Etyka i doświadczenie

Etyka

Osoby posiadające tytuł CPM wyróżniają się spośród innych zarządców nieruchomości swoim zaangażowaniem i profesjonalizmem. Spełnienie wymogu związanego z etyką zawodową oznacza:

- Akceptację i przestrzeganie Kodeksu Etycznego Profesjonalnego Zarządcy Nieruchomości IREM

- Uczestnictwo w dwudniowym kursu „Etyka zarządcy nieruchomości” (ETH800) oraz zdanie z pozytywnym wynikiem egzaminu na zakończenie kursu.Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobyte w roli zarządcy nieruchomości jest bardzo ważnym warunkiem uzyskania tytułu CPM. Oto szczegóły wymogu związanego ze stażem pracy:

- Należy posiadać przynajmniej trzy lata doświadczenia w pracy zarządcy nieruchomości

- Portfolio nieruchomości, którym kandydat zarządzał w każdym zgłoszonym roku musi mieć minimalną wymaganą wielkość (patrz wielkości portfolio w tabeli poniżej) oraz

- Należy wypełniać przynajmniej 19 z 36 funkcji, które IREM wykorzystuje do definiowania zawodu zarządcy nieruchomości (funkcje te są wyszczególnione na formularzu wniosku CPM)

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA