Etyka i doświadczenie

Etyka

Osoby posiadające tytuł CPM wyróżniają się spośród innych zarządców nieruchomości swoim zaangażowaniem i profesjonalizmem. Spełnienie wymogu związanego z etyką zawodową oznacza:

- Akceptację i przestrzeganie Kodeksu Etycznego Profesjonalnego Zarządcy Nieruchomości IREM

- Uczestnictwo w dwudniowym kursu „Etyka zarządcy nieruchomości” (ETH800) oraz zdanie z pozytywnym wynikiem egzaminu na zakończenie kursu.Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobyte w roli zarządcy nieruchomości jest bardzo ważnym warunkiem uzyskania tytułu CPM. Oto szczegóły wymogu związanego ze stażem pracy:

- Należy posiadać przynajmniej trzy lata doświadczenia w pracy zarządcy nieruchomości

- Portfolio nieruchomości, którym kandydat zarządzał w każdym zgłoszonym roku musi mieć minimalną wymaganą wielkość (patrz wielkości portfolio w tabeli poniżej) oraz

- Należy wypełniać przynajmniej 19 z 36 funkcji, które IREM wykorzystuje do definiowania zawodu zarządcy nieruchomości (funkcje te są wyszczególnione na formularzu wniosku CPM)

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA