Jak wypełnić wniosek o nadanie tytułu CPM?

Wypełniając formularz wniosku prosimy stosować się do następujących wskazówek:

Strona 1 wniosku – prosimy o podanie odpowiedzi na zamieszczone tam pytania. Jeżeli posiada Pan/Pani licencję zarządcy nieruchomości (pytanie 17), należy załączyć do wniosku jej kopię. Jeżeli posiadanie licencji nie jest wymagane w Twoim kraju – fakt ten należy odnotować zaznaczając odpowiednią opcję. Wniosek musi zostać podpisany przez bezpośredniego przełożonego kandydata (18-1) oraz samego kandydata (18-2). Jeżeli prowadzi Pan/Pani indywidualną działalność gospodarczą i nie ma Pan/Pani zwierzchnika, prosimy o odnotowanie tego faktu. Podpis Pan/Pani na wniosku oznacza zapoznanie się i akceptację zasad i przepisów przedstawionych na stronie 5 niniejszego dokumentu.

Strona 2 wniosku - odpowiedz na pytanie 19 i 20 tylko wtedy, gdy spełniając wymóg edukacyjny wybierasz opcję „wykształcenie wyższe zawodowe lub wyższe” lub „inny tytuł zawodowy.”
Na pytania 21 i 22 muszą odpowiedzieć wszyscy wnioskodawcy.

Strona 3 wniosku - na tej stronie należy przedstawić informacje na temat doświadczenia zawodowego na obecnym stanowisku pracy. Prosimy o podanie informacji w tabelce po lewej stronie. Natomiast z prawej strony należy zaznaczyć każdą funkcję sprawowaną na obecnym stanowisku pracy. Aby wymóg dotyczący doświadczenia zawodowego mógł zostać uznany za spełniony kandydat musi zaznaczyć przynajmniej 19 funkcji.

Strona 4 wniosku - kandydat przedstawia tutaj informacje dotyczące doświadczenia zawodowego zdobytego na poprzednim stanowisku pracy. Jeżeli w przeszłości zajmował Pan/Pani kilka stanowisk stronę tę można skserować. Jeżeli nie posiada Pan/Pani wcześniejszego doświadczenia w zawodzie prosimy o adnotację „nie dotyczy” na tej stronie.

Poufny list polecający - wymagane są trzy listy polecające. Przynajmniej dwa z nich muszą być wystawione przez członków IREM bądź przez obecnych lub byłych klientów bądź obecnych lub byłych pracodawców. Trzeci list polecający może być wystawiony przez każdego, kto ma wiedzę na temat biznesowej reputacji kandydata. Każdy list powinien zostać umieszczony i zaklejony w kopercie, podpisany w miejscu zamknięcia przez osobę wystawiającą i dostarczony w zamkniętej kopercie wraz z wnioskiem.

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA