Inne wymagania

Inne dodatkowe wymagania związane z tytułem CPM:


- Licencja zarządcy nieruchomości – jeżeli jest Pan/Pani zobowiązany przepisami prawnymi do posiadania licencji zarządcy nieruchomości upoważniającej do wykonywania tego zawodu w swoim kraju lub w innej jurysdykcji, prosimy o dostarczenie kopii ważnej licencji, która potwierdzi, iż działa Pan/Pani zgodnie w przepisami regulującymi przyznawanie licencji. Jeżeli posiadanie przez zarządcę nieruchomości licencji nie jest wymagane prawem i w związku z tym nie posiada Pan/Pani takiej licencji, fakt ten należy odnotować zaznaczając odpowiednia opcję na wniosku.

- Listy polecające – kandydat musi dostarczyć trzy listy polecające; przynajmniej dwa z nich muszą być wystawione przez innych Dyplomowanych Zarządców Nieruchomości bądź obecnych lub byłych klientów bądź od obecnych lub byłych pracodawców. Poniżej zamieszczamy instrukcje, jak zachowując poufność treści dostarczyć listy polecające.

- Wniosek oraz opłata za wniosek – wypełniony wniosek CPM należy dostarczyć wraz z opłatą za wniosek. Wniosek należy wypełnić w języku angielskim.

Opłata za wniosek (płatna w USD) dla polskich kandydatów wynosi 210 USD.

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA