadza także kary finansowe dla pośredników i zarządców nieruchomości, którzy nie wykupią obowiązkowego ubezpieczenia OC. Sięgają one nawet pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i będą wymierzane przez Inspekcję Handlową po tym, jak na prośbę konsumenta pośrednik lub zarządca nie przedstawi stosownego dokumentu.
Deregulacja zawodów zniosła jakiekolwiek sankcje za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC, które – w przypadku nieprawidłowości podczas transakcji – ma chronić konsumenta. Równocześnie aż 80 proc. pośredników ankietowanych przez PFRN zauważa, że konsumenci nie pytają lub nie wiedzą o tym, że zgodnie z prawem pośrednik lub zarządca musi takie ubezpieczenie posiadać. Teraz potwierdzenie wykupienia polisy będzie załączone do każdej umowy – tłumaczy Andrzej Piórecki, Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.


_____________________________________________________

Informacji mediom udziela:

Natalia Rybka, p.o. Dyrektor PFRN, tel. (+48) 512 368 422, email: nrybka@pfrn.pl

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA