Informacje o kursach i egzaminach

Wymóg związany z edukacją kandydat do tytułu CPM może spełnić wybierając jedną z trzech opcji:


Opcja 1. Kursy IREM
Większość kandydatów zdobywa wymaganą wiedzę uczestnicząc w następujących kursach:

 • “Marketing i wynajem nieruchomości biurowych” (MKL406) PROGRAM

 • “Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości” (HRS402) PROGRAM

 • “Utrzymanie nieruchomości i zarządzanie ryzykiem” (MNT402) PROGRAM

 • “Nieruchomość jako inwestycja: narzędzia finansowe” (FIN402) PROGRAM

 • “Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji – Część pierwsza” (ASM603) PROGRAM

 • “Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji – Część druga” (ASM604) PROGRAM

 • “Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji – Część trzecia” (ASM605) PROGRAM

 • "Etyka zarządcy nieruchomości" (ETH800) PROGRAMOpcja 2. Inne tytuły

Druga opcja edukacyjna zakłada posiadanie jednego z poniższych tytułów przyznawanych przez amerykańskie organizacje branżowe.

 • CCIM – nadawany przez Instytut CCIM 
 • CSM – nadawany przez International Council of Shopping Centers (ICSC) 
 • PCAM – nadawany przez Community Associations Institute (CAI) 
 • RPA – nadawany przez Building Owners and Managers Institute (BOMI) Opcja 3. Wykształcenie wyższe zawodowe lub wyższe

Trzecia opcja zakłada zdobycie wykształcenia wyższego zawodowego lub wyższego - stopnia licencjata lub magistra w dziedzinie zarządzania nieruchomościami (jako specjalizacji głównej lub uzupełniającej) na akredytowanej uczelni wyższej lub uniwersytecie.


Uwaga: osoby, które posiadają tytuł lub wykształcenie spełniające wymagania edukacyjne zachęca się do wzięcia udziału w wybranych lub we wszystkich kursach CPM, aby tym samym pogłębić swoją wiedzę i w pełni przygotować się do egzaminu CPM.

Egzamin certyfikacyjny

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł CPM sprawdza zakres wiedzy wymagany dla profesjonalnego zarządcy nieruchomości zgodnie ze standardami IREM. O przyznaniu tytułu CPM decyduje wynik egzaminu wynoszący nie mniej niż 70%.

Egzamin składający się ze 150 pytań sprawdza wiedzę kandydata w następujących dziedzinach:

 • Operacje finansowe oraz zarządzanie majątkiem 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Zarządzanie ryzykiem i aspekty prawne zarządzania nieruchomościami 
 • Utrzymanie i funkcjonowanie nieruchomości 
 • Marketing i najem Plan zarządzania

Każdy kandydat do tytułu CPM musi znać poszczególne części planu zarządzania, rozumieć jego rolę w procesie zarządzania oraz wiedzieć, jak się go sporządza. Wymóg zawiązany z planem zarządzania można spełnić zdając egzamin sprawdzający umiejętność sporządzania planów zarządzania dla nieruchomości MPSA (Management Plan Skills Assessment) lub pisząc plan zarządzania dla istniejącej nieruchomości. W ramach tych dwóch sposobów dostępne są dwie opcje:

Opcja 1. Uczestnictwo w dwudniowym kursie “Plany zarządzania nieruchomościami” (MPSAXM) PROGRAM i podejście do egzaminu MPSA bezpośrednio po zakończeniu kursu. Wynik egzaminu musi być pozytywny.

Opcja 2. Napisanie planu zarządzania dla konkretnej nieruchomości według wytycznych opracowanych przez IREM. Plan zarządzania zostanie kolejno sprawdzony i musi otrzymać pozytywną ocenę.

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA