Rusza akcja BEZPIECZNY NAJEM 2020Rusza akcja BEZPIECZNY NAJEM PFRN 2020
- konsultacje online

 


PODRĘCZNY PORADNIK NAJMU MIESZKANIA


1.   Cena. Określmy budżet, jaki jesteśmy w stanie przeznaczyć na comiesięczny czynsz najmu, a następnie sprawdźmy ceny mieszkań w lokalnych gazetach ogłoszeniowych i na portalach nieruchomościowych.

2.   Pośrednictwo. Chcąc korzystać z pomocy biura nieruchomości sprawdźmy licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami, stronę internetową biura oraz jego przynależność do lokalnego stowarzyszenia pośredników w obrocie nieruchomościami.

3.  Tytuł prawny do lokalu. Sprawdźmy czy mamy do czynienia z właścicielem lokalu czy posiadaczem spółdzielczego prawa do lokalu. Jeśli jest to najemca, to czy ma poświadczoną notarialnie zgodę właściciela na podnajem lokalu. W przypadku, gdy osoba wynajmująca nie jest właścicielem, a jedynie dysponuje lokalem na podstawie pełnomocnictwa, również powinno być ono poświadczone notarialnie.

4.   Stan techniczny lokalu. Przy wsparciu pośrednika oglądamy zgłoszony lokal i sprawdzamy czy wyposażenie jest zgodne ze spisem inwentarzowym.

5.   Umowa najmu. Dokładnie przeczytajmy umowę i jej załączniki. W dokumentach powinny być określone obowiązki najemcy i wynajmującego, opis lokalu i jego wyposażenia, sposób i termin zapłaty za wynajem. Nie ma jednolitego wzoru umowy najmu. Warunki powinny zostać ustalone w toku indywidualnych negocjacji między stronami.

6.   Umowa najmu okazjonalnego. Jest to rodzaj umowy zawieranej na czas określony, gdzie najemca dodatkowo poddaje się rygorowi egzekucji w formie aktu notarialnego.

7.   Wynajem dla studentów. Należy pamiętać, że właściciel mieszkania może nie chcieć zawierać umowy z kilkoma osobami, ale z jedną. W umowie zaś powinno się określić dopuszczalną liczbę mieszkańców aby uniknąć nieporozumień.

W roku 2020 akcja organizowana przy współpracy z portalem Szybko.pl
_____________________________________________________

Informacji mediom udziela:

Natalia Gołębiewska, Dyrektor PFRN, tel. (+48) 512 368 422, email: ngolebiewska@pfrn.pl

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA