Wniosek o nadanie tytułu CPM

Wniosek ten można złożyć w dowolnym terminie – zanim kandydat weźmie udział w kursach IREM, w trakcie procesu zdobywania kwalifikacji lub po ukończeniu wszystkich kursów i egzaminów.


Po otrzymaniu przez IREM wniosku o nadanie tytułu CPM:

- Jeżeli spełnione zostaną wszystkie wymagania CPM zostanie Pan/Pani oficjalnie zatwierdzony jako Dyplomowany Zarządca Nieruchomości CPM oraz członek Instytutu Zarządzania Nieruchomościami IREM (patrz w zakładce - Zatwierdzenie tytułu CPM.)

- Jeżeli nie są spełnione wszystkie wymagania zostanie Pan/Pani kandydatem do tytułu CPM. Kandydat do tytułu CPM to forma członkostwa w IREM dla tych osób, które pracują nad tym, aby zostać Dyplomowanymi Zarządcami Nieruchomości. Kandydaci do tytułu CPM mają prawo do wielu korzyści przynależnych pełnym członkom CPM. Kandydaci do tytułu CPM zobowiązani są do uiszczania rocznych składek, aby utrzymać aktywny status członka CPM.

Po otrzymaniu wniosku IREM prześle wnioskodawcy siedmiocyfrowy numer identyfikacyjny (numer ID). Numer ten daje dostęp do serwisu internetowego IREM oraz do innych przywilejów należnych członkom Instytutu.

Po nadaniu tytułu CPM otrzyma Pan/Pani indywidualny numer Dyplomowanego Zarządcy Nieruchomości CPM, który zostanie umieszczony na certyfikacie.
 

Wniosek należy wypełnić w języku angielskim, a następnie przesłać na adres:

Institute of Real Estate Management
Attn: International CPM Application
430 North Michigan Avenue
Chicago, Illinois 60611-4090
USA

Do wniosku należy dołączyć:
- Wypełniony formularz wniosku (prosimy pamiętać o zachowaniu kopii wniosku)
- Wszelkie dokumenty uzupełniające wniosek
- Trzy poufne listy polecające w zamkniętych kopertach
- Opłata za wniosek (płatna w USD), która wynosi 210 USD - można ją uiścić w jeden z następujących sposobów:

1. Czek - płatny na rzecz Institute of Real Estate Management
2. Przekaz pieniężny – odbiorca: Institute of Real Estate Management
3. Karta kredytowa -
- Visa - MasterCard - American Express - Discover
Numer karty _______________________________Data ważności _______
Imię i nazwisko właściciela karty __________________________________________
Adres na fakturze właściciela karty __________________________________

4. Przelew bankowy - odbiorca: Institute of Real Estate Management
JP Morgan Chase Bank, N.A.
Swift Code: CHASUS33
Telex #: 420120
ABA#: 021000021
Acct #756512

Prosimy o załączenie potwierdzenia przelewu do wniosku. Aby zagwarantować prawidłową identyfikację wpłacającego, w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko kandydata z dopiskiem „CPM Application Fee.”

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA