Zatwierdzenie tytułu CPM - członkostwo

Po spełnieniu wszystkich niezbędnych wymagań zostanie Panu/Pani oficjalnie przyznany tytuł Dyplomowanego Zarządcy Nieruchomości CPM.

- Zostanie Pan/Pani mianowana na członka IREM

- Dostanie Pan/Pani oficjalne pisemne zawiadomienie z siedziby głównej IREM z Chicago, Illinois, USA o zatwierdzeniu Pana/Pani kandydatury oraz nadaniu tytułu CPM

- Otrzyma Pan/Pani certyfikat CPM, Kodeks Etyczny Profesjonalnego Zarządcy Nieruchomości IREM oraz kod pin CPM. Zostaną one Panu/Pani oficjalnie wręczone na uroczystości z okazji Pana/Pani osiągnięcia.

- Przyznane zostaną Panu/Pani wszystkie korzyści związane z członkostwem w IREM, w tym dostęp do serwisu internetowego IREM www.irem.org, jak również do wielu innych usług i materiałów pomocniczych.

Tytuł CPM jest tytułem o charakterze członkowskim CPM i dlatego wszystkie osoby z tym tytułem zobowiązane są do opłacania corocznej składki, co daje im prawo do przedłużania członkostwa i używania tytułu CPM. Ponadto Dyplomowany Zarządca Nieruchomości CPM zobowiązany jest do przestrzegania i postępowania zgodnie ze statusem i przepisami IREM oraz Kodeksem Etycznym Profesjonalnego Zarządcy Nieruchomości CPM

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA